Fostul şef al Rotary Cluj ia banii spitalelor

1080

Ioan Antofie este fost şef şi secretar al Rotary Club Cluj Napoca, face parte din comisia de licitaţie de la spitalul CFR Cluj, este farmacist şi în ultimii doi ani a câştigat o serie de contracte cu câteva spitale din ţară pentru acreditarea lor. În urmă cu câţiva ani el a fost ţinta unui denunţ penal din care a ieşit cu basama curată. Coincidenţă sau nu, unul dintre oamenii lui Soroş, Romeo Macarie, a fost şi el preşedinte al aceluiaşi club exclusivist. Până acum, valoarea contractelor câştigate de Antofie a ajuns la aproape 40.000 de lei.

 

Pe parcursul anului trecut şi al anului curent, Ioan Antofie a câştigat contractul ”Servicii de natură intelectuală pentru Centrul Clinic de Boli Reumatismale „Dr. Ion Stoia” cu suma de 9.173 de lei. La această licitaţie a participat doar Antofie. Tot el a câştigat licitaţia ”Servicii de natură intelectuală pentru Spitalul de Geriatrie şi Boli Cronice Constantin Bălăceanu Stolnici Stefăneşti” pentru suma de 9.548 de lei. Şi la această a fost singurul participant. Pentru suma de 8.850 de lei, Antofie a concurat de unul singur şi a câştigat licitaţia ”Servicii de natură intelectuală pentru Institutul Regional de Oncologie Iaşi”. Pentru acelaşi gen de servicii, Antofie a primit de la Spitalul Clinic Căi Ferate Iaşi suma de 9.392 de lei.

Ioan Antofie este membru al clubului exclusivist Rotary Cluj Napoca D2241. Între 2002 şi 2004 Antofie a fost secretarul clubului. Ulterior, între 2008 şi 2009 farmacistul clujean a fost preşedintele Clubului Rotary Cluj Napoca. De asemenea, printre membrii clubului se numără Romeo Macarie, cunoscut ca fiind unul dintre ”oamenii lui Soroş”, Ioan Leanca, fost director general al Tricotaje Someşul.

 

A plătit cu file CEC fără acoperire din greşeală!

În urmă cu câţiva ani de zile, Ioan Antofie a fost acuzat de reprezentanţii firmei Mediplus Exim SRL că, în perioada în care era reprezentantul farmaciei Agat a eliberat două file de CEC fără acoperire, cu o valoare de aproximativ un milion de lei. Mediplus a livrat marfă pe bază de facturi acceptate la plată,  conform contractului dintre cele două societăţi. Plata urma să se efectueze prin transfer bancar, numerar, bilete la ordin sau file CEC. Ioan Antofie, în calitate de administrator al farmaciei Agat, nu a achitat debitul în numerar sau prin transfer bancar acumulat faţă de Mediplus, reprezentând contravaloarea produselor livrate. A propus în schimb emiterea  unor bilete la ordin şi a unor file CEC, în scopul stingerii parţiale a debitului, care ajunsese la cifra de puţin peste un milion de lei. Antofie a emis două Bilete la Ordin şi două file CEC, în valoare totală de aproximativ  450.000 de lei, care însă au fost refuzate la plată de către bancă din lipsa totală de disponibil în contul din care s-a făcut plata. În 2010 reprezentanţii Mediplus îl dau în judecată pe Antofie Ioan, în calitatea sa de administrator al farmaciei Agat pentru infracţiunea de înşelăciune. Rezoluţia procurorului a fost de netrimitere în judecată.

Mediplus a solicitat infirmarea rezoluţiei procurorului şi a cerut restituirea cauzei la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj. Pe 5 aprilie 2013 procurorul Ana Maria Edu de la parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj dispune respingerea cererii formulate de Mediplus ca fiind neîntemeiată, deoarece s-a constatat că pe parcursul cercetării penale nu au fost administrate probe din care să rezulte că Antofie Ioan, cu bună ştiinţă şi cu intenţia de a dobândi un folos material injust, ar fi emis acte bancare fără acoperire, aşa cum a invocat Mediplus. Rezultă de aici, în mod legal şi întemeiat, că nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii.

Tot în 2013, magistraţii de la Tribunalul Cluj au emis o soluţie favorabilă lui Antofie. ”Respinge ca tardivă plângerea formulată de petenta SC Mediplus Exim SRL, împotriva rezoluţiei emise la data de 07.02.2013 de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj în dosarul nr.1079/P/2010 şi a rezoluţiei prim-procurorului aceluiaşi parchet nr. 239/II/2/2013, pe care le menţine. În baza art. 192 alin. 2 C.pr.pen. obligă petenta să plătească în favoarea statului suma de 100 lei cu titlu de cheltuieli judiciare. Definitivă”

 

Audieri cu mănuşi

Reprezentanţii Mediplus susţin că administratorul farmaciei a emis cu bună ştiinţă cele două bilete la ordin şi filele CEC fără acoperire şi cer ca fapta lui Antofie să fie încadrată ca infracţiune de înşelăciune conform art. 215 alin. 1, 2, 3, 5 din Codul de Procedură Penală, întrucât actele au fost emise cunoscându-se faptul că la data scadentă, în contul din care urma să se facă plata nu exista disponibilul necesar acoperirii documentelor de plată. Acesta presupune, argumentează Mediplus, reaua credinţă a lui Antofie şi intenţia de a induce în eroare beneficiarul cu scopul de a dobândi pentru sine foloase materiale, aducând firmei Mediplus un prejudiciu de mai bine de un milion de lei. În motivarea plângerii, Mediplus susţine că procurorul nu a efectuat o cercetare amănunţită, în sensul că parchetul s-a rezumat la audierea reprezentanţilor Mediplus şi a lui Antofie Ioan, fără să aibă un rol activ în aflarea adevărului, deoarece nu a cercetat dacă la momentul emiterii documentelor de plată farmacia Agat avea suma disponibilă în contul bancar. „Considerăm soluţia procurorului nelegală şi neîntemeiată, întrucât pe de-o parte, aşa cum a fost săvârşită de învinuit, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de înşelăciune, prevăzute şi pedepsite de art. 215 alin. 1, 3, 5 ale Codului de Procedură Penală, iar pe de altă parte netemeinicia rezidă din faptul că organele de cercetare penală nu au efectuat cercetarea completă şi asupra documentelor contabile ale farmaciei Agat, reprezentată prin Antofie Ioan, precum şi aceea că nu a fost efectuat niciun demers cu privire la atragerea răspunderii penale şi a persoanei juridice implicate în mod direct în relaţia contractuală cu Mediplus.”, se arată în motivarea plângerii. Reprezentanţii Mediplus solicită ca administratorul farmaciei Agat să răspundă penal pentru prejudiciul cauzat şi cer admiterea cererii şi infirmarea rezoluţiei atacate şi restituirea cauzei la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj, în vederea cercetării penale şi a admiterii probei de expertiză contabilă care să evidenţieze şi să constituie elementele materiale ale faptelor penale săvârşite de Antofie.

Loading...

LĂSAȚI UN MESAJ