Drept la replică la articolul ”Cum își bate joc milionarul Gicu Agenor Gânscă de proiectele din Botoșani”

148

 

”Precizăm ab initio că articolul publicat de dumneavoastră nu se sprijină pe informatiile obiective ce rezultă fără putinta de tăgada din documentele si corespondenta contratuală dintre părti. În acest sens, avem disponibilitatea de a vă asigura acces la aceste documente în speranta unei corecte întelegeri si informări a opiniei publice cu privire la evolutia acestui Contract.

Prezentăm în cele ce urmează exclusiv realitatea faptică, asa cum rezulta din documentele contractuale existente:

În data de 2 martie 2015, s-a încheiat Contractul de lucrări nr. 3430/02.03.2015, ”Extinderea retelelor de apă si canalizare în ZAA/aglomerarea Botosani” între NOVA APASERV S.A., în calitate de Beneficiar, si Trustul de Instalatii Montaj si Constructii S.A., în calitate de Antreprenor General.

Conform Contractului de lucrări mentionat, durata initială de executie a lucrărilor a fost de 12 luni.

Initial, durata de executie a fost prelungita cu 6 luni. Ordinul de începere a lucrărilor a fost emis de către Inginerul lucrării pe data de 06.04.2015, însă conditiile pentru începerea lucrărilor au fost create abia după încă două luni de la data ordinului de începere, respectiv la data de 08.06.2015.

Antreprenorul a modificat solutiile tehnice initiale datorită unor impedimente punctuale din teren, precum si datorită reactualizării graficului de executie, acumulându-se mai mult de 4 luni de întârziere datorită acestor motive.

Aspectul determinant în prelungirea termenului de executie l-a reprezentat lipsa finantării lucrărilor aferente Contractului in discutie, autoritatea contractantă, mentionând că sumele disponibile pentru FAZA I, respectiv lucrările aferente anului 2015, sunt insuficiente fată de valoarea contractată.

În data de 5 octombrie 2016, s-a agreat o nouă prelungire a duratei de executie cu 4 luni. Motivele prelungirii au fost si de această dată independente de culpa Antreprenorului. Cu titlu de exemplu, mentionăm faptul că eliberarea avizelor de spargere (un număr de 35 de avize) s-a realizat cu întârzieri de până la 154 de zile, cumulându-se întârzieri de aproximativ 6 luni.

Primăria Comunei Mihai Eminescu a emis avizul favorabil de spargere, aferent străzilor în competenta acesteia, doar în data de 28.07.2016, conducând la întârzierea lucrărilor cu aproximativ 5 luni.

Un alt aspect esential, ce a condus la necesitatea prelungirii, l-a reprezentat lipsa dovezii sursei de finantare din partea autoritătii contractante pentru lucrările din FAZA II din contractul de lucrări, precum si întârzierile foarte mari la plată a facturilor emise de către Antreprenor.

De asemenea, autoritatea contractantă nu a obtinut în termen util acordurile proprietarilor terenurilor afectate, ceea ce a determinat o întârziere suplimentară de aproximativ 8 luni.

În data de 31 martie 2017, între părti s-a încheiat un nou act aditional la Contractul de lucrări nr. 3430/02.03.2015, ce a prevăzut prelungirea duratei de executie cu 8 luni.

Autoritatea contractantă Nova Apaserv SA a expus motivele prelungirii termenului de executie în Nota justificativă aferentă actului aditional, fiind consemnat că Antreprenorul nu are o culpă în prelungirea ternului de finalizare.

Si de această dată prelungirea s-a datorat întârzierilor la plata debitelor scadente. Adresele comunicate de autoritatea contractantă, FAZA II a lucrărilor au confirmat ca autoritatea contractanta nu  are asigurată sursa de finantare, procedura de obtinere a fondurilor, în cadrul Programului Operational Infrastructura Mare (POIM), fiind în desfăsurare.

Cu privire la afirmatia “compania clujeană avea de executat o serie de intervenţii în centrul oraşului, lucrări care nu erau extrem de complexe”, mentionăm că lucrările din centrul orasului sunt doar o parte din contractul de lucrări si, în realitate, nu este o interventie, ci este un obiect de investitii numit “Retea de distributie apa potabila – Înlocuire retele distributie apă potabilă” cu o lungime totală de 2700 m si diametre cuprinse intre 100 – 160 mm.”

Mentionăm că în data de 10 noiembrie 2015, fată de Trustul de Instalatii Montaj si Constructii S.A., în urma cererii formulate de către societate, s-a deschis procedura insolventei, societatea intâmpinând numeroase dificultăti datorită acestui motiv. În mod evident, activitatea societătii a avut de suferit, însă, în prezent, este în derulare un plan de reorganizare ce are ca scop redresarea societătii.

În conformitate cu concluziile cuprinse în Raportul privind cauzele care au dus la aparitia stării de insolventă, s-a constatat că au contribuit, prin efectele lor cumulate, o serie de cauze si împrejurări de natură obiectivă, induse de conjuncturi si factori economico-financiari, nefiind vorba de cauze subiective.

Ţinând cont de aspectele enunţate în prezenta cerere, apreciez că aserţiunile din articol sunt lipsite de un fundament real, în mod nejustificat imputându-se culpa societătii Trustul de Instalatii Montaj si Constructii S.A., fără a se realiza minime verificări cu privire la evolutia contractului de lucrări vizat si fără a se solicita pozitia părtilor implicate, inclusiv a autoritătii contractante.

Trustul de Instalatii Montaj si Constructii S.A.

prin Administrator Special, Pungut Cristina-Milena”.