Consiliul Judeţean face cărţile pentru marele proiect de restaurare a Castelului Banffy din Răscruci

252

Ansamblul istoric ce include Castelul Banffy din Răscruci,  va fi renovat după ce administraţia judeţeană s-a decis să aloce bani pentru un proiect al cărui obiectiv este restaurarea imobilului.

 

La sfârşitul lunii iulie, consilierii judeţeni au fost convocaţi de către preşedintele CJ Cluj, Alin Tişe la şedinţa ordinară având pe ordinea de zi aprobarea proiectului „Restaurarea, conservarea şi punerea în valoare a Ansamblului monument istoric Castel Banffy, sat Răscruci, comuna Bonţida, judeţul Cluj” întocmit cu   sprijinul   Secretarului  Judeţului  Cluj  prin Direcţia Dezvoltare şi Investiţii, Serviciul Dezvoltare Locală şi Regională, Turism.

 

Mişcare inteligentă pentru Banffy

Valoarea totală a proiectului depăşeşte suma de 19 milioane de lei, iar Consiliul Judeţean Cluj va participa cu o cofinanţare de doar 2%. Într-adevăr asigură cheltuieli neeligibile ale proiectului în cuantum de aproape o jumătate de milion de lei şi s-a angajat la asigurarea resurselor financiare pentru restul de 98 de procente din valoare lucrărilor. Însă, aceste procente vor fi decontate în cazul în care câştigă demersul pentru a realiza proiectul pe fonduri europene.

„ Proiectul „Restaurarea, conservarea şi punerea în valoare a Ansamblului monument istoric Castel Banffy, sat Răscruci, comuna Bonţida, judeţul Cluj” este propus la finanţare în cadrul Apelului de proiecte POR/2016/5/5.1/1 al Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regional. Obiectivul priorităţii de investiţii 5.1 se referă la Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural are ca obiectiv specific impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural şi a identităţii culturale.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă restaurarea, conservarea şi punerea în valoare a Ansamblului monument istoric Castel Banffy din satul Răscruci, comuna Bonţida.

În luna martie 2016,  Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a lansat apelul de proiecte POR/2016/5/5.1/1, cu termen de depunere 25.11.2016. Prin contractul de servicii nr. 19139 / 120 / 12.08.2016 având ca obiect prestarea serviciilor de proiectare în vederea întocmirii dosarului de finanţare a proiectului „Restaurarea, conservarea şi punerea în valoare a Ansamblului monument istoric Castel Banffy, sat Răscruci, comuna Bonţida, judeţul Cluj”, Consiliul Judeţean Cluj a contractat elaborarea documentaţiei tehnice în vederea depunerii dosarului de finanţare. Documentaţia a fost depusă la Registratura Consiliului Judeţean Cluj cu nr. 24825 / 25.10.2016” se arată în referatul de aprobare al CJ Cluj.

 

Istoric de încercări pentru reabilitarea obiectivului

Acest proiect face parte din perioada în care Horea Uioreanu încă era preşedinte al Consiliului Judeţean Cluj. Astfel că, în 15 mai 2014, s-a eliberat de către aparatul de conducere a CJC dispoziţia nr.155 privind constituirea Comisiei de recepţie a Serviciilor de proiectare aferente proiectului „Restaurarea, conservarea şi punerea în valoare a Castelului Banffy, sat Răscruci, comuna Bonţida”

Prin acea dispoziţie  se puncta contractul de servici dintre CJC şi S.C Tektum Arhitectură&Artă S.R.L pentru servicii de proiectare. Însă tentativele din trecut ale administraţie judeţene au eşuat din diverse motive: de la documentaţie incompletă, lipsă avize sau proceduri neîndeplinite.

De această dată sursele de finanţare a investiţiei se constituie în conformitate  cu legislaţia în vigoare, respectiv  finanţare 98% din Programul Operaţional Regional 2014 – 2020 prin Fondul European de Dezvoltare Regională şi 2% şi cheltuielile neeligibile din bugetul Judeţului Cluj.

alin tise

Perla judeţului şi povestea ei

Castelul de la Răscruci are o valoare istorică importantă. Este format din două corpuri de clădire, plus alte anexe. Pavilionul (subsol, parter, etaj şi şarpante înalte) este de inspiraţie romană. Accesul principal al castelului se află prin două scări dispuse în partea sudică, urmate de o terasă încadrată de opt coloane dorice.

Piesa de rezistenţă rămâne salonul de primire sau sufrageria. Aici s-a păstrat un bufet din lemn cu acelaşi tip de sculpturi şi o vitrină cu o valoare artistică aparte, în secolul XX fiind expusă la o expoziţie de la Paris. Salonul, tipic renascentist, are pereţii îmbrăcaţi în lemn, cu tavan din lemn casetat. Casetele din tavan sunt sculptate în stilul Renaşterii germane, fiind imprimate forma blazonului şi genealogiei familiei Banffy, precum şi numele celor mai reprezentative personalităţi din istoria Ungariei şi Transilvaniei. Deasupra unei uşi este sculptată inscripţia „Salus intratibus pax exeuntibus”.

O altă piesă interesantă ca valoare artistică în încăpere este soba din teracotă verde. Se pare că aceasta ar fi fost realizată după modelul renascentist aflat în salonul împăratului Franz Josef. Pe cele trei laturi din partea superioară ale sobei sunt sculptate scene care zugrăvesc alegerea căpeteniei Arpad, întemeierea Ungariei şi adunarea de la Opusztazer. Cele trei scene în relief de deasupra brâului imortalizează pierderea bătăliei din 1526 de la Mohacs.

La etaj se ajunge prin scara cu balustradă din lemn masiv, după trecerea prin foaierul cu lambriuri renascentiste. Sunt dispuse aici nouă coloane cu capiteluri care zugrăvesc motive vegetale, uşile din lemn masiv, blazonul familiei şi diverse alte motive sculpturale.

Din balconul castelului se poate vedea întreg domeniul Banffy. Terenul de 4,5 ha, din care 881 metri pătraţi construiţi, stă nefolosit. Domeniul împreună cu castelul, urmează a fi scos spre valorificare, Şcoala Specială care funcţionează aici din 1967 fiind desfiinţată în anul 2007, conform unui proiect al Consiliului Judeţean Cluj de concesionare a domeniului.

LĂSAȚI UN MESAJ