Legea care îţi permite să o încalci!

166

Imobile neautorizate şi legi controversate, sunt printre problemele cu care şcolile şi grădiniţele din Cluj-Napoca îşi încep activitatea. Siguranţa copiilor noştri este un subiect primordial. Clopoţelul a sunat şi unităţile de învăţământ şi-au deschis porţile! De la an la an, oraşul Cluj-Napoca a demonstrat o dezvoltare masivă în ceea ce priveşte progresul profesional al cadrelor didactice, a performanţelor copiilor noştri şi a metodelor de învăţare ce duc la aceste performanţe. Totuşi, în ciuda răsunetului clopoţelului , iată că nici în acest an nu am putut păşi neînsoţiţi de probleme. Realitatea ne zguduie la fiecare început de an şcolar şi ne trage un semnal de alarmă. Acela că unele lucruri mai trebuie reparate!


Aşa cum se întâmplă în fiecare an, nici anul acesta unităţile de învăţământ nu şi-au reglat conturile în totalitate cu autorizaţiile. Vorbim aici despre aspecte de mare importanţă, şi anume siguranţa copiilor noştri ce este dată de autorizaţiile de securitate la incendiu. Curios este faptul că unele dintre cele mai importante şcoli din Cluj-Napoca nu se conformează normelor legislative şi probabil nici nu se vor conforma deoarece ”legea le permite să facă acest lucru”. Practic o lege care îţi permite să o încalci.


Pe cât de simplă pare legea, pe atât de complicată este problema privind respectarea ei

Construcţia acestora este legală doar din motivul faptului că lucrările de execuţie s-au efectuat înainte de introducerea legii care îi obligă pe proprietari să aibe autorizaţie de securitate la incendiu.

Potrivit hotărârii actuale, 571/2016 proprietarul ori beneficiarul construcţiei are obligaţia să solicite avizul de securitate la incendiu înainte de începerea construcţiei. În cazul în care planul de construcţie se conformează cu toate normele legislative, se pot începe lucrările de execuţie. După ce este finalizată construcţia, urmează un alt demers ce presupune obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu. Obţinerea acestei autorizaţii certifică faptul că o anumită clădire respectă toate normele din punctul de vedere al structurii şi a dotărilor pentru a putea funcţiona în siguranţă.

Până aici totul pare simplu! Ai un plan, ţi se aprobă, îl pui la bătaie, gata planul şi obţii acordul de funcţionare.

Dar, dacă aruncăm o privire peste rădăcinile procedurii de autorizaţie , observăm că în anul 1992, a fost emisă hotărârea 51/1992, fiind primul act normativ care a impus ”autorizarea pentru prevenirea şi stingerea incendiilor” numită astfel la vremea respectivă, astăzi cunoscută sub denumirea de ”autorizaţie de securitate la incendiu”. Potrivit anului în care s-a adoptat această hotărâre reiese faptul că, toate clădirile construite înainte de 1992, nu sunt obligate să se supună autorizării, deoarece ”startul” acestora nu a fost constrâns de aceste norme legislative. Altfel spus, având în vedere că cele mai multe imobile din Cluj-Napoca au fost construite înainte de acest an, ele nu sunt autorizate din punct de vedere al securităţii de incendiu.

În prezent, obligaţia proprietarilor de a obţine autorizaţia de securitate este aplicabilă doar construcţiilor de după 1992 sau celor existente care au suferit modificări.

Potrivit situaţiei actuale, declarate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă a judeţului Cluj, un număr de 10 unităţi de învăţământ din oraş, atât şcoli, cât şi grădiniţe, nu deţin autorizaţia ISU. Printre acestea le amintim pe unele dintre cele mai importante: Şcoala gimnazială ”Ion Agârbiceanu”, Colegiul Naţional ”Emil Racoviţă” şi Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu”.

Valentin Cuibuş, Şeful Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj a declarat că 85% din unităţile de învăţământ nu au nevoie de autorizaţia de securitate la incendiu deoarece au fost construite înainte de anul 1992 şi că doar cele care au suferit modifică au această obligativitate.

Este aproape imposibil să ne imaginăm că imobilele destinate pentru învăţământ nu au fost modernizate sau schimbate din punct de vedere structural câtuşi de puţin, în decursul a 25 de ani.


Grădiniţa Specială, cu atenţie specială” privind siguranţa copiilor

În Cluj-Napoca există şi un număr generos de grădiniţe importante ce prezintă neclarităţi la acest capitol. De exemplu, Grădiniţa Specială, o instituţie cu tradiţie în oraş, având ca misiune reabilitarea copiilor cu cerinţe educative speciale, copii cu vârsta cuprinsă între 3-7 ani, nu are nici ea conturile reglate cu ISU. Deşi clădirea este construită înainte de anul 1992, de-a lungul timpului, s-au efectuat lucrări de execuţie pentru reabilitarea şi modernizarea acesteia şi chiar pe viitor se ia în calcul acest lucru.

Două dintre obiectivele acestei instituţii sunt: iniţierea procedurilor de achiziţii publice pentru organizarea unei licitaţii deschise în vederea încheierii unui contract de lucrări de execuţie pentru proiectul “Reabilitarea întregii clădiri a Grădiniţei Speciale şi construirea unei anexe în vederea instalării unei centrale termice proprii” şi întocmirea documentaţiei tehnice pentru proiectul “Reconversie pod în mansardă şi amenajare spaţii administrative”.

Cu astfel de planuri mari şi cu o lege care ne spune că aceste planuri ne obligă să avem autorizaţia de securitate la incendiu, ce ne facem în cazul în care copiii cu dizabilităţi, înscrişi la grădiniţă, ar fi expuşi unui pericol de incendiu?


Probleme şi în alte instituţii

Printre alte instituţii ce nu au autorizaţia de la ISU menţionăm: Grădiniţa cu program prelungit „Albă ca zăpada, Grădiniţa cu program prelungit „Căsuţa poveştilor”, Grădiniţa cu program prelungit „Rază de soare”şi Grădiniţa Waldorf, toate fiind instituţii de stat.

Gazeta de Cluj a luat legătura cu cei de la Inspectoratul de Situaţii de Urgenţă Cluj care au declarat că: potrivit Art. 19/307 administratorul are obligaţia ”să solicite şi să obţină avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu, prevăzute de lege, şi să asigure respectarea condiţiilor care au stat la baza eliberării acestora; în cazul anulării avizelor ori a autorizaţiilor, să dispună imediat sistarea lucrărilor de construcţii sau oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor respective”.

”În cazul în care se fac modificări de structură, orice modificare trebuie adusă la cunoştinţă şi trebuie luată în calcul supunerea unităţii la autorizaţie. Totuşi există şi situaţii în care unităţile de învăţământ aduc schimbări la planul de construcţie, dar acestea nu au obligativitatea să se conformeze acestor norme legislative deoarece putem da ca exemplu: o şcoală ce nu are mai mult de 150 de metri pătraţi, stricând pereţii, face din 3 săli de clasă, o sală de sport. Astfel nu se aduc modificări la dimensiunea construcţiei şi nu se necesită autorizarea acesteia. În acest caz, singurul aspect de care trebuie să se ţină cont este obligaţia administratorului/deţinătorului de imobil să asigure condiţiile de siguranţă şi intervenţie pentru situaţii de incendiu. În acest moment sunt clădiri pentru care s-au început demersuri pentru ca acestea să corespundă normelor legislative actuale. Astfel unităţile de învăţământ au primit asistenţă tehnică ce are rolul de a supraveghea şi controla toate etapele ce trebuie parcurse pentru bunul demers a acestor norme”, a mai declarat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă.

Echipa de la redacţia ”Gazeta de Cluj” a efectuat verificări şi pentru situaţia sanitară a unor instituţii de învăţâmânt. Astfel s-au depus cereri în baza legii 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public. În urma răspunsului primit a fost identificată o grădiniţă ce nu este autorizată din punct de vedere sanitar. Este vorba de Grădiniţa „Aşchiuţă”, care nu a pus accent până în prezent pe normele sanitare, cu toate că ignorarea acestora prezintă riscul apariţiei unor eventuale evenimente neplăcute. Putem aminti de incidentul din Bucureşti, de pe data de 21 mai 2017, unde într-o instituţie de învăţământ s-a prăbuşit tavanul ultimului etaj. La fel şi în cazul acesta se cunoştea situaţia acestei clădiri ca fiind una problematică.


Constatăm că instituţiile de învăţământ din România, nu sunt în totalitate adaptate la standardele europene la care se pretind a fi, şi încă mai au de lucrat la capitolul normelor de siguranţă. Cu alte cuvinte se cam joacă cu ” focul”.

LĂSAȚI UN MESAJ