Noul PUG plimbă Consiliul Local Cluj-Napoca prin instanţe

355

La sfârşitul anului 2014, Consiliul Local a aprobat proiectul înaintat de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca de „Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Cluj-Napoca”, hotărâre ce a pus piedici multor clujeni de a îşi folosi terenurile aşa cum plănuiau iniţial. Din ce în ce mai mulţi proprietari de terenuri au început să înainteze plângeri prealabile prin care cer modificarea noului PUG, deoarece acesta ţine pe loc proiectele de urbanism. Acesta este şi cazul societăţii Trisom Record SA care a ajuns să se lupte în instanţă cu Consiliul Local Cluj-Napoca în speranţa că va putea să schimbe parţial actul impus de autorităţile publice.

 

Societatea Trisom Record SA deţine împreună cu SC Argos SA, un teren cu o suprafaţă de 7.985 mp pe care se află vechea bază sportivă „Record” pe str. Onisifor Ghibu nr.20B.

Conform vechiului PUG din 1999, terenul a fost destinat spaţiului verde de agrement, fiind încadrat în categoria curţi-construcţii, lucru ce le oferea proprietarilor posibilitatea de a se extinde din punct de vedere al construcţiilor.

Prin noul PUG, terenul celor două societăţi s-a plasat în categoria de zonă verde cu rol de complex sportiv, iar proprietarilor li s-a tăiat dreptul de a mai construi pe acest teren. Acest lucru a nemulţumit administratorul societăţii Trisom Record. SA, Octavia Anamaria Mureşan, care a înaintat o Plângere prealabilă împotriva acestei Hotărâri în speranţa că autorităţile locale vor revoca parţial actul administrativ.

Prin Plângerea prealabilă din aprilie 2015 s-a cerut revocarea parţială a HCL care schimbă încadrarea terenului bazei sportive din V3 (spaţii verzi pentru agrement) în Vs (zonă verde cu rol de complex sportiv).

Motivul principal al societăţii de a înainta această  plângere prealabilă este faptul că prin această hotărâre se indisponibilizează terenul din punct de vedere al construcţiilor, deşi vechiul PUG din 1999 permitea acest lucru, iar toate propunerile anterioare pentru noul PUG susţineau şi ele modificarea încadrării terenului în categoria restructurării zonelor cu caracter industrial (zonă mixtă).

Potrivit plângerii, societatea susţine că a aflat întâmplător faptul că terenul de pe str. Onisifor Ghibu nr.20B, deţinut de cele două firme, a fost schimbat în zonă verde cu rol de complex sportiv, atunci când a primit o notificare din partea Biroului Executor Judecătoresc asupra faptului că s-a început procedura de executare silită a imobilului deţinut de societatea Argos şi s-a pus spre licitaţie partea de teren a acesteia.

În acel moment SC Trisom Record SA a verificat site-ul Primăriei Cluj-Napoca pentru a evalua ce potenţial urbanistic are imobilul în contextul noilor modificări şi a constatat că „deşi în toate versiunile din ultimii 4 ani de când fusese avansată prima variantă a planului regimului urbanistic al zonei în care este cuprinsul imobil deţinut era RIM, iar peste noapte s-a modificat regimul în Vs (zonă verde cu rol de complex sportiv)”. Astfel, societatea susţine că nu a fost informată şi nici consultată cu privire la „intenţia bruscă” de schimbare a regimului urbanistic, cu atât mai mult cât această decizie o afectează în mod direct.

”Nu s-a respectat principiul transparenţei decizionale în administraţia publică şi principiul consultării şi informării publicului cu privire la elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului de urbanism şi nu s-a dat timpul necesar pentru exprimarea unui punct de vedere în legătură cu modificările aduse”, se arată în Plângerea prealabilă.

Totodată, pe lângă acuzaţiile aduse la adresa Consiliului Local de adoptare a noului PUG, ce nu permite construcţii pe terenul deţinut de SC Trisom Record SA, societatea mai susţine că terenul nu poate fi declarat ca zonă verde fără îndeplinirea procedurii de expropriere şi fără o justă despăgubire.

 

Primăria, acuzată de nelegalitate

Societatea Trisom Record, prin avocat Ioana Crina Ciocian spune că s-a efectuat o modificare abuzivă încălcându-se avizul Consiliului Judeţean:

„Dvs, printr-o acţiune care se plasează cel puţin în sfera contravenţională prevăzută de Legea 350/2001 (dacă nu se va dovedi că este zonă infracţională), aţi modificat abuziv , încălcând acest Aviz al Consiliului Judeţean Cluj, prin publicarea ulterior datei de 03.12.2014, o altă propunere a UTR-ului vizând imobilul subscrisei, propunere care nu are avizul de legalitate al instituţiei fără de care nu puteaţi adopta noul PUG al municipiului Cluj-Napoca, propunere care altfel nu trebuie să se regăsească în componenţa noului PUG al municipiului Cluj-Napoca.

Fără a vă solicita revocarea întregului PUG al municipiului, la acest moment, cel puţin situaţia subscrisei este creată de instituţia dvs. cu încălcarea elementară a prevederilor legale privind avizarea, anterior adoptării noului PUG, săvârşind, în cazul în care s-a avut la cunoştinţă despre modificările făcute în afara avizului Consiliului Judeţean , infracţiunea de fals în înscrisuri oficiale şi uz de fals, alături de infracţiunile de abuz, în exercitarea atribuţiilor care v-ar fi revenit ca şi unitate administrativ-teritorială responsabilă de legalitatea şi corectitudinea aplicării legii, în procedura de implementare a unui nou PUG al municipiului pe care îl reprezentaţi”

 

Proiectant: Ce ar fi dacă UBB ar cere construirea parcului Victor Babeş?

Cu toate acestea societatea nu a avut noroc, iar proiectantul PUG a propus Consiliului Local respingerea Plângerii susţinând că aceasta nu este fondată şi că destinaţia iniţială a terenului se referea în mod evident la declararea acestuia ca spaţiu verde pe viitor.

Concluzia proiectantului nu a fost în favoarea societăţii Trisom Record SA, ba mai mult acesta a concluzionat şi cu o notă ironică în ceea ce priveşte intenţia societăţii de a construi pe un teren ce este încadrat într-o categorie ce nu permite acest lucru.

„Terenurile în cauză sunt la ora actuală afectate unei baze sportive (V3) şi conform legii nu îşi pot schimba destinaţia. Acestea au avut dintotdeauna această destinaţie şi au intrat ca atare în patrimoniul întreprinderi. Pe de altă parte, categoria de folosinţă Curţi construcţii, include o gamă largă de utilizări urbane, inclusiv parcuri, scuaruri, baze sportive etc.

Prevederea menţionată privind terenurile incluse în categoria curţi construcţii se referă în mod evident la destinarea/ declararea pentru viitor a acestora ca spaţii verzi.

În consecinţă, încadrarea PUG este corectă. Ce ar fi dacă UBB ar cere construirea parcului Victor Babeş?”, a fost punctul de vedere al proiectantului noului PUG.

teren

Îşi caută dreptatea în instanţă

În urma respingerii Plângerii prealabile, societatea Trisom SA a decis în luna noiembrie a anului 2015 să dea în judecată Consiliul Local, cerând anularea hotărârii mai sus menţionate. În iulie 2016, Tribunalul Cluj a admis în parte cererea formulată de reclamant.

„Admite în parte cererea formulată. Anulează în parte HCL nr. 493/22.12.2014 privind terenul reclamantei din careul 23, situat în Cluj-Napoca, str. O. Ghibu, nr. 206, teren înscris în CF nr. 260545 Cluj, în suprafaţă de 7985 mp. Respinge cererea sub alte aspecte. Cheltuieli de judecată în sarcina pârâtului, 50 lei. Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Recursul se depune la Tribunalul Cluj”, se arată în soluţia pe scurt.

Atât societatea Trisom Record, cât şi Consiliul local au făcut recurs împotriva acestei decizii, iar Curtea de Apel Cluj a hotărât la începutul lunii februarie 2017 să trimită cauza spre rejudecare la Tribunalul Cluj .

”Admite recursurile declarate de CL al mun. CJ-N şi TR SA împotriva sentinţei civile nr. 2202 din 06.07-2016 pronunţată în dosarul nr. 4578/117/2015 al Tribunalului Cluj pe care o casează în tot şi dispune trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe. Decizia este definitivă. Pronunţată în şedinţă publică din data de 02.02.2017. Cu opinie separată în sensul: Respingerii recursurilor declarate”, se arată în soluţia pe scurt a Curţii de Apel Cluj.

Procesul încă nu s-a finalizat,  următorul termen se va judeca în noiembrie 2017.

Nu e primul caz când Consiliului Local Cluj i se cere în instanţă anularea în parte a noului PUG. Hotărârea adoptată la sfârşitului anului 2014 a ajuns să nemulţumească mulţi proprietari de terenuri, fiind împiedicaţi să îşi folosească terenul după reglementările vechiului PUG. La Primăria Cluj-Napoca sunt înregistrate sute de astfel de Plângeri prealabile prin care se cere schimbarea parţială a noului PUG, iar această situaţie a ajuns să fie un fel de război între proprietarii de terenuri şi primărie. Majoritatea decid însă să-şi caute dreptatea în instanţă, pe motiv că municipalitatea nu se lasă înduplecată.

LĂSAȚI UN MESAJ