Decizia Tribunalului Cluj la obiecţiile Curţii de Conturi privind cheltuielile cu sporurile ilegale

243

Curtea de Conturi Cluj a descoperit în raportul său pe anul 2014 abateri fiscale de sute de milioane de lei la Primăria Cluj-Napoca. Curtea de Conturi susţine că s-au plătit lucrări neefectuate şi s-au dat ilegal sporuri de peste 13 milioane de lei. Emil Boc a justificat că aceste renumeraţii s-au dat la mai mulţi angajaţi pentru a nu se crea nedreptăţi, iar Tribunalul Cluj a anulat la începutul lunii mai câteva dintre obiecţiile Curţii de Conturi.

 

 

330 de milioane de lei este suma totală a abaterilor fiscale înregistrate în activitatea Primăriei Cluj-Napoca în 2014, conform auditului financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară ale Unităţii Administrativ Teritoriale a Municipiului Cluj – Napoca, conform unui raport publicat în iarna anului 2016 de Curtea de Conturi Cluj.

Curtea de Conturi a efectuat în perioada 05.05.2015 – 26.06.2015 un audit la Primăria Cluj-Napoca aferent anului 2014. Cea mai mare abatere din punctul de vedere al sumei se referă la „neînregistrarea în contabilitate a bunurilor asupra cărora au fost instituite sechestre” – 128 de milioane de lei. O abatere estimată la 55 de milioane de lei se referă la faptul că „nu au fost date în administrarea Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca terenurile şi clădirile în care acesta îşi desfăşoară activitatea”. Măsura dispusă de Curtea de Conturi a fost necesitatea ca Primăria să-şi „clarifice inventarului bunurilor aparţinând patrimoniul public al Municipiului Cluj-Napoca, scoaterea din evidenţa contabilă a terenurilor şi clădirilor retrocedate sau aparţinând altor entităţi, astfel încât situaţiile financiare întocmite să reflecte imaginea corectă şi fidelă a patrimoniului real al entităţii;”
Plăţi pentru lucrări neefectuate 

În raport se mai arată că Primăria a efectuat plăţi pentru lucrări neexecutate de către Elin GmbH & Co Austria Sucursala Cluj-Napoca în valoare de 133.000 de lei. Problemele se referă la obiectivul de investiţii ce prevede „modernizarea sistemului de iluminat public din municipiul Cluj-Napoca, întreţinerea şi menţinerea în stare de funcţionare a punctelor de lumină nou instalate de executant precum şi a noilor puncte de lumină instalate de SC Electrica”. Practic Primăria a decontat fără justificare „racorduri stâlpi la nivelul numărului de stâlpi montaţi în reţelele de iluminat public executate la obiectivele: Calea Turzii partea I, Calea Turzii partea II, Aleea Stadion, Uzinei Electrice şi Ion I. C Brătianu”.

Plăţi nelegale către angajaţi   

În Raport se mai arată că în anul 2014 au fost efectuate „plăţi nelegale reprezentând drepturi salariale acordate necuvenit angajaţilor, prin includerea în salariul de bază a unor sume prevăzute de art. 14 din Legea nr. 285/2010 (stimulente), în condiţiile în care unii angajaţi nu aveau atribuţii şi nu au contribuit la administrarea creanţelor fiscale, aşa cum sunt definite de art. 1 din O.G. nr. 92/2003;. Abaterea estimată este de 13.000 de lei.  De asemenea, „au fost plătite necuvenit ajutoare pentru încălzirea locuinţei, unor titulari care deţin depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei;” Abaterea estimată 13 milioane de lei.  De asemenea, „au fost plătite necuvenit ajutoare pentru încălzirea locuinţei,  unor titulari care deţin depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei”. Abaterea estimată este de 143.000 de lei.

 

Obiecţiunile primăriei

Constatările rezultate în urma acţiunii de audit au fost consemnate în cuprinsul procesului verbal de constatare încheiat în data de 26 iunie 2015 şi înregistrat la primărie sub nr…

În cuprinsul procesului verbal de constatare în urma acţiunii de audit din 16 iunie 2015 sunt detaliate 28 de constatări calificate ca erori/abateri de la legalitate şi regularitate, iar faţă de un număr de 11 constatări din procesul verbal au fost formulate de către UAT Municipiul Cluj-Napoca obiecţiuni înregistrate la Camera de Conturi a Judeţului Cluj în data de 10.07.2015.

Concret, măsurile contestate sunt cele dispuse la pct. 1.6, II. 1, II.2, II.4, II.5,11*6, II.7, II.8,11.10, II. 11, respectiv pct. 6, 8, 9, 17, 18, 19, 21, 22, 11 şi 12 din dispozitivul Deciziei nr…/2015 emisa de Camera de Conturi Cluj şi vizează următoarele constatări calificate drept abateri de la legalitate şi regularitate:

  • neînregistrarea, neurmărirea şi neîncasarea veniturilor din taxa pentru eliberarea /vizarea anuală a Autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţilor de alimentaţie publică (pct 6 şi 1.6);
  • plaţi nelegale în suma de 133.585,39 lei către E.G. & C.A. Sucursala Cluj-Napoca, urmare acceptării în situaţiile de lucrări a unor articole de lucrări neexecutate (pct. 8 şi II. 1);
  • în anul 2014 au fost efectuate plaţi nelegale în suma de 8.444,376 lei, reprezentând drepturi salariale acordate necuvenit tuturor angajaţilor din aparatul de specialitate al primarului, prin includerea în salariul de baza a unor sume prevăzute de art. 14 din legea nr. 285/2010 (stimulente), în condiţiile în care unii angajaţi ai entităţii nu aveau atribuţii şi nu au contribuit la administrarea creanţelor fiscale, aşa cum sunt definite de art. 1 din OG nr. 92/2003 (pct. 9 şi II.2)
  • aceeaşi abatere descrisa mai sus a fost reţinuta si în cazul unităţilor subordonate – Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor, Serviciul public pentru Administrare Obiective Culturale, Direcţia de Asistenta Sociala şi Medicala, Cantina de Ajutor Social şi Pensiune, Centrul Bugetar de Administrare Creşe (pct. 17, 18, 19, 21 şi 22 cu măsurile dispuse la II.4, II.5, II.6,11.7,11.8);
  • în anul 2014 au fost angajate şi plătite nejustificat, din bugetul local, drepturi de personal, prin stabilirea eronata a salariului în cazul personalului unităţii administrativ – teritoriale nominalizat în cadrul unor echipe de implementare a proiectelor finanţate din fonduri europene (pct. 11 şi măsura dispusa la II. 10);
  • acceptarea şi decontarea unor cheltuieli privind serviciile pentru salubritate mai mari decât cele real datorate în suma de 35.277 lei (pct. 12 cu măsura dispusa la II. 11).

 

Tribunalul Cluj a anulat câteva dintre constatările Curţii de Conturi

La începutul lunii mai, magistraţii Tribunalului Cluj au anulat câteva dintre constatările Curţii de Conturi privind raportul întocmi în anul 2014 şi au admis plângerea reprezentanţilor municipalităţii.

”Respinge ca neîntemeiată excepţia inadmisibilităţii invocată de pârâte cu privire la petitul având ca obiect anularea parţială a procesului verbal de constatare din data de 26.06.2015.

Admite în parte cererea formulată de reclamanţii UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL (UATM) CLUJ-NAPOCA şi PRIMARUL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA, EMIL BOC în contradictoriu cu pârâţii CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI şi CAMERA DE CONTURI A JUDEŢULUI CLUJ.

Admite cererile de intervenţie accesorii formulate de SINDICATUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR ŞI VAMEŞILOR PRO LEX, SINDICATUL POLIŢIŞTILOR LOCALI – NAPOCA, HANN KARIN ELISABETA, PETRUŞ SIMONA ANDREEA, LAZIN MARIUS CRISTIN , OPREA MARIUS GEORGE, HUNOR PETER, CORA OVIDIU SEBASTIAN, CODRUŢ SACALIN, BUGNAR VASILE – FLORIN ş.a, ROŞCA AURORA ş.a.

Admite în parte contestaţia nr. 283542/10.08.2015 formulată de UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL (UATM) CLUJ-NAPOCA împotriva Deciziei nr. 23 din data de 20.07.2015 emisă de Camera de Conturi Cluj şi anume cu privire la punctele I. 6, II 1, II 2, II 5, II 6 , II 7, II 8, II 10, II 11 şi respinge contestaţia formulată cu privire la punctul II 4 din dispozitivul Deciziei nr. 23 din data de 20.07.2015 emisă de Camera de Conturi Cluj. Dispune anularea în parte a Deciziei 23 din data de 20.07.2015 emisă de Camera de Conturi Cluj şi anume cu privire la punctele I. 6, II 1, II 2, II 5, II 6 , II 7, II 8, II 10, II 11 din dispozitiv, respectiv anularea în parte a procesului verbal de constatare nr. 24244571/26.06.2015, punctele 2.3, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.5, B.1, B.2, B.3, B.4, B.5. Respinge cererile intervenienţilor accesorii de obligare a pârâtelor la cheltuieli de judecată. Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare. Cererea se va depune la Tribunalul Cluj. Pronunţată în şedinţa publică din data de 08.05.2017”, se arată în soluţia pe scurt.

LĂSAȚI UN MESAJ