Politicianul și avocatul clujean Romulus Luca a fost condamnat penal

1502

Avocatul clujean Romulus Luca, care a fost și președintele PNȚCD Cluj, a fost condamnat de Curtea de Apel Cluj într-un dosar de înșelăciune. Luca a fost dat în judecată de primărie împreună cu Takacs Lucian Răzvan, complicele lui avocatului clujean.

Potrivit rechizitoriului în baza căruia cei doi au fost trimiși în judecată ”pe rolul instanţelor de judecată din Cluj-Napoca s-au aflat şi se află pe rol mai multe dosare civile care privesc imobilul situat în Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 4, compus din casă cu 30 de apartamente, teren aferent în suprafaţă de 791 mp şi curte în suprafaţă de 422 mp. Dintre cele 30 de apartamente, unul este întabulat în favoarea Companiei Naţionale „Loteria Română”, două apartamente au fost înstrăinate în baza Legii nr. 112/1995, iar restul de apartamente sunt întabulate în favoarea statului român şi aflate în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca (23 de locuinţe şi 4 spaţii cu altă destinaţie).

Prin două hotărâri judecătoreşti definitiv, respectiv decizia civilă nr. 277/A/2003 a Curţii de Apel Bucureşti şi decizia civilă nr. 130/A/2008 a Curţii de Apel Cluj (antecesorul inculpatului Luca Romulus) a obţinut, ca urmare a constatării de către instanţe a nelegalităţii deciziei de naţionalizare emise în baza Decretului nr. 92/1950, două cote părţi de 1/8 din imobilul menţionat (în total 1/4), în calitate de moştenitor după mama sa şi unchiul său, cei doi fiind la rândul lor moştenitorii fostului coproprietar

În calitate de moştenitori ai lui Luca Remus (fost avocat în Baroul Cluj), inculpatul Romulus Luca, fratele său Marius Luca şi mama lor Nicoleta Luca, deţin cota parte de ¼ din imobilul situat în Cluj-Napoca, strada Regele Ferdinand  nr. 4.

În baza acestui drept, în data de 17.02.2014, inculpatul Romulus Luca, în numele său şi al reclamanţilor Marius Luca şi Nicoleta Luca, a înregistrat o acţiune civilă la Judecătoria Cluj-Napoca, învederând instanţei că cei trei reclamanţi deţin împreună, în baza deciziei civile nr. 277/A/2003 a Curţii de Apel Bucureşti, cota de 1/8 din imobilul în care locuiesc mai mulţi chiriaşi şi întrucât Municipiul Cluj-Napoca încasează chiria pentru întregul imobil, a solicitat instanţei obligarea pârâtului la plata cotei de 1/8 din suma de 22.070 lei, reprezentând chiria încasată de Municipiul Cluj-Napoca în perioada februarie 2013 – noiembrie 2013.

Prin sentinţa civilă nr. 7473 din data de 10 iulie 2014, Judecătoria Cluj-Napoca a admis cererea reclamanţilor şi a obligat pârâtul Municipiul Cluj-Napoca să plătească reclamanţilor, cu titlu de chirie aferentă lunilor februarie 2013 – noiembrie 2013, suma de 2.758 lei.”, se arată în rechizitoriu”, arată procurorii.

Cei doi au fost condamnați ieri de Curtea de Apel Cluj. ”Condamnă pe inculpatul L.R. pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune în formă continuată ( 2 acte materiale) prev. de art. 244 alin. 1 şi 2 C.p. cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. (prin schimbarea încadrării juridice din două infracţiuni de înşelăciune prev. de art. 244 alin. 1 şi 2 C.p. cu aplicarea art.38 C.p.) la pedeapsa de 2 ani închisoare. În baza art. 91 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei principale de 2ani închisoare aplicată inculpatului sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 4 ani, conform dispoziţiilor art. 92 Cod penal. În baza art. 93, alin. 1 Cod penal, obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Cluj, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93, alin. 2, lit. b Cod penal, impune inculpatului să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93, alin. 3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Asociaţiei Filantropice Medical-Creştină Cluj sau la RADP Cluj, pe o perioadă de 80 de zile lucrătoare. În baza art. 91, alin. 4 Cod penal, atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal, privind revocarea suspendării pedepsei sub supraveghere în caz de nerespectare a măsurilor de supraveghere sau de neîndeplinire a obligaţiilor impuse. Condamnă pe inculpatul T.L.R. pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la înşelăciune în formă continuată (2 acte materiale) prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 244 alin. 1 şi 2 C.p. cu aplicarea art.35 alin.1 C.p.(prin schimbarea încadrării juridice din două infracţiuni de complicitate la înşelăciune prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 244 alin. 1 şi 2 C.p.,cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.) la o pedeapsă de 1 an şi 6 luni închisoare. În baza art. 91 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei principale de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată inculpatului sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani, conform dispoziţiilor art. 92 Cod penal. În baza art. 93, alin. 1 Cod penal, obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Maramureş, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93, alin. 2, lit. b Cod penal, impune inculpatului să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93, alin. 3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei Sighetu Marmaţiei sau la Spitalul municipal Sighetu Marmaţiei pe o perioadă de 80 de zile lucrătoare. În baza art. 91, alin. 4 Cod penal, atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal, privind revocarea suspendării pedepsei sub supraveghere în caz de nerespectare a măsurilor de supraveghere sau de neîndeplinire a obligaţiilor impuse. Admite în parte acţiunea civilă promovată de partea civilă Municipiului Cluj-Napoca prin primar şi obligă inculpaţii în solidar la plata către partea civilă a sumei de 166.855 lei, despăgubiri civile Obligă inculpaţii la plata în favoarea statului a câte 1000 lei, fiecare, cheltuieli judiciare. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din data de 9.11.2017”, arată soluția pe scurt a instanței.

3 COMENTARII

LĂSAȚI UN MESAJ