Povestea unui viitor „avorton arhitectural” tratat cu superficialitate

693

În cartierul Mărăşti se va construi un hotel, proiect iniţiat de un prieten de afaceri al consilierului local PNL Ovidiu Florian. Deşi, viitorul hotel a fost contestat de vecinii din zonă, iar nici arhitecţii Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism (CTATU) Cluj nu s-au arătat mulţumiţi de proiect, se pare că autorităţile publice nu ţin cont de contestaţiile clujenilor care reclamă faptul că ”proiectul conţine elemente imprecise, neclare, imprevizibile, impredictibile şi ilegale”. Mai mult, aceştia spun despre viitoarea construcţie că va fi un ”avorton arhitectural”.

 

Nemulţumirile vecinilor şi ale arhitecţilor

Proiectul propus de clujeanul Aurel Dezmirean pe strada Anton Pann nr. 1 nu este pe placul vecinilor care şi-au exprimat părerea în nenumărate rânduri că nu sunt de acord cu hotelul ce urmează să aibă subsol parter plus patru etaje şi se va construi într-o zonă cu vecinătăţi locuinţe individuale. Construcţia va fi de fapt un aparthotel, adică o încrucişare între un apartament de închiriat şi un hotel.

Proiectul a mai fost prezentat la CTATU şi în luna mai şi în luna iunie, însă arhitecţii au cerut completări. Una dintre cerinţe a fost suplimentarea locurilor de parcare. Deşi potrivit regulamentului de urbanism, pentru aparthotel ar fi suficiente 6 locuri de parcare, în cazul clasificări acestuia la trei stele, comisia a cerut 12 locuri de parcare care au fost deja specificate în Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) – 8 la subsol şi 4 la sol. Însă, Adrian Iancu, arhitect în CTATU şi fost arhitect şef al oraşului a precizat că potrivit regulamentului de urbanism, 75%  dintre parcări trebuie rezolvate în clădire. Adică 9 parcări şi nu 8 cât au propus proiectanţii de la Dico&Ţigănaş.

Specialiştii s-au arătat nemulţumiţi şi de înălţimea viitorului aparthotelului, arhitecţii spunând că raportat la standardele legii locuinţei, proiectanţii ar trebui să renunţe la un nivel. Despre înălţimea imobilul au avut de obiectat şi vecinii din zonă care s-au prezentat la ultima şedinţă a Comisiei de Urbanism unde s-au plâns că viitorul aparthotel le va distruge intimitatea spunând că este prea înalt şi că nu respectă regulamentul de urbanism.

În şedinţele CTATU din 24 mai 2017, comisia a respins proiectul prin care se solicită modificare PUD pentru strada Anton Pann nr. 1 – construire Hotel de 12 apartamente, cu înălţimea de 14.45 m şi a cerut următoarele modificări: 75% din locurile de parcare să fie în clădire, respectarea legii de înălţime a locuinţelor, renunţarea la un nivel pentru o construcţie de 2-3 etaje, construcţie încadrată în categoria de 3 stele, faţă de cele 2 margarete ale proiectului şi restrângerea construcţiei la o clădire cu apartamente vandabile în timp.

Pe lângă observaţiile comisiei, vecinii au adus şi alte obiecţii. Aceştia cer să se respecte prescripţiile Planului Urbanistic General (PUG) şi Unitatea Teritorială de Referinţă (UTR) RrM1, secţiunea 3.6, adică privind retragerea laterală aferentă curţii interioare adiacente limitei de proprietate a unuia dintre vecini. De asemenea, aceştia atrag atenţia asupra prejudiciilor patrimoniale şi nepatrimoniale pe care le va produce proiectul, riscurile fiind neasumate de către proiectant faţă de vecini.

Cei mai afectaţi sunt vecinii care sunt la limita de proprietate cu viitorul hotel. Pe lângă faptul că pe strada Anton Pann şi pe strada Someşului este un regim mediu de înălţime, de clădiri P+1E, hotelul ce se vrea a fi de patru etaje va umbri clădirile vecine, iar intimitatea acestora va fi afectată.  Proiectul hotelului nu respectă nici măcar norma minimală de retragere la ultimele etaje faţă de clădirea vecină care este mai scundă. Cu privire la limita de proprietate, vecinii au semnalat problema şi a fost recunoscută de iniţiatorii proiectului, însă deşi s-a încercat rezolvarea pe cale amiabilă, problema este încă amânată de luni de zile.

Tot în şedinţa din 2 noiembrie 2016, s-a semnalat faptul că în schiţa arhitectului Iustinian Orza a apărut o eroare de măsurare, greşeală ce nici acum nu este rectificată.

 

Influenţe asupra Consiliului Local?

În ciuda numeroaselor contestaţii făcute de vecini, parcă nimeni nu vrea să-i asculte. Recent, unul dintre aceştia s-a adresat viceprimarului Dan Tarcea şi arhitectului-şef Daniel Pop prin care şi-a exprimat din nou dezacordul construirii unui hotel de apartamente pe strada Anton Pann nr. 1.

Iniţial, pentru edificarea construcţiei cei care s-au adresat Direcţiei de Urbanism, Biroul de Strategii Urbane au fost Iolanda şi Attila Eperjesi. ”Din cauza destinaţiei m-am opus, nefiind de acord”, spune vecinul. Aurel Dezmirean apare în schemă, deoarece acestuia i s-a atribuit calitatea de ”investitor-reprezentant” al familiei Eperjesi. Despre această manevră, vecinii spun că ”nu are nicio calitate de a reprezenta familia Eperjesi”. Mai mult, un clujean consideră că ”legătura <<subţirică>> dintre familia Eperjesi şi fostul arhitect şef Ligia Subţirică, i-a determinat pe aceştia să apeleze la serviciile unuia dintre cei mai mari dezvoltatori imobiliari de anvergură EUROpeană, în persoana numitului Aurel Dezmirean – alias  – <<Dorel>>”.

Vecinii viitorului aparthotel se referă la relaţia de afaceri dintre Dezmirean şi consilierul local PNL Ovidiu Florian. Aceştia au construit împreună imobile cu apartamente şi ateliere pe strada Aurel Gurghianu – Nord în cartierul Europa. Proiectul a fost pus sub semnul întrebării încă de la început, din 2014, deoarece zona în care s-a vrut construirea imobilelor era o zonă neurbanizată, pe o alee de pământ de şase metri fără posibilitatea amenajării pe o parte a trotuarului, reclamau vecinii acestuia. Ovidiu Florian a militat de mai multe ori pentru ca primăria să preia în domeniul public străzile private chiar dacă acestea nu au două benzi pe sens, trotuare sau asfalt, făcând referire tocmai la străzile din cartierul Europa.

”Alegerea acestui personaj (n.r. Aurel Dezmirean) care are legături strânse (afaceri) cu factori decidenţi a fost făcută pentru a influenţa Consiliul Local ca familia Eperjesi să obţină autorizaţia de construcţie după care să-i remunereze pe aceştia şi să intre în posesia clădirii. Aurel Dezmirean s-a dovedit că este adeptul sloganului comunist ”Lasă că rezolv ”io”, am pile, cunoştinţe, relaţii” reuşind în regim de urgenţă să intabuleze locuinţa şi perimetrul aferent familiei Eperjesi. Ca toţi marii bărbaţi ai neamului şi-a etalat realizarea scoţând în evidenţă greutăţile întâmpinate şi efortul depus – prezentându-le familiei Eperjesi”, afirmă Cristel Vasile Ionescu.

anton pann nr 1 curte interioara

”Arhitectul persistă a sfida pe toată lumea prezentând acelaşi proiect”

Aşa cum am mai amintit, vecinii viitorului aparthotel s-au adresat reprezentanţilor primăriei încercând să se facă auziţi. Într-una din sesizările adresate arhitectului-şef Daniel Pop, un clujean i-a atras acestuia atenţia că arhitectul Iustinian Orza, din cadrul Dico&Ţigănaş, proiectanţii proiectului, ”persistă a sfida pe toată lumea prezentând acelaşi proiect”.

”Vă sfidează pe dvs. obligându-vă să semnaţi notificarea, considerându-vă în continuare subalternii lui, îl sfidează pe Dl. Arh. Adrian Iancu, consultant CL, care la ultima şedinţă i-a sugerat să elaboreze un proiect P + 2E, garsoniere vandabile în timp. Ne sfidează pe noi întrucât în proiectul însuşit de la cea care l-a executat Arh. Urb. Anamaria Popa ne prezintă un ”memoriu de prezentare” şi nu un ”memoriu justificativ”, din care să reiasă oportunitatea amplasării construcţiei hotel de o asemenea anvergură într-o zonă destinată numai construcţiilor de locuinţe private sau sociale. Nu în ultimul rând, Arh. Stagiar Iustinian Orza, susţinând proiectul îşi sfidează şefii, propriii colaboratori, declasându-i profesional, dezavuând firma Dico&Ţigănaş din care nu merită să facă parte. Că este paralel cu profesia, a dovedit-o prin răspunsul dat la întrebarea Dlui Arh. Adrian Iancu: ”Cum a fost calculată înălţimea clădirii?”. Răspunsul demn propus omologării OSIM ca descoperire ştiinţifică mondială ”Funcţie de margarete”. Alo, inteligenţă sclipitoare, margaretele se atribuie pensiunilor rurale, hotelurilor stele. Ignoranţa a dovedit-o şi când a asimilat zona Abator ca zonă turistică, rurală şi mai nou financiar economică. Deja, companiile multinaţionale şi autohtone trimit emisari pentru a rezerva din timp apartamente atraşi de ”margaretele” propuse să doteze terenul. Sunt convins că ”margaretele” îi vor satisface pe pretenţioşii viitori ocupanţi ai hotelului”, îi spune arhitectului-şef  Daniel Pop, domnul Ionescu.

anton pann nr 1 (2)

”Nu sunt de acord cu kitsch-ul catastrofal din punct de vedere urbanistic”

”Dvs. sunteţi în măsură să opriţi această teroare şi să elucidaţi imixtiunea nocivă, malefică a ataşatului atârnător Dezmirean. Solicitaţi-i un act notarial, o dovadă bancară din care să reiasă că este îndreptăţit să-şi atribuie calitatea de investitor-reprezentant al familiei Eperjesi. Cred şi sunt în asentimentul dvs. că orice fals intră sub incidenţa legii penale, responsabilitatea fiind atât a celui care-l comite, cât şi a celui care-l acceptă. Propuneţi-le novicelui Iustinian Orza şi atârnătorului Aurel Dezmirean să se adreseze justiţiei reclamându-mă că nu sunt de acord cu kitsch-ul catastrofal din punct de vedere urbanistic.

Personal ca cetăţean care respectă legile acestei ţări, plătitor de taxe din care sunt asigurate salariile bugetarilor, mă adresez celor pe care i-am ales, celor care trebuie să asigure un climat de convieţuire î linişte a cetăţenilor să stopeze terorismul psihologic practicat de ”elemente” ca cele menţionate. Reamintesc că într-o şedinţă anterioară a Consiliului Local, primarul Dl. Emil Boc atenţiona asistenţa, citez: ”În situaţia actuală, N procese, primăria nu are nevoie de un nou proces”.

De câte ori primesc o nouă notificare semnată de dvs. ca subalterni ai stagiarului Arh. Iustinian Orza, mă întreb ce rost mai are să le trimiteţi dacă nu respectaţi propriul act normativ emis de primărie şi anume HCL 153/10.04.2012 în care menţionaţi că ţineţi cont de părerile cetăţenilor în vederea rezolvării unor astfel de cauze. Consideraţi că părerile noastre sunt consultative, iar hotărârea finală o iau cei care au puterea. M-aţi consultat, mi-am exprimat părerea că nu sunt de acord, deci exercitaţi-vă puterea, sfidându-mă şi desconsiderându-mă şi dvs.

Îmi exprim regretul că un atlant de bază al arhitecturii clujene va ieşi la pensie, primăria fiind vitregită de serviciile unui angajat cu realizări urbanistice monumentale.

Totuşi, cu toate că şi-a depus dosar de pensionare, Ligia Subţirică face în continuare parte din Comisia Direcţiei de Urbanism, Biroul de Strategii Urbane, încălcând legislaţia română. Apreciez că unii arhitecţi CTATU nu au aprobat autorizaţia de construcţie, dezavuând proiectul Dico&Ţigănaş, cât şi imixtiunea eminenţei cenuşii a intrusului atârnător Aurel Dezmirean”, încheie clujeanul, adresându-i-se arhitectului-şef.

ligia subtirica

Ligia Subţirică a refuzat constituirea unei comisii de specialişti

Totodată, clujenii s-au adresat şi viceprimarului Dan Tarcea cerându-i acestuia să analizeze proiectul, să ia în considerare obiecţiile ce le aduc şi să dispună constituirea unei comisii de specialişti.

”Pentru a cunoaşte şi mai bine cauza, vă rog respectuos să dispuneţi constituirea unei comisii de specialişti: arhitect, ingineri, constructori, să analizeze proiectul firmei Dico&Ţigănaş elaborat de Arh. Urb. Anamaria Popa şi însuşit ca realizare de Iustinian Orza. Menţionez că fostul Arh. Şef. Ligia Subţirică a refuzat constituirea unei astfel de comisii. Oare de ce? Sigur, domniile lor, specialiştii vor avea posibilitatea să se pronunţe în scris de oportunitatea construirii unui hotel de asemenea anvergură pe amplasamentul indicat. Consider că un proiect ca cel actual duce în derizoriu profesia de arhitect, iar zona în care este amplasat hotelul rivalizează cu proiectarea în pantă a terenurilor de fotbal.

Nu doresc să mă desconsider singur, fiind de acord cu constituirea unui „monstru” care ar produce ca ”locaţie” un dezechilibru urbanistic, de aceea nu sunt de acord cu construirea hotelului de apartamente. Nefiind de rea credinţă, mă raliez propunerii făcute de Dl. Arh. Adrian Iancu, care a recomandat execuţia unui proiect profesional, clădire P+2E, garsoniere vândute în timp. Acest tip de clădire s-ar încadra perfect urbanistic cu celelalte locuinţe din zonă, fiind în acelaşi timp respectată legislaţia în vigoare”, îi spune domnul Ionescu, viceprimarului Dan Tarcea.

1 COMENTARIU

  1. De studiu de trafic nu au auzit vecini??? Berciu are 400 de apartamente și toți au heliport!!! În Borangic se cere studiu de trafic în centru doar studiu de la Trafic aerian.

LĂSAȚI UN MESAJ