Doi sălăjeni au ascuns un apartament prin actele unei insolvenţe

492

Doi sălăjeni, Radu Dorel ISTRATE şi Ioan Corneliu MUREŞAN, asociaţi cu italianul Luciano BIANCHINI în cadrul firmei Rom Italia Impex au încercat să îşi păcălească asociatul străin şi au ajuns cu firma Rom Italia Impex în faliment. În cadrul procesului, Bianchini s-a înscris la masa credală cu suma de 381.565,47 lei, însă lichidatorul judiciar Mihai Zoicaş a respins această cerere. În cadrul acestei proceduri, s-a încercat ascunderea a unuia dintre activele firmei, un apartament.

 

Firma Rom Italia Impex, care se ocupa de comerţul mezelurilor, este în faliment după ce asociaţii au încercat să se păcălească între ei. În 2012, Radu Dorel ISTRATE şi Ioan Corneliu MUREŞAN au cumpărat părţile sociale pe care le deţinea clujeanul Gavril Tecar, şi au devenit, alături de italianul Luciano BIANCHINI, patroni la Rom Italia Impex, o societatea care la vremea respectivă avea cifre de afaceri de 6 – 7 milioane de lei.

”Societatea a fost înfiinţată de către Bianchini Luciano, împreună cu un grup de asociaţi romani. Societatea a funcţionat în această asociere până în anul 2011, când din cauza dificultăţilor financiare, adică lipsa fondurilor pentru continuarea activităţii, personalul a părăsit societatea şi a intrat în încetare de plăţi. Pentru a ieşi din această situaţie, asociaţii existenţi au apelat la ajutorul SC Total Aş Distribuţie SRL (firmă deţinută de Mureşan şi Istrate, n.red.), care a intrat în societate conform Hotărârii AGA nr.—- cu un procent din părţi sociale de —-. Apoi, SC Total AS Distribuţie SRL a cedat părţile sociale către Istrate Radu Dorel şi Mureşan Ioan-Corneliu, asociaţii cedentului. Prin completarea capitalului cu 177.070 lei şi finanţările ulterioare acordate de către cei doi asociaţi, s-a reuşit revitalizarea firmei, veniturile realizate crescând în mod substanţial în perioada următoare. În urma acestei asocieri, calitatea de administratori în solidar au deţinut-o Bianchini Luciano şi Istrate Dorel Radu. Prin Hotărârea numărul 2 a Adunării Generale a Asociaţilor din 18.04.2012, s-a hotărât că d-nul Tecar Gavril, asociat să se retragă din societate, părţile sale sociale fiind preluate de asociaţii rămaşi, respectiv configuraţia asociaţilor fiind Total AŞ Distribuţie SRL 75% şi Bianchini Luciano 25%. Ulterior, Total Aş Distribuţie a cedat părţile sale sociale către Istrate Radu Dorel, 40%, şi Mureşan Ioan-Corneliu, 35%, iar Bianchi Luciano a rămas cu 25%, aceasta fiind structura capitalului social la această dată, calitatea de administratori fiind deţinută de către Istrate Radu Dorel şi Bianchini Luciano, până în februarie 2015, când ultimul a fost revocat. De la realizarea acestei asocieri, deşi asociaţii romani au finanţat activitatea cu sume considerabile, urmărindu-se eficientizarea societăţii, rezultatele obţinute nu au fost la nivelul aşteptărilor, respectiv s-a dovedit că afacerea nu justifica fondurile şi răspunderile asumate şi, pe fondul apariţiei unei stări conflictuale între asociaţi, partea romana şi Bianchinii Luciano, aceştia au hotărât în adunarea asociaţilor nr.41/31.08.2016 începerea procedurii falimentului împotriva debitoarei, care s-a deschis la cererea administratorului”, arată raportul lichidatorului judiciar Zoicaş.

proces-tribunal

Un apartament dosit

Una dintre discrepanţele din acest dosar de faliment constă în faptul că Tecar ar fi primit după patru ani un apartament pentru acţiunile vândute.  Potrivit lichidatorului Mihai Zoicaş, “prin Hotărârea Asociaţilor nr.2/18.04.2016 asociaţii au hotărât ieşirea din societatea a d-lui Tecar Gavril şi cedarea către acesta a unui apartament situat în Cluj Napoca la valoarea de 313.098,04 lei şi respectiv compensarea cu aceeaşi valoare a contului 455.1. din balanţa de verificare întocmită la 31.03.2016 cu valoarea de 313.098 lei“, arată raportul.

Gavril Tecar s-a retras din societate în 2012, iar referirile la apartament apar în 2016!

O altă problemă constă în faptul că firma Total AS Distributie Grup are fapte înscrise în cazierul fiscal, iar acest lucru nu apare în raportul făcut de lichidatorul judiciar Mihai Zoicaş.  ”Respinge cererea nr.507325 din 19.04.2012 prin care administrator ISTRATE RADU DOREL a solicitat înregistrarea în registrul comerţului a menţiunilor privind capital social; participare străină la capital; transmitere părţi sociale pentru persoane juridice, modificare date asociaţi persoane fizice; adăugare asociaţi persoane juridice; persoane împuternicite; depunerea actului constitutiv actualizat”, iar motivul acestui refuz a fost următorul: “există fapte înscrise în cazierul fiscal al asociatului nou cooptat persoana juridică TOTAL AS DISTRIBUTIE GRUP SRL”, arată Registrul Comerţului Sălaj într-o hotărâre din 2012.

Sebastian Albescu

LĂSAȚI UN MESAJ