Grupul HEINEKEN a obținut în instanță interzicerea adevăratei beri Ciuc

1149

Judecătorii de la Înalta curte de Casație și Justiție au dat câștig de cauză olandezilor de la grupul Heineken în procesul deschis împotriva firmei care produce berea locală Csiki Sor. Astfel, judecătorii au decis să interzică comercilializarea berii denumite Igazi Csiki Sor (adevărata bere Ciuc) pentru că această marcă ar creea confuzie printre consumatori, iar produsele cu această etichetă să fie distruse.

Solutia pe scurt: Respinge excepţia inadmisibilităţii acţiunii în constatare invocată de pârâţii LIXID PROJECT SRL şi ANDRAS LENARD. Admite în parte acţiunea formulată de HEINEKEN ROMÂNIA SA, cu sediul în Şoseaua Tipografilor nr. 11-15, sector 1 Bucureşti, avînd CUI 13240781 şi J40/12235/2002 în contradictoriu cu pârâţii LIXID PROJECT SRL cu sediul în sat Sânsimion, comuna Sânsimion nr. 575, jud. Harghia, având CUI RO 32319920 şi J19/295/2013 şi ANDRAS LENARD domiciliat în sat Sâncrăieni, comunna Sâncrâieni, nr. 841 A, jud. Harghita, ţi în consecintă : Constată că oferirea, distribuirea, comercializarea, promovarea şi deţinerea în acest scop, pe piaţa berii din România, de către pârâţii LIXID PROJECT SRL şi ANDRAS LENARD a produselor purtând marca CSIKI SOR, încalcă drepturile anterioare ale reclamantei HEINEKEN ROMÂNIA SA derivând din înregistrarea mărcilor CIUC, respectiv CSIKI Premium, şi reprezintă acte de concurenţă neloială şi practici comerciale incorecte (înşelătoare). Interzice pârâţilor LIXID PROJECT SRL şi ANDRAS LENARD să comercializeze şi să deţină în acest scop produse purtând denumirea CSIKI SOR, precum şi să promoveze în orice mod a acestor produse pe piaţa berii din România sub denumirea de CSIKI SOR. Obligă pârâtul ANDRAS LENARD să înceteze sau să nu iniţieze utilizarea numelor de domeniu www.csikisor.com şi www.csikisor.ro Obligă pârâţii LIXID PROJECT SRL şi ANDRAS LENARD să retragă din reţelele circuitelor comerciale şi să distrugă, pe cheltuiala lor, în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe, toate produsele ce poartă denumirea de CSIKI SOR sau CSIKI, inclusiv acele produse deţinute în stoc şi care nu au fost puse în comerţ pe teritoriul României sub această denumire de LIXID PROJECT SRL sau orice altă entitate la care pârâtul ANDRAS LENARD este acţionar, asociat sau afiliat. În cazul nerespectării de către pârâţii LIXID PROJECT SRL şi ANDRAS LENARD a acestui termen, reclamanta HEINEKEN ROMÂNIA SA este autorizată să solicite concursul agenţilor statului pentru a retrage şi distruge toate produsele menţionate, pe cheltuiala pârâţilor. Dispune publicarea prezentei hotărâri, după rămânerea definitivă, pe cheltuiala pârâţilor LIXID PROJECT SRL şi ANDRAS LENARD, în Jurnalul naţional, Evenimentul zilei şi Adevărul. Respinge restul pretenţiilor formulate de reclamanta HEINEKEN ROMÂNIA SA în contradictoriu cu pârâţii LIXID PROJECT SRL şi ANDRAS LENARD. Respinge acţiunea formulată de HEINEKEN ROMÂNIA SA în contradictoriu cu Institutul Naţional de cercetare Dezvoltare în informatică – ICI Registrul Român Ro TLD , cu sediul în B-dul Mareşal Al.Avramescu nr. 8 -10, sector 1, Bucureşti. Obligă pârâţii LIXID PROJECT SRL şi ANDRAS LENARD, în solidar, la plata cheltuielilor de judecată în favoarea reclamantei HEINEKEN ROMÂNIA SA, în cuantum de 35.427,35 lei.

Retragerea recursului lasă să producă efect decizia Curţii de Apel Tg Mureş, care a menţinut hotărrea Tribunalului Harghita.

Decizia nr.1200: Ia act de renunţarea pârâţilor S.C. Lixid Project S.R.L. şi Andras Lenard la judecata recursului declarat împotriva deciziei civile nr. 46/A din 27 ianuarie 2017, pronunţată de Curtea de Apel Târgu Mureş – Secţia a I-a Civilă. Definitivă.

Andras Lenard a demarat producerea berii Csiki Sor în anul 2014, la Sânsimion- Harghita. Olandezii de la Heineken au venit în România de 2 decenii. De la lansarea berii Csiki Sor, Heineken a cerut renunţarea la marcă şi a demarat acţiunea în instanţă. Olandezii au obţinut şi achitarea unor cheltuieli de judecată record, în cuantum de 73.485 lei în apelul din ianuarie 2017.

Solutia pe scurt: Respinge ca nefondat apelul declarat de pârâţii SC Lixid Project SRL şi Andras Lenard împotriva Sentinţei civile nr. 1138 din 03.07.2015 a Tribunalului Harghita, pronunţate în dosarul nr. 2429/96/2014. Obligă apelanţii în solidar la plata către intimata SC Heineken Romania SA a sumei de 73.485,31 lei, reprezentând cheltuieli de judecată în apel. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei azi, 27.01.2017.

LĂSAȚI UN MESAJ