Condamnat pentru că înșela oamenii că le izolează blocurile

517

Clujenii Vlad Călinescu și Mihai Dondoș au fost condamnați pentru înșelăciune de Judecătoria Cluj Napoca, primul la închisoare cu executare, iar al doilea cu suspendarea executării. Cei doi le promiteau clujenilor că le izolează termic apartamentele însă, după ce erau plătiți cu o parte din bani, își strângeau schelele și plecau.

” ROMÂNIA JUDECĂTORIA CLUJ-NAPOCA – SECŢIA PENALĂ DOSAR NR. 5367/211/2016 Operator de date cu caracter personal nr. 3185 HOTĂRĂŞTE: 1. Încadrarea juridică În conformitate cu art. 386 alin. (1) din C.p.p., Schimbă încadrarea juridică dată faptelor reţinute în sarcina inculpatului CĂLINESCU Vlad din 11 infracţiuni de înşelăciune, prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) din C.p., cu aplic. art. art. 38 alin. (1) din C.p., în infracţiunea de înşelăciune în formă continuată, prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) din C.p., cu aplic. 35 alin. (1) din C.p. (11 acte materiale). Schimbă încadrarea juridică dată faptelor reţinute în sarcina inculpatului DONDOŞ Mihai Cornel din 5 infracţiuni de înşelăciune, prev. de art. 244 alin. (1) din C.p., cu aplic. art. 38 alin. (1) din C.p., în infracţiunea de înşelăciune în formă continuată, prev. de art. 244 alin. (1) din C.p., cu aplic. 35 alin. (1) din C.p. (5 acte materiale). 2. Latura penală – inculpat CĂLINESCU Vlad 2.1. În temeiul art. 396 alin. (2) din C.p.p., cu aplic. art. 36 alin. (1) din C.p., Condamnă pe inculpatul CĂLINESCU Vlad – în prezent în stare de detenţie, – la pedeapsa de 2 (doi) ani şi 6 (şase) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune în formă continuată, prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) din C.p., cu aplic. 35 alin. (1) din C.p. (11 acte materiale). 2.2. În temeiul art. 67 alin. (1) din C.p. rap. la art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi g) din C.p., Interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă complementară, pe o durată de 2 ani, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, respectiv de a desfăşura activităţi antreprenoriale în domeniul construcţiilor. 2.3. În baza art. 65 alin. (1) C.p. rap. la art. art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi g) din C.p., Interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, exercitarea aceloraşi drepturi a căror exercitare a fost interzisă cu titlu de pedeapsă complementară. 2.4. În baza art. 38 alin. (1) din C.p., Constată că infracţiunea de înşelăciune în formă continuată pentru săvârşirea căreia este condamnat prin prezenta sentinţă se află în concurs real cu: – infracţiunea de delapidare, pentru comiterea căreia a fost condamnat la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare (a cărei executare a fost suspendată sub supraveghere) prin sentinţa penală nr. 148/27.04.2015 a Judecătoriei Turda, definitivă prin decizia penală nr. 1543/A/11.12.2015 a Curţii de Apel Cluj; – 6 infracţiuni de înşelăciune, pentru comiterea cărora a fost condamnat la pedepsele de 8 luni închisoare, 8 luni închisoare, 8 luni închisoare, 8 luni închisoare, 8 luni închisoare, respectiv 1 an închisoare, prin sentinţa penală nr. 213/06.06.2016 a Judecătoriei Turda, definitivă prin decizia penală nr. 222/A/15.02.2017 a Cur?ii de Apel Cluj. 2.5. Constată că prin sentinţa penală nr. 213/06.06.2016 a Judecătoriei Turda, definitivă prin decizia penală nr. 222/A/15.02.2017 a Curţii de Apel Cluj, s-a dispus anularea suspendării executării pedepsei aplicate prin sentinţa penală nr. 148/27.04.2015 a Judecătoriei Turda, definitivă prin decizia penală nr. 1543/A/11.12.2015 a Curţii de Apel Cluj, fiind contopite pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare dispusă prin sentinţa penală nr. 148/27.04.2015 a Judecătoriei Turda cu pedepsele de 8 luni închisoare, 8 luni închisoare, 8 luni închisoare, 8 luni închisoare, 8 luni închisoare, respectiv 1 an închisoare dispuse prin sentinţa penală nr. 213/06.06.2016 a Judecătoriei Turda, rezultând pedeapsa de 2 ani 11 luni şi 10 zile închisoare. 2.6. Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 2 ani 11 luni şi 10 zile închisoare, dispusă prin sentinţa penală nr. 213/06.06.2016 a Judecătoriei Turda, în cele şapte pedepse componente pe care le repune în individualitatea lor, rezultând pedepsele de: 1 an şi 6 luni închisoare dispusă prin sentinţa penală nr. 148/27.04.2015 a Judecătoriei Turda; 8 luni închisoare, 8 luni închisoare, 8 luni închisoare, 8 luni închisoare, 8 luni închisoare, respectiv 1 an închisoare dispuse prin sentinţa penală nr. 213/06.06.2016 a Judecătoriei Turda. 2.7. Înlătură provizoriu sporul de 1 an 5 luni şi 10 zile stabilit prin sentinţa penală nr. 213/06.06.2016 a Judecătoriei Turda. 2.8. În baza art. 40 alin. (1) rap. la art. 39 alin. (1) lit. b) din C.p. şi art. 10 din Legea nr. 187/2012, Contopeşte pedepsele de 2 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin prezenta sentinţă cu pedepsele de 1 an şi 6 luni închisoare dispusă prin sentinţa penală nr. 148/27.04.2015 a Judecătoriei Turda, 8 luni închisoare, 8 luni închisoare, 8 luni închisoare, 8 luni închisoare, 8 luni închisoare, respectiv 1 an închisoare dispuse prin sentinţa penală nr. 213/06.06.2016 a Judecătoriei Turda, aplicând pedeapsa cea mai grea de 2 ani şi 6 luni închisoare la care adaugă un spor de o treime din suma celorlalte pedepse (1 an 11 luni şi 10 zile închisoare), rezultând pedeapsa finală de 4 (patru) ani 5 (cinci) luni şi 10 (zece) zile închisoare pe care inculpatul CĂLINESCU Vlad o execută în regim de deten?ie. 2.9. Potrivit art. 45 alin. (2) şi (3) lit. a) din C.p. rap. la art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi g) din C.p., Aplică inculpatului, pe lângă pedeapsa principală rezultantă, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării, pe o durata de 2 ani începând cu data executării sau considerării ca executată a pedepsei închisorii, a drepturilor: de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; de a desfăşura activităţi antreprenoriale în domeniul construcţiilor. 2.10. În baza art. 45 alin. (5) rap. la art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi g) din C.p. Aplică inculpatului, alături de pedeapsa principală rezultantă, începând cu data rămânerii definitivă a prezentei hotărâri până la data executării sau considerării ca executată a pedepsei închisorii, pedeapsa accesorie rezultantă a interzicerii exercitării aceloraşi drepturi a căror exercitare a fost interzisă cu titlu de pedeapsă complementară. 2.11. În temeiul art. 40 alin. (3) din C.p., Deduce din pedeapsa rezultantă aplicată inculpatului perioada executată în baza sentinţei penale nr. 213/06.06.2016 a Judecătoriei Turda, de la 17.02.2017 la zi. 2.12. În temeiul art. 555 din C.p.p., Anulează mandatul de executare a pedepsei nr. 283/16.02.2017 emis de către Judecătoria Turda. Dispune emiterea faţă de inculpatul CĂLINESCU Vlad a unui nou mandat de executare a pedepsei rezultante de 4 (patru) ani 5 (cinci) luni şi 10 (zece) zile închisoare. 3. Latura penală – inculpatul DONDOŞ Mihai Cornel 3.1. În temeiul art. 396 alin. (2) şi (10) din C.p.p., cu aplic. art. 36 alin. (1) din C.p., Condamnă pe inculpatul DONDOŞ Mihai Cornel – aflat în stare de libertate, la pedeapsa de 1 (unu) an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune în formă continuată, prev. de art. 244 alin. (1) din C.p., cu aplic. 35 alin. (1) din C.p. (5 acte materiale). 3.2. În baza art. 91, 92 din C.p., Dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere a inculpatului DONDOŞ Mihai Cornel de 2 (doi) ani, calculat de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. 3.3. În baza art. 93 alin. (1) din C.p., obligă inculpatul ca, pe durata termenului de supraveghere de 2 ani, să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Cluj, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. 3.4. În baza art. 93 alin. (2) lit. b) din C.p., Impune inculpatului să execute obligaţia de a frecventa unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate, program/-e care va/vor fi stabilit/-e de consilierul de probaţiune în baza evaluării iniţiale. 3.5. În baza art. 404 alin. (2) din C.p.p. rap. la art. 93 alin. (3) din C.p., Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul DONDOŞ Mihai Cornel va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 80 (optzeci) de zile lucrătoare în cadrul uneia dintre următoarele instituţii: Primăria Municipiului Cluj-Napoca sau Regia autonomă a domeniului public din Cluj-Napoca. 3.6. Conform art. 91 alin. (4) din C.p. rap. la art. 404 alin. (2) din C.p.p., Atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor săvârşirii unei noi infracţiuni în termenul de supraveghere: – revocarea suspendării executării sub supraveghere a pedepsei cu închisoarea şi executarea acesteia la care se adaugă eventuala pedeapsă aplicată, în regim de detenţie, în cazul în care noua infracţiune este săvârşită cu intenţie; – posibilitatea revocării suspendării executării sub supraveghere a pedepsei cu închisoarea şi executarea acesteia la care se adaugă eventuala pedeapsă aplicată, în regim de detenţie, în cazul în care noua infracţiune este săvârşită din culpă. 3.7. Atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării, cu rea-credinţă, a măsurilor de supraveghere sau a neexecutării obligaţiilor impuse, anume revocarea suspendării şi dispunerea executării pedepsei cu închisoarea. 3.8. Atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor neîndeplinirii obligaţiilor civile stabilite prin prezenta hotărâre, anume revocarea suspendării şi dispunerea executării pedepsei închisorii, dacă ar avea posibilitatea să le îndeplinească. 4. Latura civilă 4.1. În temeiul art. 397 alin. (1) rap. la art. 19 alin. (1), şi art. 25 alin. (1) din C.p.p., cu aplic. art. 1349, art. 1357 şi urm. din C. civ., Admite acţiunile civile formulate de părţile civile PĂVĂLUŢĂ Răzvan Octavian, cu domiciliul în Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu, nr. 2, ap. 64, jud. Cluj, CORNEA Ciprian, domiciliată în Comuna Baciu, sat Baciu, str. Transilvaniei, nr. 136, jud. Cluj, COZMA Gheorghe Ioan, cu domiciliul în Cluj-Napoca, str. Aleea Padiş, nr. 2, ap. 4, jud. Cluj, împotriva inculpatului CĂLINESCU Vlad. Obligă pe inculpatul CĂLINESCU Vlad la plata sumei de 1.400 lei către partea civilă PĂVĂLUŢĂ Răzvan Octavian, cu titlu de daune materiale. Obligă pe inculpatul CĂLINESCU Vlad la plata sumei de 1.400 lei către partea civilă CORNEA Ciprian, cu titlu de daune materiale. Obligă pe inculpatul CĂLINESCU Vlad la plata sumei de 200 lei către partea civilă COZMA Gheorghe Ioan, cu titlu de daune materiale. 4.2. În temeiul art. 397 alin. (1) rap. la art. 19 alin. (1), ?i art. 25 alin. (1) din C.p.p., cu aplic. art. 1349, art. 1357 şi urm. din C. civ., Admite, în parte, acţiunile civile formulate de părţile civile PISO Ioan Jr., cu domiciliul în Cluj-Napoca, str. Aleea Padiş, nr. 2, ap. 30, jud. Cluj, BOCICA Ana cu domiciliul în Cluj-Napoca, str. Aleea Padiş, nr. 2, ap. 13, jud. Cluj, ONAC Maria, cu domiciliul în Cluj-Napoca, str. Aleea Padiş, nr. 2, ap. 27, jud. Cluj, NEGRU Ana, cu domiciliul în Cluj-Napoca, str. Aleea Padiş, nr. 2, ap. 9, jud. Cluj, împotriva inculpatului CĂLINESCU Vlad. Obligă pe inculpatul CĂLINESCU Vlad la plata sumei de 4.175 lei către partea civilă PISO Ioan Jr., cu titlu de daune materiale. Obligă pe inculpatul CĂLINESCU Vlad la plata sumei de 1.504,46 lei către partea civilă BOCICA Ana, cu titlu de daune materiale. Obligă pe inculpatul CĂLINESCU Vlad la plata sumei de 884 lei către partea civilă ONAC Maria, cu titlu de daune materiale. Obligă pe inculpatul CĂLINESCU Vlad la plata sumei de 958 lei către partea civilă NEGRU Ana, cu titlu de daune materiale. 4.3. În temeiul art. 397 alin. (1) rap. la art. 19 alin. (1), ?i art. 25 alin. (1) din C.p.p., cu aplic. art. 1349, art. 1357 şi urm. din C. civ., Admite acţiunile civile formulate de părţile civile POP Dan Florin, cu domiciliul Cluj-Napoca, str. Aleea Padiş, nr. 2, ap. 26, jud. Cluj, PISO Ioan Sr., cu domiciliul în Cluj-Napoca, str. Ady Endre, nr. 44, ap. 1, jud. Cluj, prin fiul său PISO Ioan Jr., în calitate de mandatar, respectiv GOMBAR Arpad, cu domiciliul în Cluj-Napoca, str. Aleea Padiş, nr. 2, ap. 40, jud. Cluj, împotriva inculpatului CĂLINESCU Vlad. Obligă pe inculpatul DONDOŞ Mihai-Cornel la plata sumei de 210 lei către partea civilă POP Dan Florin, cu titlu de daune materiale. Obligă pe inculpatul DONDOŞ Mihai-Cornel la plata sumei de 530 lei către partea civilă PISO Ioan Sr., cu titlu de daune materiale. Obligă pe inculpatul DONDOŞ Mihai-Cornel la plata sumei de 420 lei către partea civilă GOMBAR Arpad, cu titlu de daune materiale. 4.4. În baza art. 20 alin. (2) şi (4) din C.p.p., Respinge, ca inadmisibile, acţiunile civile formulate în procesul penal (fără indicarea cuantumului pretenţiilor) de către persoanele vătămate COSTEA Corina Ioana, cu domiciliul în Cluj-Napoca, str. Ciocârliei, nr. 42, ap. 12, jud. Cluj, POP Ileana, cu domiciliul în Cluj-Napoca, str. Aleea Padiş, nr. 2, ap. 6, jud. Cluj, şi GHIŢĂ Ştefan, cu domiciliul în Cluj-Napoca, str. Aleea Padiş, nr. 2, ap. 29, jud. Cluj. 4.5. În baza art. 20 alin. (7) din C.p.p., Respinge, ca inadmisibilă, acţiunea civilă formulată în procesul penal de către numita NAGY Erika Cătălina, actuala proprietară a imobilului situat în Cluj-Napoca, str. Aleea Padiş, nr. 2, ap. 34, jud. Cluj. 5. Măsuri de siguranţă În conformitate cu art. art. 112 alin. (1) lit. e) din C.p., 5.1. Dispune confiscarea sumei de 455 lei de la inculpatul DONDOŞ Mihai-Cornel (200 lei – suma predată inculpatului de către persoana vătămată POP Ileana, 255 lei – suma predată inculpatului de persoana vătămată GHIŢĂ Ştefan). 5.2. Dispune confiscarea sumei de 800 lei de la inculpatul CĂLINESCU Vlad (jumătate din suma predată inculpatului de către persoana vătămată COSTEA Corina Ioana, corespunzătoare lucrărilor neexecutate). 5.3. Dispune confiscarea sumei de 2.000 lei de la inculpatul CĂLINESCU Vlad (suma predată inculpatului de către persoana vătămată Borzescu Nicolae, în prezent decedată). 5.4. Dispune confiscarea sumei de 1.075 lei de la inculpatul CĂLINESCU Vlad (jumătate din suma predată inculpatului de către persoana vătămată POP Ileana, corespunzătoare lucrărilor neexecutate). 5.5. Dispune confiscarea sumei de 982,5 lei de la inculpatul CĂLINESCU Vlad (jumătate din suma predată inculpatului de către persoana vătămată GHIŢĂ Ştefan, corespunzătoare lucrărilor neexecutate). 6. Cheltuieli judiciare şi alte menţiuni 6.1. În temeiul art. 398 rap. la art. 274 alin. (1) şi (2) din C.p.p., Cheltuieli judiciare avansate de stat în sumă de 2.518 lei (518 lei – în cursul urmăririi penale, 200 lei – în etapa camerei preliminare, 1.800 lei – în faza judecăţii) se suportă de către cei doi inculpaţi, astfel: Obligă pe inculpatul CĂLINESCU Vlad la plata sumei de 1.900 lei către stat, cu titlu de cheltuieli judiciare. Obligă pe inculpatul DONDOŞ Mihai-Cornel la plata sumei de 618 lei către stat, cu titlu de cheltuieli judiciare. 6.2. În conformitate cu art. 275 alin. (6) din C.p.p., Onorariile avocaţilor din oficiu desemnaţi în cauză pentru etapa camerei preliminare şi a judecăţii (Rebrean Bogdan – 690 lei, respectiv Rad Andreea – 690 lei) se avansează din fondul Ministerului Justiţiei şi rămân în sarcina statului. 6.3. Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei, pentru procuror, inculpaţi, părţile civile, persoanele vătămate, respectiv numita NAGY Erika Cătălina”, arată soluția pe scurt a sentinței.

LĂSAȚI UN MESAJ