Președintele Klaus Iohannis duce la CCR legi despre pui şi porci

41

Iohannis a sesizat CCR pe Legea programului de susţinere a incubaţiei şi creşterii în sectorul avicol, dar şi pe cea a programului de susţinere a crescătorilor de porci

Preşedintele a sesizat Curtea asupra neconstituţionalităţii Legii privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol, invocând că aceasta nu e în concordanţă cu normele europene.

La data de 28 aprilie 2018, Parlamentul a transmis Preşedintelui României, spre promulgare, Legea privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol. Prin conţinutul normativ, considerăm că legea menţionată încalcă prevederile art. 1 alin. (5), ale art. 135, precum şi pe cele ale art. 148 alin. (2) şi (4) din Constituţie, pentru motivele expuse în cele ce urmează. Art. 20 din legea dedusă controlului de constituţionalitate prevede următoarele: „(1) Schema de ajutor de stat prevăzută în prezenta lege se notifică la Comisia Europeană de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. (2) În situaţia în care decizia Comisiei Europene de acordare a ajutorului de stat conţine prevederi noi sau diferite faţă de schema notificată, prevederile schemei de ajutor de stat se completează şi/sau se modifică în mod corespunzător. (…) Prin urmare, potrivit Tratatului privind Funcţionarea Uniunii Europene, orice măsuri de ajutor de stat sunt supuse obligaţiei de notificare şi de obţinere a autorizării din partea Comisiei Europene, iar aceste măsuri nu pot fi puse în aplicare de către statele membre înainte de pronunţarea de către Comisie a unei decizii definitive„, potrivit comunicatului transmis de Preşedinţia României.

De asemenea, şeful statului reaminteşte că în forma iniţială a legii era precizat faptul că schema de ajutor de stat prevăzută de prezenta lege se implementează după primirea deciziei Comisiei Europene de acordare a ajutorului de stat”, prevedere care a fost eliminată în urma reexaminării Parlamentului.

În absenţa unui termen expres în cuprinsul legii criticate, care să asigure primirea deciziei Comisiei Europene, legea va intra în vigoare conform art. 78 din Constituite şi, pe cale de consecinţă, ajutorul de stat ar urma să fie implementat anterior primirii deciziei Comisiei Europene de acordare a ajutorului de stat. Această soluţie legislativă contravine art. 148 alin. (2) şi (4) din Constituţia României, prin raportare la prevederile obligatorii ale dreptului Uniunii Europene relevante în materia ajutoarelor de stat (art. 107-109 din TFUE) şi care beneficiază de prioritate de aplicare faţă de cele din legislaţia internă. În consecinţă, din ansamblul normelor europene şi interne rezultă că măsurile ce constituie ajutor de stat pot fi adoptate şi acordate numai sub condiţia autorizării de către Comisia Europeană. Drept urmare, adoptarea unei legi care să acorde ajutor de stat cu nesocotirea acestor norme este de natură să încalce nu numai prevederile art. 148 alin. (2) şi (4), dar şi pe cele ale art. 1 alin. (5) din Constituţie, în componenta sa privind principiul legalităţii şi principiul securităţii raporturilor juridice. În acest sens, Curtea Constituţională a precizat în Decizia nr. 64/2015, „Nepunerea de acord a dispoziţiilor [legale] cu actele obligatorii ale Uniunii Europene cu relevanţă constituţională […] constituie eo ipso o încălcare a prevederilor art. 148 alin. (4) din Constituţie, întrucât legiuitorul a permis ca raporturile juridice […] să fie guvernate de dispoziţii naţionale, derobându-se de obligaţia sa constituţională de […] a pune de acord în mod permanent şi continuu legislaţia naţională infraconstituţională cu actele obligatorii ale Uniunii Europene„, completează Klaus Iohannis în textul sesizării.

 De asemenea, şeful statului a depus, luni, la CCR o sesizare de neconstituţionalitate a Legii privind aprobarea Programului prin care crescătorilor de suine primesc ajutoare de la stat pentru activitatea de reproducţie, şeful statului invocând o neconcordanţă cu normele europene.

La data de 28 aprilie 2018, Parlamentul a transmis Preşedintelui României, spre promulgare, Legea privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie. Prin conţinutul normativ, considerăm că legea menţionată încalcă prevederile art. 1 alin. (5), ale art. 135, precum şi pe cele ale art. 148 alin. (2) şi (4) din Constituţie, pentru motivele expuse în cele ce urmează. Art. 21 din legea dedusă controlului de constituţionalitate prevede următoarele: „(1) Schema de ajutor de stat prevăzută în prezenta lege se notifică la Comisia Europeană de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. (2) În situaţia în care decizia Comisiei Europene de acordare a ajutorului de stat conţine prevederi noi sau diferite faţă de schema notificată, prevederile schemei de ajutor de stat se completează şi/sau se modifică în mod corespunzător. ” În domeniul ajutorului de stat şi al concurenţei, Comisia Europeană este singura instituţie care decide asupra compatibilităţii măsurii cu normele Uniunii Europene incidente. Cadrul normativ privind acordarea ajutoarelor de stat este stabilit în art. 107-109 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene (TFUE). Astfel, potrivit art. 107 alin. (1) din TFUE, cu excepţia derogărilor prevăzute de tratate, sunt incompatibile cu piaţa internă ajutoarele acordate de state sau prin intermediul resurselor de stat, sub orice formă, care denaturează sau ameninţă să denatureze concurenţa prin favorizarea anumitor întreprinderi sau a producerii anumitor bunuri, în măsura în care acestea afectează schimburile comerciale dintre statele membre„, se arată în textul sesizării, potrivit Administraţiei Prezidenţiale.

Iohannis susţine în sesizare că Legea în forma în care a fost adoptată de Parlament nu poate fi aplicată deoarece nu prevede necesitatea încuviinţării Comisiei Europene, lucru stipualt prin Tratatului privind Funcţionarea Uniunii Europene (TFUE).

Art. 108 alin. (3) din TFUE precizează expres că înainte de pronunţarea unei decizii finale de către Comisie, statul membru ce ar dori să instituie un ajutor de stat nu poate pune în aplicare măsurile preconizate. Or, simpla notificare a Comisiei Europene cu o schemă de ajutor de stat, aşa cum se prevede la art. 21 alin. (1) din legea criticată nu echivalează cu încuviinţarea ei de către Comisie. (…) Mai mult, în forma iniţială, legea criticată preciza expres faptul că „Schema de ajutor de stat prevăzută de prezenta lege se implementează după primirea deciziei Comisiei Europene de acordare a ajutorului de stat”. Însă, în urma reexaminării această dispoziţie a fost eliminată. În absenţa unui termen expres în cuprinsul legii criticate, care să asigure primirea deciziei Comisiei Europene, legea va intra în vigoare conform art. 78 din Constituite şi, pe cale de consecinţă, ajutorul de stat ar urma să fie implementat anterior primirii deciziei Comisiei Europene de acordare a ajutorului de stat”, se arată în documentul trimis de şeful statului către Curtea Constituţională, potrivit cotidianul.ro.

LĂSAȚI UN MESAJ