Programul Prima Casă suplimentat cu 500 de milioane de lei

40

Ministerul Finanţelor a aprobat alocarea re­zer­­vei ne­repartizate de 500 mil. lei pentru acor­da­rea de garanţii în cadrul programului Prima casă, la cererea Fondului Naţional de Ga­rantare a Cre­ditelor pentru Între­prin­derile Mici şi Mijlo­cii (FNGIMM), ceea ce înseamnă că băncile româneşti vor putea să dea cre­dite ipotecare prin pro­gramul gu­ver­na­mental în valoare de circa un miliard de lei.

În condiţiile în care un credit ipo­­­te­car Prima casă ajunge în medie la 50.000 de eu­ro, circa 4.500 de români pot să be­ne­fi­cieze de supli­men­tarea propusă de Minis­terul de Finanţe.

Plafonul de 500 mil. lei a fost repartizat băn­cilor Piraeus Bank, OTP Bank, BCR, ING, Banc­post, Raiffeisen Bank, BRD, CEC Bank şi Leumi Bank, luându-se în considerare gradul de uti­lizare a plafoanelor alocate finanţatorilor până la data de 7 iunie 2017, conform informaţiilor trans­mise de Finanţe.

În ultimele săptămâni, fondul care emite garanţiile Prima casă nu mai reuşea să facă faţă cererilor, în condiţiile în care circa 600 de noi solici­tări erau înregistrate zilnic.

Loading...