Curtea de Conturi ia la ştangă contractele municipalităţii de marcaje rutiere

246

Potrivit raportului Curţii de Conturi care priveşte activitatea Primăriei Cluj Napoca, administraţia locală clujeană a făcut plăţi neconforme de peste jumătate de milion de lei unei firme sucevene, SC Loial Impex, care a câştigat un contract de trasare a marcajelor rutiere pe străzile din oraş. Firma îi aparţine unui om de afaceri moldovean, Sorin Gabriel Iacob, implicat în anchete penale şi unul dintre sponsorii diferitelor partide politice. Însă, firma Loial Impex nu este abonată doar la contractele municipalităţii, compania câştigând zeci de milioane de lei de pe urma marcajelor rutiere trasate pe drumurile din administrarea DRDP Cluj.

 

Conform ultimului raport al Curţii de Conturi a României, administraţia locală clujeană a efectuat o serie de plăţi neconforme firmei sucevene Loial Impex care a trasat marcaje rutiere pe străzile din oraş. ” în anul 2012, pentru achiziţia lucrărilor de aplicare marcaje rutiere, UATM Cluj-Napoca, în calitatea de autoritate contractantă, a organizat procedura de atribuire, cerere de oferte, criteriul de atribuire fiind preţul cel mai scăzut, urmare căreia pentru lotul 2 Lucrări de aplicare marcaje rutiere cu produse speciale, a fost încheiat acordul cadru nr. 244249/17.08.2012 cu Asocierea SC Loial Impex SRL şi SC Gamida Euromark SRL, cu o durată de 2 ani calendaristici, respectiv până la data de 20.08.2014.

Ulterior încheierii acordului cadru şi în executarea acestuia au fost atribuite 5 contracte subsecvente, ultimul fiind contractul subsecvent nr. 275142/07.08.2014, în valoare de 2.693.631 lei, din care TVA în cuantum de 521.347 lei, deşi conform documentaţiei de atribuire, valoarea estimată maximă a celui mai mare contract subsecvent pentru lotul 2 este de 744.261 lei fără TVA, adică de aproximativ 3 ori mai puţin decât valoare contractată.

Subliniem faptul că până în luna august 2014, au fost atribuite 4 contracte subsecvente însumând valoarea de 1.343.544  lei, inclusiv TVA, iar ultimul contract subsecvent atribuit, care intră în vigoare în ultima zi a acordului cadru, respectiv 20.08.2014, este de 2.693.631 lei, adică de 2 ori mai mult decât lucrările executate în cei 2 ani de valabilitate a acordului cadru, în condiţiile în care UATM Cluj-Napoca a demarat deja o nouă procedură de achiziţie privind lucrările de aplicare marcaje rutiere cu produse speciale în luna august 2014.

Autoritatea contractantă are obligaţia de a atribui contractele de achiziţie publică subsecvente acordului-cadru numai cu respectarea condiţiilor tehnice şi financiare stabilite în acordul-cadru respectiv”, arată raportul.

 

Patronul Loial băgat într-o fraudă de 10 milioane de euro

Raportul respectiv mai arată că ”prin încheierea Contractului subsecvent nr. 275142/07.08.2014, au fost contractate nelegal  cantităţi de lucrări, fără ca acestea să fie necesare sau certe în momentul contractării, estimându-se nejustificat cantităţile maxime de lucrări din acordul cadru care ar fi putut fi acordate. La baza încheierii Contractului subsecvent nr. 275142/07.08.2014, nu a existat un necesar de cantităţi de lucrări, care să fie stabilit în baza unor măsurători şi care să justifice valoarea acestuia. De asemenea prin contractul subsecvent încheiat nu a fost stabilită durata de execuţie a contractului, deşi potrivit pct. 16 Cerinţe speciale din Caietul de sarcini, care este parte integrantă a contractului (art. 95 din Hotărârea nr. 925/2006): ”marcajele aferente pentru lot 2 trebuie finalizate de la încheierea contractului subsecvent în termen de 20 zile, funcţie de condiţiile meteo”, de unde rezultă că durata de execuţie a contractului subsecvent poate fi în jur de 20 zile, funcţie de condiţiile meteo”, arată raportul. Patron şi administrator la SC Loial Impex este IACOB GABRIEL SORIN, implicat într-un dosar de evaziune şi spălare de bani deschis de procurorii suceveni pentru o fraudă de 10 milioane de euro. Însă, o comisie de supraveghere a atribuirii fondurilor europene a anulat licitaţia respectivă. ”Propunerea tehnică a SC Loial Impex SRL a fost incompletă în sensul neîndeplinirii prevederilor contractului de finanţare nr.16EE/06.08.2012, respectiv indicatorii de realizare şi cei de rezultat, după cum au fost prevăzuţi în caietul de sarcini. Motivul declarării ofertei depuse de Loial Impex SRL drept neconformă este reprezentat de faptul că oferta tehnică a acestora nu corespunde cerinţelor stabilite prin documentaţia de atribuire (în speţa, Caietul de Sarcini şi Proiect Tehnic), respectiv lipseşte precizarea lor cu privire la îndeplinirea prin realizarea contractului, a indicatorilor de realizare şi cei de rezultat, după cum sunt prevăzuţi în contractul de finanţare nr.16EE/06.08.2012”.

 

Contractări duble

Pe de altă parte, în anul 2014, ”potrivit Raportului procedurii nr. 449309/11.12.2014, entitatea organizează o nouă procedură de achiziţie publică, pentru ”lucrările de aplicare marcaje rutiere”, la care a participat şi societatea SC Loial Impex SRL în asociere cu RADP Cluj, aceasta având însă oferta cea mai mare. Urmare procedurii de achiziţie publică se încheie Acordul cadru nr. 458954/18.12.2014, cu o durată de 2 ani calendaristici, cu societatea SC Anduna Servimob SRL, cu sediul în Bucureşti, care potrivit art. 7 intră în vigoare de la data de 18.12.2014. Cu toate că entitatea a încheiat un nou acord cadru în luna decembrie 2014, cu preţuri mai mici, până în luna septembrie 2015 execuţia lucrărilor de aplicare marcaje rutiere cu produse speciale, s-a făcut tot de către societatea SC Loial Impex SRL, cu sediul în Suceava, în baza contractului subsecvent nr. 275142/07.08.2014, la preţuri mult mai mari. Mai mult, în cazul articolului de lucrări Marcaj rutier divers cu produse speciale au fost decontate cantităţi mai mari decât cele contractate, astfel prin contractul subsecvent au fost contractate lucrări în cantitate de 1200 mp, dar cantitatea decontată doar în anul 2015 a fost de 5.583 mp, de aproximativ 5 ori mai mult, în condiţiile în care pentru lucrările respective exista încheiat un acord cadru cu un alt operator economic. În acest fel, în baza contractului subsecvent menţionat, în anul 2015 au fost decontate lucrări către SC Loial Impex SRL în valoare de 1.502.826 lei, din care 290.869  lei TVA. Dacă lucrările din anul 2015, ar fi fost executate şi decontate în baza noului acord cadru nr. 458954/18.12.2014, încheiat cu  societatea SC Anduna Servimob SRL Bucureşti, care este în perioada de valabilitate, valoarea acestora ar fi fost de 922.887 lei, în loc de 1.502.826 lei, sumă decontată operatorului economic SC Loial Impex SRL, rezultând astfel o pagubă efectivă cauzată Municipiului Cluj-Napoca, de 579.939 lei”.


600.000 de lei decontaţi pe ochi frumoşi

Raportul curţii de Conturi menţionează că ”aspectele nelegale privind încheierea contractului subsecvent nr. 275142/07.08.2014 cu societatea SC Loial Impex SRL, cu sediul în Suceava, în calitate de executant şi nerespectarea prevederilor legale privind atribuirea şi derularea contractelor de achiziţie publică, au condus la prejudicierea bugetului local şi efectuarea de plăţi nelegale în sumă de 579.939 lei, reprezentând diferenţele de preţ între valoarea decontată şi valoarea la care ar fi putut fi executate şi decontate lucrările dacă s-ar fi respectat prevederile legale privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. Pentru suma de 579.939 lei, decontată necuvenit, au fost calculate dobânzi penalizatoare în sumă de 40.755 lei, la nivelul prevăzut de art. 3 din Ordonanţa nr. 13 din 24 august 2011, privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti şi Circulara BNR nr. 17 din 06 mai 2015, privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, de 9,75% pe an”.


Zeci de milioane de la CNADR

În 2009 CNADNR a atribuit un contract cu o valoare totală de 373.995.380,02 de lei, fără TVA, mai multor societăţi, printre care s-a numărat şi firma Loial Impex, care a câştigat mai multe loturi în cadrul unor diverse asocieri cu alte companii abonate la banii Companiei. Anul trecut, DRDP Cluj a atribuit contractul ”Furnizare şi livrare indicatoare rutiere şi mijloace de semnalizare rutieră pe reţea DN DRDP CLUJ” în valoare de 7.018.619,13 de lei, fără TVA, aceleiaşi firme în situaţia în care oferta Loial Impex a fost singură admisă la licitaţie.

Sebastian Albescu

LĂSAȚI UN MESAJ