După ce și-a bătut joc de angajați, magistrații clujeni i-au dat cu suspendare șefului DSVSA Sălaj, Mircea Martin

392

La sfârșitul săptămânii trecute, șeful DSVSA Sălaj, Mircea Martin, a primit o pedeapsă cu suspendare în procesul de conflict de interese.

”Admite apelul declarat de inculpatul M.M.A. împotriva sentinţei penale nr. 75/06 aprilie 2017 pronunţată de Judecătoria Zalău, pe care o desfiinţează în parte, sub aspectul soluţiei pronunţate în latura penală a cauzei şi rejudecând în aceste limite: În baza art. 5 Cod penal constată că în concret şi potrivit celor statuate prin decizia nr. 265/2014 pronunţată de Curtea Constituţională legea penală nouă este mai favorabilă inculpatului M.M.A. şi că fapta săvârşită de acesta întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de conflict de interese în formă continuată prevăzută de art. 301 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal. În temeiul art. 396 alin. 4 Cod de procedură penală stabileşte în sarcina inculpatului M.M.A. pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conflict de interese în formă continuată prevăzută de art. 301 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal. În temeiul art. 83 alin. 1, 2 Cod penal şi art. 84 Cod penal, amână aplicarea pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani. În baza art. 85 alin. 1 Cod penal dispune ca pe durata termenului de supraveghere, inculpatul să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Sălaj, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 86 alin. (1) Cod penal pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 85 alin. (1) lit. c) – e) se vor comunica Serviciului de Probaţiune Sălaj. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 88 şi art. 89 din noul Cod penal, referitoare la cauzele de revocare şi de anulare a amânării aplicării pedepsei. În baza art. 90 alin. 1 Cod penal constată că inculpatul nu este supus niciunei decăderi, interdicţii sau incapacităţi ce ar putea decurge din infracţiunea săvârşită, dacă nu a săvârşit din nou o infracţiune până la expirarea termenului de supraveghere, nu s-a dispus revocarea amânării şi nu s-a descoperit o cauză de anulare. Menţine, în rest, dispoziţiile sentinţei apelate, în măsura în care nu contravin prezentei decizii. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat în prezenta procedură, rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 14 iulie 2017.”, arată soluția pe scurt a instanței.

Potrivit liderilor sindicali Pompiliu Ceaca, preşedintele “Cartel Alfa”, şi Laurenţiu Ghiuruţan, secretarul „Cartel Alfa” Sălaj „din abuzurile petrecute în decursul anilor în DSVSA Sălaj, de către directorul Mircea Martin, fără să fie luate măsuri concrete împotriva acestuia, vă aducem la cunoştinţă ultimele isprăvi: sesizarea abuzivă în mod repetat a Comisiei de disciplină care a funcţionat ca un pluton de execuţie la comanda lui Martin, sancţionarea şi modificarea raporturilor de muncă a unor persoane care ar putea accede la funcţii de conducere şi mai ales a celor care ar putea accede la funcţia de director executiv şi constituie un pericol ca dr. Martin Mircea să-şi piardă funcţia în favoarea altor salariaţi: dr. Ghiurco, dr. Popan, dr. Firicel etc.; modificarea frecventă a raporturilor de muncă a funcţionarilor publici cu încălcarea prevederilor Legii nr.188/1999, măsuri luate ca o formă de hărţuire fizică şi psihică a salariaţilor: dr. Ardelean, dr. Vulcu, dr. Bacso; aplicarea unor măsuri de descurajare a funcţionarilor publici care au sesizat încălcări ale legii şi fapte de corupţie săvârşite de către directorul executiv Martin Mircea Adrian: dr. Lapos, dr. Ghiurco, dr. Firicel, economistul Balint, etc.; emiterea unor acte administrative cu încălcarea prevederilor legale, respectiv Decizie de promovare semnată de Martin Mircea în timp ce se afla în concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă, decizie de mutare pe funcţie nevacantă emisă tendenţios fără să ţină cont de starea de sănătate a celor în cauză dovedită cu acte medicale; cheltuirea nejustificată a banilor publici constatată de Curtea de Conturi şi proasta administrare a patrimoniului DSVSA Salaj (achiziţie ilegală a unui autoturism, folosirea abuzivă a autoturismului şi depăşirea cotelor de carburanţi; funcţionarea în cadrul DSVSA Sălaj, cu acordul directorului Martin Mircea Adrian, a unor grupuri de interese care acţionează părtinitor şi desfăşoară activităţi în colaborare cu persoane din afara instituţiei care fac parte din fostele structuri ale securitătii; acordarea abuzivă a calificativelor – nesatisfăcător – unor funcţionari publici şi ameninţarea cu eliberarea din funcţia publică sau alte forme de ameninţare şi descurajare; desfacerea abuzivă a contractelor de muncă a personalului contractual: inginer Balmes Daniela, Poptelecan Călin. ANSVSA cunoaşte situaţia, mai ales că un sălăjean dr. Csutak Nagy Laszlo a gestionat atribuţiuni de preşedinte, dar a lăsat situaţia să se rezolve de la sine sau să o rezolve alţii, deoarece ordinul de repunere în funcţia de director al lui Martin a fost semnat de Csutak. Abuzurile se petrec chiar în judeţul de baştină al premierului tehnocrat şi au produs diverse prejudicii instituţiei prin cheltuieli nejustificte şi ilegale constatate de Camera de Conturi Sălaj, cheltuieli de judecată, executări silite, cheltuieli cu repunerea în drepturi ca urmare a sentinţelor judecătoreşti”.

LĂSAȚI UN MESAJ