Raportul CCR arată cum ștabii CJ Cluj au jucat șeptică pe banii clujenilor

913

Curtea de Conturi a României a publicat raportul privitor la neregulile financiare depistate la CJ Cluj și la instituțiile subordonate. Cele mai flagrante cazuri se regăsesc la RAADPP Cluj, instituție condusă de Mircea Avram. Și la raportul precedent, inspectorii fiscali au arătat neregulile găsite la această Regie clujeană. Suma totală a prejudiciului constatat în cadrul administrației județene a fost de 1.873.000 de lei. În perioada respectivă șefii CJ Cluj au fost István Vákár și Mihai Seplecan.

 

Potrivit ultimului raport al Curții de Conturi a României făcut pe anul 2015, la nivelul administrației județene s-au constat abateri de aproape două milioane de lei. ”În perioada 2015 – 2016 au fost acordate şi plătite, majorări ale indemnizației pentru președinții şi vicepreședinții consiliului judeţean. Drepturi salariale nete, dobânzi şi cheltuieli de judecată, stabilite prin hotărâri judecătorești ca urmare a nerespectării clauzelor stipulate în contractele individuale de muncă încheiate nu au fost recuperate de la Consiliul de Administrație al RAADPP Cluj. Au fost acordate nelegal finanțări nerambursabile unor asociații și fundații, în condițiile în care acestea au desfășurat și realizat activități care au generat profit. Bugetul Consiliului Judeţean Cluj a fost prejudiciat în anul 2015, prin pierderea finanțării execuției obiectivului de investiție “Parc Industrial TETAROM IV”, contractată cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin suspendarea contractului de execuţie şi prin plata nelegală a unor materiale (echipamente electrice), lipsă din patrimoniu. Nerealizarea clauzelor contractului de concesionarea de lucrări publice pentru proiectarea, finanțarea, construirea, darea în exploatare, întreținerea, operarea și asigurarea garanției totale prin activități de service și mentenanță a Parcărilor și a unui hotel de 4* în perimetrul Aeroportului Internațional Cluj-Napoca. Efectuarea de plăți nelegale pentru: lucrări de proiectare modernizare și reabilitarea a drumului județean – DJ 172F (km 1+400 – km 22+ 570 Gherla – Mica – limita județului cu Bistrița Năsăud), lucrări reprezentând amenajare parcare pe drumul județean – DJ 109 C (km 1+050 – km 1+400 Gherla), lucrări de proiectare modernizare și reabilitarea a drumului județean – DJ 109 C (km 1+000 – km 1+400 Gherla), lucrări de proiectare modernizare și reabilitarea a drumului județean – DJ 108 C Mănăstireni – Călata – Mărgău (km 36+050 – 59+000),servicii de deszăpezire a drumurilor județene, în sezonul 2014 – 2015.”, arată o prezentare succintă a raportului.

 

Fără acte n-ai nicio treabă!

Într-unul dintre rapoartele precedente executate la RAADPP Cluj, printre neregulile depistate de audit se arată că ”lucrările au fost executate fără proiecte (detalii de execuție), fără studii și fără acordurile și avizele prevăzute de lege în cazul tuturor celor 13 contracte de lucrări auditate. Lucrările nu au fost urmărite și verificate de diriginți de șantier. Conducerea a desemnat alte persoane din cadrul regiei să verifice lucrările din teren, fără ca aceste persoane să aibă pregătirea profesională corespunzătoare sau atestatul de diriginte de șantier. Nu s-au emis ordine de începere a lucrărilor în scris, pentru cele 13 contracte de lucrări auditate și nu s-au întocmit procese-verbale de predare – primire a amplasamentului, procese – verbale de lucrări ascunse, pentru următoarele contracte: contractul de lucrări nr.332/30.03.2011 amenajări exterioare curte – alei pietonale și spații verzi str.Traian Vuia nr.26, pentru contractul de lucrări nr.102/16.03.2012 amenajare acces rutier la imobilul din str.Traian Vuia nr.26, contract de lucrări nr.14/18.04.2011 amenajare parcări auto la cabinete medicale str. Grigore Alexandrescu nr.5, contract de lucrări nr.108/02.05.2012, contract de lucrări nr.16/10.05.2011 amenajare a trotuarelor la cabinete medicale str. Galaxiei nr.13, contract nr.331/30.03.2011 alei pietonale – cabinete medicale str. Băița nr.9 etc.

Nu la toate situațiile de lucrări există atașamente privind cantitățile real executate. Lucrările executate în baza următoarelor contracte: contract nr.14/18.04.2011 cabinete medicale str.Grigore Alexandrescu nr.5, , contract nr.331/30.03.2011 cabinete medicale str.Băița nr.9,, contract nr.332/30.03.2011 cabinete medicale str.Traian Vuia nr.26,  contract nr.102/16.03.2012 cabinete medicale str.Traian Vuia nr.26, nu respectă prevederile pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții și instalații aferente, neavând întocmite documente privind calitatea materialelor și produselor utilizate”, arată raportul de audit.

 

Actele nu corespund cu realitatea

În perioada amintită anterior, la RAADPP Cluj, sub conducerea lui Mircea Avram, s-au făcut o serie de lucrări decontate în plus față de  lucrările real executate ”Contract nr.14/18.04.2011 cabinete medicale str. Grigore Alexandrescu nr.5 suprafața parcare pavată 204 mp, acceptat în situațiile de lucrări 254 mp. Cantitatea de borduri pozate nu corespunde cu  situația de lucrări acceptată, real executat 28,08 m față de 47,80 m acceptat. Contract nr.109/12.06.2012 cabinete medicale str. Grigore Alexandrescu nr.5, plăci gresogranit 13,7 mp real executat față 25 mp din situații de lucrări acceptate. Contract nr.131/31.10.2012  cabinete medicale str. Victor Babes nr.1, ușa metalică cu grilaj lipsă”, arată auditul.

”Arbuști ornamentali (tuia, buxuși, ienupăr) plantați în număr mai mic decât numărul recepționat în teren (contract nr.108/02.05.2012 și nr.16/10.05.2011 cabinete medicale str. Galaxiei nr.13- în situațiile de lucrări sunt decontate 507 buc. Buxus, iar pe teren sunt în realitate 203 buc. Buxus, contract nr.331/30.03.2011 cabinete medicale str. Băița nr.9 – în situațiile de lucrări sunt decontate 84 buc arbuști cu balot, iar în realitate sunt 43 buc tuia și 5 buc. alte specii, contract nr 102/16.03.2012 cabinete medicale str. Traian Vuia nr.26 – în situațiile de lucrări sunt decontate 190 buc tuia iar în realitate sunt 19 buc). Preturile unitare din oferta acceptată pentru arbuști ornamentali (tuia, buxusi, ienupăr) sunt mult mai mari decât prețurile de pe piață în cazul contractelor nr. 108/02.05.2012 și nr. 16/10.05.2011 la cabinetul medical str. Galaxiei nr. 13. Spre exemplu, în ofertă prețul unui buxus este de 50 lei, iar pe piața prețul acestui arbust este cuprins între 2,50 – 5,00 lei, tuia în ofertă este 70 lei iar pe piață este 15-20 lei, deci prețul este mai mare de 5-10 ori”, arată raportul.

vakar istvan net

Lucrări pe-o bere rece

Auditul a arătat că în cadrul RAADPP Cluj s-au decontat o serie de lucrări fără ca imobilele să aparțină Consiliului Județean Cluj. ”Lucrări executate pe domeniu ce nu aparține Consiliului județean Cluj și nu sunt sub administrarea RAADPP a jud Cluj: cabinete medicale str. Băița nr.9, cabinete medicale str. Galaxiei  nr.13, cabinete medicale str. 21 Decembrie1989 nr.49 unde s-a executat termosistemul și la alte apartamente, lucrare acceptată de RAADPP a jud Cluj.

Lucrări executate fără autorizații de construire: contract nr.277A/25.08.2010 cabinete medicale str. Baita nr.9, contractele nr.37/26.07.2011 și 21/11.07.2011 la cabinetele medicale str. Horea nr.40. S-a restituit garanția de bună execuție în procent de 70% fără să fie întocmit procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor pentru contract nr.331/30.03.2011 cabinete medicale str. Traian Vuia nr.26 și contract nr.332/30.03.2011 cabinete medicale str. Băița  nr.9”.

Sebastian Albescu

3 COMENTARII

LĂSAȚI UN MESAJ