Dorina şi Dorin s-au jucat cu două milioane de euro de la CNADNR. Acum DNA se joacă cu Dorin

533

Un contract pe care CNADNR l-a încheiat cu avocatul clujean Ioan Baraş îl trimite în faţa judecătorilor pe fostul director al Companiei de Drumuri, Dorin Debucean. Dacă va fi vinovat, Debucean riscă a doua condamnare. Contractul încheiat ilegal cu avocatul clujean a fost reziliat unilateral de Dorina Tiron când ea ocupa funcţia de şef al CNADNR în 2010. Tripon a fost cunoscută în cadrul Companiei ca fiind ”femeia lui Berceanu”, fostul Ministru al Transporturilor care a numit-o în funcţie.

 

În anul 2008, fostul şef al CNADNR, Dorin Debucean, a semnat două contracte de asistenţă juridică cu avocatul clujean Ioan Baraş, care a fost şi judecător în instanţele clujene.

În 2010, când şefia CNADNR a fost preluată de Dorina Tiron, numită în funcţie de ministrul de resort de la acea vreme, Radu Berceanu, contractele au fost reziliate unilateral. Însă, documentele aveau o clauză care prevedeau ca, în această situaţie, avocatul clujean să primească daune de peste 8,7 milioane de lei. După rezilierea contractelor, Baraş a apelat la executorul judecătoresc Romeo Stolneanu, care a pus poprire pe conturile CNADNR, a retras suma de bani şi a virat-o în conturile avocatului clujean.

”DEBUCEAN DORIN GAVRIL, aflat în stare de deţinere, la data faptei director general al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România (C.N.A.D.N.R.) S.A. Bucureşti pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu în formă continuată care a produs consecinţe deosebit de grave.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:

Inculpatul Debucean Dorin Gavril, în calitate de director general al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România (C.N.A.D.N.R.) S.A. Bucureşti, cu încălcarea prevederilor legale, a semnat două contracte de asistenţă juridică, având ca obiect prestarea de servicii de asistenţă juridică pentru cauze strict determinate şi un onorariu şi alte cheltuieli stabilite ca plată lunară, pe întreaga perioadă de desfăşurare a proceselor.

Cele două documente au fost semnate de inculpat în cursul anului 2008, fără să aibă aprobarea Consiliului de Administraţie sau a vreunei structuri de specialitate din cadrul C.N.A.D.N.R.. Mai mult, nu era prevăzută posibilitatea de reziliere unilaterală a acestor contracte. Ca urmare a încheierii abuzive a celor două contracte, C.N.A.D.N.R. S.A. a suferit o pagubă totală de 8.761.387 lei (rezultată prin executarea silită a celor două contracte). Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Bucureşti”, arată comunicatul DNA.

dorina tiron

Dorina Tiron a stat la conducerea CNADNR până în septembrie 2010, când s-a întors la DRDP Iaşi, de unde venise.

 

Prima oară s-a terminat cu o condamnare

Pentru Dorin Debucean nu este prima întâlnire pe care o are cu DNA. El a mai fost cercetat, trimis în judecată şi condamnat. Debucean împreună cu ISTRATE NATALIA ALINA, fost director general adjunct al C.N.A.D.N.R., au fost judecaţi pentru o serie de afaceri cu câteva imobile aflate în patrimoniul companiei.

”În cursul anului 2008, inculpatul Debucean Dorin Gavril, în calitate de director general al C.N.A.D.N.R. şi preşedinte al consiliului de administraţie al companiei, a dispus vânzarea din patrimoniul companiei a unui teren în suprafaţă de 38.000 mp situat în Oradea şi a unor construcţii situate în localităţile Cluj-Napoca şi Feleac, jud. Cluj către o societate comercială, în schimbul sumei de 4.146.918 lei (1.115.702 euro), în condiţiile în care valoarea de piaţă reală a imobilelor era de aproximativ 2.335.306 euro, deci a cauzat companiei un prejudiciu în valoare de 1.219.604 euro. Inculpatul a luat această decizie în mod nelegal întrucât nu exista iniţiativa consiliului de administraţie al companiei, aprobarea adunării generale a acţionarilor şi mandatul special din partea Ministerului Transporturilor. Pentru a înlătura aceste lipsuri, inculpatul a falsificat hotărârea şedinţei consiliului de administraţie şi procesul verbal aferent acestei şedinţe din data de 29 iulie 2008, consemnând, în mod nereal, că membrii consiliului de administraţie au aprobat înstrăinarea imobilelor companiei. De asemenea, Debucean Dorin Gavril a pus această hotărâre astfel falsificată la dispoziţia comisiei de licitaţie constituite în vederea vânzării imobilelor. În demersul său, Debucean Dorin Gavril a fost ajutat de inculpata Istrate Natalia Alina, director general adjunct al C.N.A.D.N.R., a dispus întocmirea unor note de fundamentare, a susţinut în şedinţa adunării generale a acţionarilor o notă de fundamentare şi a redactat caietul de sarcini, fără a avea atribuţii în acest sens şi în condiţii dezavantajoase pentru companie. De asemenea, în cursul anilor 2007 şi 2008, inculpatul Debucean Dorin Gavril, în calitate de director general adjunct al C.N.A.D.N.R. şi director general, a participat la luarea unei decizii de efectuare de plăţi către Sucursala din Oradea a unei societăţi comerciale din Budapesta şi apoi a aprobat plăţile către această firmă în condiţiile în care, în ultimii 5 ani, a avut relaţii comerciale cu această societate comercială care i-au adus beneficii.

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A Bucureşti s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 3.187.600 euro, reprezentând prejudiciul cauzat companiei prin înstrăinarea, fără respectarea dispoziţiilor legale, a imobilelor în cauză, respectiv cu suma de 544.388 lei, reprezentând contravaloarea redevenţei achitate în avans pentru terenurile situate în localitatea Cluj-Napoca, pe care au fost construite imobilele înstrăinate fraudulos”, arată procurorii.


Clauza buclucaşă

Potrivit clauzei problematice din contractul de asistenţă juridică nr. 127/30.11.2008 încheiat între avocatul Ioan Băraş şi CNADNR, ”În cazul rezilierii unilaterale a prezentului contract de către client în cursul oricărora dintre demersurile judiciare care fac sau vor face obiectul prezentului contract de asistenţă juridică, împotriva avocat Simona Neagu, în oricare dintre fazele procesuale (fond, apel sau recurs) obligă clientul de a plăti avocatului timp de trei ani de la rezilierea unilaterală a prezentului contract de asistenţă juridică, lunar, suma datorată de CNADNR SA bugetului de stat în baza prev. art. 77 al. 2 lit. a din Legea nr. 448/2006.”, scrie în contract.

Legea 448/2006 privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, stipulează că autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajează persoane cu handicap pot opta pentru îndeplinirea unor obligaţii, între care ”să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând 50% din salariul de bază minim brut pe ţară înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap”.