Clujule eşti pregătit să primeşti, pe banii tăi, refugiaţii? Inspectoratul General pentru Imigrări şi LADO Cluj consideră că da!

1107

Realitatea de care se apropie judeţul Cluj în ceea ce priveşte venirea a mii de migranţi din ţările defavorizate este zdrobitoare. După cum menţionam în ediţiile trecute, venirea şi integrarea a aproximativ 5000 de migranţi se va face prin fonduri locale, guvernamentale şi europene de către un ONG ce ia amploare: LADO Cluj. Dacă în ultimele săptămâni, oamenii implicaţi în acest proiect au avut mai multe şedinţe în sediile unor facultăţi din Cluj-Napoca, în urma cercetărilor făcute de noi aflăm că Guvernul Românie şi Primăria Cluj-Napoca recunosc oficial colaborarea cu ONG-ul clujean condus de Ana Luduşan.

 

Inspectoratul General pentru Imigrări (I.G.I.) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne îndeplineşte funcţia de autoritate delegată pentru Fondul pentru Azil, Migraţie şi Integrare (FAMI) şi are ca obiectiv gestionarea fondurilor externe nerambursabile, în acord cu prevederile legale în vigoare. Acest aspecti îi poziţionează ca un sprijin indispensabil pentru planurile LADO Cluj şi pentru acţiunile altor ONG-uri ce s-au implicat în integrarea refugiaţilor în România.

I.G.I. organizează proceduri de evaluare şi selecţie a proiectelor de grant, în conformitate cu prevederile OMAI nr. 75 din 9 iulie 2015 privind evaluarea şi selecţia proiectelor de grant în cadrul Programului Naţional al României de sprijin din Fondul pentru Azil, Migraţie şi Integrare pentru perioada 2014-2020 (OMAI nr. 75/2015) – PN FAMI. Multă chineză, dar pe româneşte e vorba de acea cotă obligatorie la care statele membre UE se angajează să o respecte în ceea ce preveşte numărul de refugiaţi.

Cerându-le un punct de vedere oficial, privint colaborarea cu LADO Cluj, aflăm de la Inspectoratul pentru IMIGRĂRI că într-adevăr ong-ul clujean a depus solicitări în repetate rânduri pentru a accesa bani alocaţi pe acest subiect.

„ONG-ul Lado Cluj face parte dintre entităţile care au depus cereri pentru granturi şi cărora le-au fost atribuite finanţări, în urma desfăşurării unor proceduri de evaluare şi selecţie care au respectat legislaţia naţională în acest sens. Totodată, precizăm că Lado Cluj a participat, în perioada 2009-2014, în calitate de partener, la implementarea proiectelor pentru migraţie, aferente Cadrului financiar 2007-2013 (Programul General Solidaritatea şi Gestionarea Fluxurilor Migratorii). În prezent, proiectele aflate în derulare ale căror beneficiar este ONG-ul Lado Cluj, sunt FAMI 15.03.04 MigraNet – Reţeaua regională pentru integrarea migranţilor, FAMI 16.01.01 Centrul Roman de cercetare a migraţiei CRCM, FAMI 17.02.04 SIM_CIS 4 – Servicii integrate pentru migranţi – comunităţi interculturale şi solidare – Regiunea 4.

Conform sarcinilor asumate de către autorităţile române în baza prevederilor Deciziilor Consiliului UE nr. 1523/2015 şi 1601/2015, în perioada martie 2016 – august 2017 au fost relocate 727 de persoane în nevoie de protecţie internaţională aflate pe teritoriile Greciei şi Italiei. Aceste persoane au fost repartizate pentru efectuarea procedurii de azil şi cazare la Centrele Regionale de Proceduri şi Cazare pentru Solicitanţii de Azil, aflate în subordinea I.G.I., situate în Bucureşti, Galaţi, Rădăuţi, Şomcuta Mare, Timişoara şi Giurgiu.

Conform prevederilor legale, persoanele care obţin o formă de protecţie au dreptul să îşi aleagă locul de reşedinţă şi să circule liber pe teritoriul României. Pentru a veni în sprijinul integrării persoanelor care obţin o formă de protecţie pe teritoriul României, acestea au posibilitatea de a urma Programul de Integrare prin intermediul căruia se urmăreşte oferirea de sprijin în procesul de dobândire a abilităţilor şi cunoştinţelor necesare adaptării la specificul societăţii româneşti” arata IGI.

refugiati

De venit, vin… la noi şi peste tot!

Una dintre informaţiile contestate de cititori în materialele anterioare prezentate era cu privire la unde vor fi aduşi aceşti refugiaţi. Ei bine, sursele noastre au fost atât de precise, încât sunt acum confirmate de instituţia subordonată Statului Român.

Da, vin refugiaţi atât la Cluj, cât şi la Bistriţa-Năsăud, în Cluj şi total Transilvania. Cât din demersurile ce urmează a fi făcute de LADO şi le asumă cei de la IGI, ne răspund chiar ei.

„ Pentru a extinde posibilitatea de derulare a programelor de integrare, în oraşele care înregistrează un număr mare de cetăţeni străini, începând cu anul 2016, au fost înfiinţate Centre Regionale de Integrare având rolul de a contribui şi întări capacitatea migranţilor de a se integra în România, prin livrarea unor servicii de informare, consiliere socială, psihologică şi juridică, asistenţă materială, cursuri de limba română, activităţi socio-culturale etc.

Astfel, prin finanţarea FAMI, începând cu luna mai 2016, s-au implementat mai multe proiecte destinate facilitării integrării în societatea românească a cetăţenilor străini, printre care se numără şi cel derulat de Liga Apărării Drepturilor Omului – Filiala Cluj în Regiunea 4 (judeţele Maramureş, Satu Mare, Sălaj, Cluj, Bistriţa Năsăud, Mureş, Harghita, Sibiu şi Alba), proiectul „ MigraNet – reţeaua regională pentru integrarea migranţilor”.

Menţionăm că I.G.I. nu hotărăşte stabilirea pe raza unui anumit judeţ a reşedinţei unei persoane cu o formă de protecţie, dar coordonează derularea procesului de integrare la nivel local, pentru persoanele care au optat pentru programul guvernamental de integrare într-o anumită zonă a ţării.

Totodată, ne exprimăm disponibilitatea de a vă sprijini în documentarea oricărui subiect care intră în competenţele instituţiei noastre şi este considerat de interes pentru a fi prezentat opiniei publice” precizează Inspectoratul General pentru Imigrări.


Noi facem legea, de ce ne plângem ?

Tot cei de la IGI ne-au precizat într-un răspuns oficial că există o Ordonanţă Guvernamentală, veche de mai bine de 10 ani care sprijină programe de integrare pe minim şase luni, iar apoi acest interval poate fi prelungit. Prin această lege, nemodificată, s-ar asigura şi cazarea refugiaţilor.

Potrivit O.G. nr.44/2004 privind integrarea străinilor care au obţinut o formă de protecţie în România, Inspectoratul General pentru Imigrări desfăşoară programe de integrare susţinute pe o perioadă de 6 luni cu posibilitatea de prelungire pentru alte 6 luni, timp în care refugiaţii pot beneficia de:

 • cazare într-unul din centrele administrate de I.G.I., în limita locurilor disponibile;
 • acordarea pe o perioadă de 2 luni a unui ajutor material în cuantum egal cu al solicitanţilor de azil;
 • cursuri de orientare şi acomodare culturală;
 • cursuri de limba română organizate cu sprijinul Ministerului Educaţiei Naţionale prin inspectoratele şcolare judeţene;
 • consiliere cu privire la drepturile prevăzute de lege privind accesul la sănătate, educaţie, piaţa forţei de muncă şi beneficii sociale;
 • suport psihologic şi asistenţă de specialitate pe această linie, acordată persoanelor cu nevoi speciale;
 • ajutor material nerambursabil în valoare de 540 lei/persoană, acordat pe o perioadă de maxim 12 luni, cu condiţia înscrierii şi participării la activităţile programului de integrare, stabilite în planul individual de integrare. Acest ajutor este acordat de către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale prin intermediul Agenţiilor de Plăţi şi Inspecţie Socială;
 • acces pe piaţa forţei de muncă în aceleaşi condiţii oferite cetăţenilor români. Astfel, în vederea creşterii şanselor de ocupare pe piaţa muncii, aceştia pot beneficia gratuit de servicii de informare şi consiliere profesională, de mediere a muncii, de formare profesională, de evaluare şi certificare a competenţelor obţinute pe alte căi decât cele formale.

6 COMENTARII

 1. Huooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Uratania lumii !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 2. Cozile de topor așteaptă cu brațele deschise hoarda de viitori violatori, care vor primi echivalentul unui salariu mediu, plus casă, masă, educație, sănătate, pe spatele românului obișnuit. E foarte grav ce se întîmplă. Dar cu vătaf străin aflat în fruntea țării, la ce ne-am așteptat?

LĂSAȚI UN MESAJ