Consiliul Judeţean vinovat de gaura din buzunarul unei societăţi

177

Societatea Drumuri şi Poduri Judeţene Cluj SA are de recuperat o sumă considerabilă din partea Consiliului Judeţean de pe urma prestărilor unor servicii de deszăpezire ce trebuiau decontate încă din 2016. Cu toate că societatea nu a mai înregistrat profit şi se abordează problema de renegociere a tarifelor şi preţurilor cu autorităţile contractante, se pare că această datorie a fost uitată complet. Având în vedere această situaţie, Consiliul Judeţean riscă să fie dat în judecată în cazul în care nu va deconta această sumă.

 

Societatea Drumuri şi Poduri Judeţene Cluj SA, funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean şi are ca obiectiv proiectarea, construirea, întreţinerea, repararea şi consolidarea drumurilor publice de interes local. O dată cu venirea iernii, aceasta trebuie să aibă în vedere un plan operativ obligatoriu pentru deszăpezirea drumurilor de îndată ce începe prima ninsoare, pentru a asigura siguranţei circulaţie.

La sfârşitul lunii decembrie a anului 2016 societatea a ajuns într-un litigiu cu Consiliul Judeţean din cauză că a efectuat lucrări de deszăpezire ce au depăşit suma de 250.000 de lei ce reprezenta valoarea contractului consecvent. La depunerea situaţiilor de lucrări în luna ianuarie a anului 2017, suma lucrărilor era de 980.000 lei. Cu toate că această sumă trebuia să fie decontată de Consiliul Judeţean, societatea nu a reuşit să o mai recupereze.

 

Societatea nu a mai înregistrat profit

În data de 30 octombrie, Călin Platon, directorul societăţii a participat la o şedinţă a Consiliului Judeţean, ce a vizat printre altele şi proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru societatea Drumuri şi Poduri Judeţene S.A. În cadrul şedinţei au fost aprobate un număr total de 365 de posturi ce au suferit anumite modificări cu scopul adaptării unor funcţii la realitatea terenului.

Cu această ocazie, Platon a adus în discuţie şi nevoia de renegociere a tarifelor şi preţurilor cu autorităţile contractante, deoarece societatea nu a înregistrat creşteri pe partea de profit. Acesta a spus că a depus cereri către autorităţile naţionale în vederea primirii unei soluţii, dar nu a primit nici un răspuns.

„Situaţia este destul de grea. Cu privire la renegocierea contractelor cu autorităţile contractante, în mod special cu Consiliul Judeţean, atât pentru contractele de modernizare cât şi pentru contractele de întreţinere, noi am făcut adrese către autorităţile naţionale care sa ne de-a răspuns în ce măsura se poate intra într-o măsură de renegociere a preţurilor şi tarifelor. Încă nu am primit răspunsul, dar o sa insistăm în continuare pe acest aspect.

Această societate se echilibrează făcând raportul cheltuieli fixe si cele variabile al o cifră de afaceri de aproximativ 50 de milioane de lei pe an, care înseamnă o producţie de 5.000 de lei pe lună. Din păcate în acest an şi anul trecut, acest obiectiv n-a mai putut să fie atins. Nu din lipsă de capacitate neapărat, ci din cauza faptului că la acelaşi volum de lucrări, primeşti bani mai puţini”.

Directorul societăţii a dat ca exemplu alte Consilii Judeţene care lucrează direct cu societăţile lor cu încredinţare directă pentru lucrările prestate şi unde tarifele se stabilesc şi se aprobă de către acestea. O astfel de colaborare se face în baza unui program anual de reparaţii şi întreţinere a drumurilor pe baza unor tarife stabilite dinainte. Consiliul Judeţean a spus că va lua în vedere acest aspect, iar la următoarea şedinţă se va da verdictul în ceea ce priveşte planul de acţiune.

În urma celor expuse, Consiliul Judeţean a solicitat directorului societăţii să pregătească până la următoarea şedinţă un plan de acţiune pe viitor şi totodată să prezinte documentaţia necesară pentru a se putea analiza concret situaţia financiară , astfel încât membrii Consiliului să poată stabili ce măsuri se pot lua pentru salvarea entităţii.

 

Vina o poartă şu Consiliul Judeţean

O parte din vină pentru faptul că societatea este în regres, o poartă şi Consiliul Judeţean deoarece nu a decontat la timp o sumă considerabilă pentru serviciile prestate cu un an în urmă pentru deszăpezirea drumurilor.

Platon susţine că după depunerea situaţiei de lucrări efectuate s-a acceptat facturarea acestora, iar după acceptare cei de la Consiliul Judeţean au spus că nu pot plăti cei 980.000 de lei pentru că s-a depăşit valoarea contractului.

„Noi am prestat servicii care nu au fost decontate. Consiliul Judeţean este autoritatea contractantă şi trebuie să analizeze în ce măsură se pot recupera acei bani. Într-un contract cadru pot fi încheiate mai multe contracte subsecvente şi acest lucru trebuia făcut atunci, trebuia să se majoreze suma, ca astăzi să nu se fi ajuns aici”, a declarat Platon.

 

Contractul de întreţinere urmează să expire

În aprilie anul viitor se va finaliza contractul de trei ani de întreţinere, iar până atunci Consiliul Judeţean trebuie să îşi achite datoriile către societate. Pe lângă acest lucru trebuie să se găsească o strategie prin care să se asigure întreţinerea drumurilor până la preluarea acestor atribuţii de către o altă entitate.

„Soluţia ar fi ca societatea să revină la statutul de regie. Noi nu lucrăm în regie cu Consiliul Judeţean ci lucrăm în baza unor licitaţii. Statutul juridic de societate comercială a cărei acţionar este Consiliul Judeţean, permite ca acest acţionar să lucreze cu societatea fără licitaţie pentru lucrările de întreţinere curentă iarnă-vară. În ceea ce priveşte tarifele, acestea se stabilesc pe bază de elemente de cost pentru o anumită operaţie ţinându-se cont de numărul de ore şi costurile utilajelor”, a spus Platon.

deszapezire

Consiliul Judeţean riscă să fie dat în judecată

În anul acesta societatea a înregistrat pierderi de 10 milioane de lei, dar cu toate aceste directorul societăţii susţine că a reuşit să plătească toate taxele la zi.

„Investiţiile au fost făcute pe leasing, dacă nu plătim rămânem fără staţia de asfaltare. Până acum am făcut tot efortul să plătim la zi”, a declarat Platon.

În cazul în care datoria nu va fi acoperită, societatea susţine că va recurge la instanţă pentru îndreptarea acestei situaţii.


În concluzie, Societatea Drumuri şi Poduri Judeţene Cluj SA este în regres, iar datoria Consiliului Judeţean este să vină în ajutorul acesteia atât prin găsirea unei modalităţi prin care firma poate genera profit, cât şi prin achitarea datoriei pentru serviciilor prestate şi nedecontate până acum. Pentru ca judeţul să fie asigurat cu întreţinerea, repararea şi consolidarea drumurilor publice de interes local, după expirarea contractului, singura soluţie este să se grăbească procesul de licitaţie pentru selectarea unei alte firme ce se va ocupa de aceste aspecte sau ca societatea Drumuri şi Poduri Judeţene să revină la statutul de regie.

LĂSAȚI UN MESAJ