Curtea de Apel Cluj dă şah-mat magistraţilor din Maramureş prin două sentinţe

510

Curtea de Apel Cluj desfiinţează sentinţa dată de Tribunalul Baia-Mare în cazul fostului primar din Sighetul Marmaţiei, Ovidiu Nemeş. Astfel, magistraţii de la Cluj au considerat că faptele pentru care au  fost condamnaţi edilul şi alţi doi inculpaţi Ioan Bărbuş şi Diana Mihaela Dunca, nu sunt probate în rechizitoriu, drept urmare au dispus anularea sentinţei de fond şi totodată trimiterea dosarului la instanta de fond spre refacerere. Cert este că, în ciuda eforturilor atât a celor de la DNA-Baia-Mare cât şi a judecătorilor de la Tribunalul Baia Mare, cei de la Curtea de Apel Cluj s-au pronunţat definitiv pe două dosare în favoarea inculpaţilor.

 

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Cluj – Biroul teritorial Baia Mare au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaţilor: Nemeş Ovidiu, primar al municipiului Sighetu Marmaţiei, pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu cu obţinerea de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, Bărbuş Ioan, director executiv economic al Primăriei municipiului Sighetu Marmaţiei, pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu cu obţinerea de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul şi Diana Mihaela Dunca.

 

Contractul problemă

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt: La data de 18.11.2009, inculpaţii Nemeş Ovidiu Gheorghe, viceprimar al Municipiului Sighetu Marmaţiei, Bărbuş Ioan, director economic al Primăriei municipiului Sighetu Marmaţiei şi Dunca Diana Mihaela, consilier juridic al Primăriei municipiului Sighetu Marmaţiei au încheiat un contract cu o societate comercială ce avea ca obiect închirierea, de către Primăria municipiului Sighetu-Marmaţiei, a 10(zece) automate de vânzare a tichetelor de parcare (parcometre).
Contractul respectiv a fost încheiat de către cei trei inculpaţi, cu încălcarea atribuţiilor stabilite prin fişa postului, dar şi cu nerespectarea dispoziţiile legale privind achiziţiile publice.

Din conţinutul prevederilor legale de la momentul încheierii contractului de închiriere rezultă faptul că reprezentanţii primăriei au încheiat şi semnat acest contract de achiziţie publică în valoare totală de 24.000 euro fără TVA, prin atribuire directă, deşi dispoziţiile legale prevedeau că achiziţia directă se putea efectua dacă valoarea achiziţiei nu depăşea echivalentul în lei a 15.000 euro.

De asemenea, contractul de închiriere conţinea o clauză conform căreia locatarul, respectiv Primăria municipiului Sighetu Marmaţiei va plăti o penalitate de 1%, pentru fiecare zi de întârziere la plata chiriei ori a oricăror obligaţii de plată ce-i revin.

Deoarece, Primăria municipiului Sighetu Marmaţiei nu şi-a achitat obligaţiile contractuale, Tribunalul Maramureş, printr-o sentinţă civilă pronunţată la 11 februarie 2013, a obligat această instituţie să plătească către firma proprietară a parcometrelor, suma de 51.521,13 lei, reprezentând chiria restantă, penalităţi de întârziere calculate până la data de 29.11.2012, în cuantum de 423.152,78 lei, penalităţi de întârziere de 1% pe zi, calculate până la data plăţii efective şi cheltuieli de judecată în sumă de 772 lei.

La data de 10 martie 2014, printr-o hotărâre a Consiliului local, Primăria Municipiului Sighetu Marmaţiei s-a constituit parte civilă cu suma totală de 703.348,78 lei, reprezentând sume datorate societăţii comerciale de la care fuseseră închiriate parcometrele.
În cauză, s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor imobile şi mobile ale celor 3 inculpaţi, în vederea reparării pagubei produse municipiului Sighetu Marmaţiei, până la concurenţa sumei de 703.348,78 lei.
Ioan Barbus
Făcuţi din două părţi

Însă cum un singur dosar nu era de ajuns, vicele-devenit primar a fost trimis în judecată într-o altă speţă DNA, supranumit ”Dosarul Avocaţii” unde a fost acuzat tot de săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu.

Aici, procurorii susţineau că Nemeş Ovidiu Gheorghe, în calitate de primar al Municipiului Sighetu Marmaţiei, a încheiat, în mod nelegal, un contract de asistenţă juridică cu un avocat şi a dispus în aceeaşi zi plata sumei de 20.000 lei fără T.V.A. (24.800 lei cu T.V.A. inclus) către avocatul respectiv, reprezentând plata unor servicii juridice acordate de către avocat în favoarea Primăriei municipiului Sighetu Marmaţiei, respectiv redactarea unei plângeri penale împotriva unei societăţi comerciale.
„În perioada februarie – martie 2014, inculpatul Bărbuş Ioan, în calitate de director economic în cadrul Primăriei municipiului Sighetu Marmaţiei, a contactat un alt avocat , a purtat discuţii cu acesta, cu privire la încheierea unui contract de consultanţă juridică cu Primăria municipiului Sighetu Marmaţiei, fără a fi împuternicit în acest sens. La data de 4 martie 2014, a semnat, în mod nelegal, un contract de asistenţă juridică şi a efectuat plata sumei de 10.000 lei, reprezentând onorariu, de 10.000 lei, reprezentând servicii juridice acordate de către avocat Primăriei municipiului Sighetu Marmaţiei, respectiv redactarea unei cereri de revizuire.
Ca urmare a acestor fapte, a fost creat un prejudiciu în dauna bugetului local al Primăriei municipiului Sighetu-Marmaţiei, în sumă de 24.800 lei, respectiv de 10.000 lei, întrucât cele două contracte de asistenţă juridică au fost încheiate cu încălcarea prevederilor legale, în condiţiile în care, primăria Sighetu Marmaţiei are compartiment juridic la care sunt angajaţi consilieri juridici, plătiţi pentru prestarea de servicii juridice.
S-a constatat că sumele de bani, reprezentând onorarii, plătite cu încălcarea dispoziţiilor legale, au fost restituite primăriei municipiului Sighetu Marmaţiei la finalul anchetei penale desfăşurate în prezentul dosar penal” motivau cei de la DNA.
tribunal baia mare

Norocul le-a venit la Curtea de Apel Cluj

Condamnaţi de instanţele de fond din Maramureş, cei trei au formulat apeluri împotriva sentinţelor din ambele dosare: Avocaţii şi Parcometrele. Reamintim, că înainte cu puţin timp de pronunţarea definitivă a CA Cluj în dosarul Parcometrele, un alt complet de magistraţi din instituţie a decis în, 4 aprilie, condamnarea lui Nemeş la un an şi şase luni de închisoare şi a lui Bărbuş la doi ani de închisoare. Ambele pedepse au fost suspendate pe o perioadă de supraveghere.

Astfel, dacă sentinţa definitivă în dosarul Parcometrele era alta decât desfiinţarea sentinţei de fond, cei doi intrau la închisoare.

Avocatul său, Alexandru Rîşniţă a reuşit să obţină pentru acesta desfiinţarea sentinţei de fond. Iată ce a invocat specialistul în Penal:

„Dintru început învederăm onoratei instanţe de apel faptul că, în opinia noastră, se impune desfiinţarea sentinţei pronunţată de Tribunalul Maramureş şi trimiterea cauzei spre rejudecare, întrucât Tribunalul a pronunţat o sentinţă care nu este motivată, astfel că nu poate fi exercitat un control judiciar efectiv nici sub aspectul laturii penale şi nici al celei civile. Prin urmare, asistăm la încălcarea dreptului inculpatului la un proces echitabil. (…)

Instanţa de fond a respins în nemotivat toate apărările formulate de către Nemeş în cuprinsul concluziilor scrise depuse anterior pronunţării soluţiei, redate şi în cadrul concluziilor orale din dezbateri” arată avocatul.

În continuare acesta a explicat cum nemotivarea sentinţei penale apelată atrage nulitatea întregii hotărâri, în raport cu prevederile legale. Astfel că, cei doi judecători de la CA Cluj care au întocmit completul de apel au dispus desfiinţarea acesteia.

„ Admite apelurile declarate de către DNA – BIROUL TERITORIAL BAIA MARE şi apelanţii – inculpaţi Nemeş, Bărbuş şi Dunca împotriva sentinţei penale nr. pronunţată de către Tribunalul Maramureş, pe care o desfiinţează în întregime şi dispune rejudecarea cauzei de către aceiaşi instanţă – Tribunalul Maramureş” se arată în soluţia pe scurt.

Imediat după, Curtea de Apel Cluj a transmis decizia celor de la Tribunalul Maramureş precizându-le că s-a dispus rejudecarea cauzei.


Drept la Replica PNA

DREPT LA REPLICĂ

 

Ca urmare a publicării, la data de 17 aprilie 2017, de către cotidianul  „Gazeta de Cluj”,  a unui articol intitulat „Curtea de Apel Cluj dă şah-mat magistraţilor din Maramureş prin două sentinţe”,  Biroul de Informare şi Relaţii Publice este abilitat să transmită următorul drept la replică :

În articolul respectiv faceți referire la două dosare penale instrumentate de către Direcția Națională Anticorupție mediatizate prin comunicatele de presă (426/VIII/3 din 11 aprilie 2014 și nr. 1196/VIII/3 din 14 august 2014), în care Curtea de Apel Cluj a pronunțat două hotărâri  definitive. Una dintre aceste hotărâri este de condamnare definitivă a inculpaților trimiși în judecată de către DNA – Serviciul teritorial Cluj.

 

În cuprinsul articolului, în referire la una dintre cauze, se precizează în mod eronat că: “(…). Astfel, magistraţii de la Cluj au considerat că faptele pentru care au  fost condamnaţi edilul şi alţi doi inculpaţi Ioan Bărbuş şi Diana Mihaela Dunca, nu sunt probate în rechizitoriu, drept urmare au dispus anularea sentinţei de fond şi totodată trimiterea dosarului la DNA spre refacere.(…)”.

În realitate, instanța de judecată la care faceți referire, prin hotărârea nr. 554/05.04.2017 a dispus, printre altele, desființarea sentinței penale nr. 152/21.10.2016, pronunţate de către Tribunalul Maramureş și rejudecarea cauzei de către aceeaşi instanţă – Tribunalul Maramureş.

(http://portal.just.ro/33/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=10000000000080759&id_inst=33).

 

            Prin urmare, dosarul penal mediatizat prin comunicatul 426/VIII/3 din 11 aprilie 2014 nu se întoarce la DNA, așa cum în mod eronat se susține în articol, ci va fi rejudecat de către Tribunalul Maramureș.

 

 

În cea de-a doua cauză, mediatizată prin comunicatul nr. 1196/VIII/3 din 14 august 2014, Curtea de Apel Cluj, prin decizia penală nr. 536/03.04.2017, i-a condamnat definitiv pe inculpații:

NEMEȘ OVIDIU – GHEORGHE, la data faptei primar al municipiului Sighetu Marmației,  la o pedeapsă de 1 an și 6 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 3 ani și 6 luni pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice cu obținerea de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul.

BĂRBUȘ IOAN, la data faptei director în cadrul Primăriei municipiului Sighetu Marmației, la o pedeapsă de 2 ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 3 ani și interzicerea, pe o perioadă de 2 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, a drepturilor: de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice și de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul.

 

LĂSAȚI UN MESAJ