Raport Curtea de Conturi ! La instituțiile de stat din Cluj s-au dat tunuri de milioane de lei

605

Majoritatea instituțiilor din Cluj, care au fost controlate de inspectorii curții de Conturi a României au fost găsite cu nereguli grave. Începând cu instanțele și parchetele clujene și terminând cu Primăria Cluj Napoca și Consiliul Județean Cluj se pare că angajații acestor instituții au dat dovadă de incompetență sau de rea voință în gestionarea fondurilor bugetare. Spre exemplu, primăria clujeană a făcut o serie de plăţi nelegale către Elin GmbH & Co Austria Sucursala Cluj-Napoca, urmare acceptării în situaţiile de lucrări a unor articole de lucrări neexecutate.

 

Justiția clujeană a plătit ca orbul

Raportul Curții de Conturi a evidenția că la Tribunalul Cluj s-au efectuat plăți către Baroul Cluj, în sumă de 1.224.000 de lei, reprezentând servicii de asistență judiciară din oficiu, fără documente justificative legal întocmite.

La Curtea de Apel Cluj, calculul contribuțiilor de asigurări sociale pentru drepturile acordate în baza sentințelor judecătorești, precum și întocmirea și depunerea declarațiilor rectificative s-au efectuat cu nerespectarea normelor legale în vigoare. De asemenea, la parchetele de pe lângă Curtea de Apel Cluj calculul contribuțiilor de asigurări sociale, respectiv aplicarea cotelor de contribuții în vigoare în lunile la care se referă drepturile salariale acordate în baza sentințelor judecătorești, precum și întocmirea și depunerea declarațiilor rectificative s-au efectuat fără respectarea normelor legale în vigoare.

 

anaf cluj

Finanțele și-au băgat picioarele

În cazul AJFP Cluj nu există un istoric (o bază de date) privind abaterile și contravențiile aplicate contribuabililor pentru nedepunerea sau depunerea întârziată a declarațiilor fiscale. Numărul de sancțiuni aplicate este redus comparativ cu numărul de declarații fiscale nedepuse de contribuabili. În cadrul aceleiași instituții s-a depistat că toate deconturile de TVA nu au fost soluționate cu opțiune de rambursare în termenul prevăzut de lege. Tot la AJFP Cluj, în ceea ce privește evidența analitică pe plătitor, în unele situații au fost constatate neconcordanțe între evidența contabilă și cea analitică pe plătitor privind creanțele bugetare la instituțiile cu atribuții în administrarea veniturilor bugetelor publice.

 

La CFR patrimoniul merge cu nașul

La CFR Marfă SA Sucursala Transilvania Cluj nu au fost inventariate toate elementele de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, astfel încât bilanțul contabil anual nu a fost pus de acord cu situația reală a patrimoniului. Nu au fost facturate prestațiile efectuate către un client, iar pentru sumele datorate de această societate comercială și neachitate la scadență, nu au fost calculate, facturate și încasate majorările de întârziere aferente, nefiind realizate venituri în sumă de 403.000 de lei. Nu au fost înregistrate în contul „Alte valori în afara bilanțuluiˮ terenurile în valoare de 487.000 mii lei, pentru care nu a fost clarificată situația juridică și nu au fost obținute documente care să ateste dreptul de proprietate asupra acestora.  În timpul controlului au fost înregistrate în contul „Alte valori în afara bilanțului”, terenurile în valoare de 487.000 de lei. A fost menținută nejustificat în contul „Decontări din operațiuni în curs de clarificare”, peste termenul maxim de 3 luni prevăzut de actele normative în vigoare, suma de 223.000 de lei.  În timpul controlului a fost stornată suma din contul „Decontări din operațiuni în curs de clarificare” și a fost înregistrată în contul „Debitori”, ca lipsuri constatate cu ocazia inventarierii

 

cj cluj cladire

Milioanele CJ Cluj au ajuns deșeuri

În cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al deșeurilor în județul Cluj” – beneficiar Consiliul Județean Cluj, contract „Centrul de Management Integrat al Deșeurilor în județul Cluj”, s-au identificat cheltuieli neeligibile în sumă de 13.553.000 de lei, reprezentând contravaloarea lucrărilor neconforme, executate la celula de depozitare a deșeurilor. Acestea constau în lucrări de excavații în celula de depozitare fără documente de calitate privind atingerea cotei finale de fundare, lucrări de umpluturi la diguri și la zona administrativă care nu respectă caietul de sarcini privind calitatea materialului de umplutură și gradul de compactare, lucrări la stratul drenant care nu respectă proiectul tehnic și cerințele contractului. Cheltuielile neeligibile aferente eșantionului verificat sunt în sumă de 3.545.000 de lei. La același proiect, în contractul de servicii „Asistență tehnică pentru supervizarea contractelor de lucrări aferente proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Cluj”, au fost identificate cheltuieli neeligibile în sumă de 255.000 de lei, ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor contractuale de către inginer pentru supervizarea lucrărilor executate în cadrul contractului. Inginerul a certificat lucrări care nu au respectat cerințele contractuale. Cheltuielile neeligibile aferente eșantionului verificat sunt în sumă de 46.000 de lei.

 

Primăria Cluj-Napoca

Prejudicii de peste 13,4 milioane de lei la Primăria Cluj Napoca

Controlul Curții de Conturi a depistat în administrația lui Emil Boc că s-au efectuat plăţi nelegale în valoare de 134.000 de lei către Elin GmbH & Co Austria Sucursala Cluj-Napoca, urmare acceptării în situaţiile de lucrări a unor articole de lucrări neexecutate. De asemenea, nu s-a constituit garanţia de bună execuţie, în valoare de 328.000 de lei, aferentă contractului FN încheiat în data de 06.06.2007 cu Elin GmbH & Co Austria Sucursala Cluj-Napoca. Potrivit raportului, în anul 2014 la nivelul UATM Cluj-Napoca şi a unităţilor subordonate au fost efectuate plăţi nelegale reprezentând drepturi salariale acordate necuvenit angajaţilor, prin includerea în salariul de bază a unor sume prevăzute de art. 14 din Legea nr. 285/2010 (stimulente), în condiţiile în care unii angajaţi nu aveau atribuţii şi  nu au contribuit la administrarea creanţelor fiscale, aşa cum sunt  definite de art. 1 din O.G. nr. 92/2003. În acest caz, prejudiciul estimat a fost de 13.134.000 de lei. În cadrul aceleiași administrații locale a fost creat un prejudiciu de 143.000 de lei prin plăți necuvenite pentru ajutoare pentru încălzirea locuinţei, unor titulari care deţin depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei. Reprezentanții municipalității clujene au precizat că se vor lua măsuri în vederea stabilirii întinderii prejudiciului cauzat prin plata nelegală a unor lucrări neexecutate de către societatea Elen GmbH & Co Austria Sucursala Cluj-Napoca, la obiectivul de investiţii ”Modernizare şi extindere iluminat public” şi va lua măsuri pentru recuperarea acestuia, în condiţiile legii.

 

2 COMENTARII

  1. Destul de rau! Oamenii acum stiu cu cine are de-a face. Acum suntem convinsi ca acesti „politicieni de carton” trebuie sa isi vada de treburile lor si sa ne lase in pace. Au furat destul! In Iunie, ne vom lua orasul inapoi de la Boc, Tise, Nicoara, Lapusanu si intreaga gasca de hoti si banditi.

LĂSAȚI UN MESAJ