Regia primăriei, acuzată de nelegalitate

378

Societatea bucureşteană Garden Center Grup SRL a cerut Primăriei municipiului Cluj-Napoca să fie repusă în drepturi şi să anuleze deciziile prin care a dat activitatea de întreţinere a spaţiilor verzi către Regia Autonomă a Domeniului Public (RADP) Cluj-Napoca. Totodată, reprezentata firmei din Bucureşti acuză regia primăriei de nelegalitate.

 

Firma de salubrizare Rosal, înfiinţată de omul de afaceri Silviu Prigoană, s-a ocupat în ultimii patru ani de amenajarea spaţiilor verzi în municipiul Cluj-Napoca pentru suma de aproximativ 34 de milioane de lei pe cele două loturi în care a fost împărţit oraşul. Firma prestează în Cluj şi alte servicii licitate ale primăriei, cum ar fi cele de ridicare a gunoiului menajer şi de salubrizare stradală.

La jumătate anului trecut, primăria a lansat licitaţie pentru întreţinerea spaţiilor verzi în valoare de peste 69 de milioane de lei, pe patru ani. Ambele loturi au fost câştigate de firma Garden Center SRL din Bucureşti, oferind preţul cel mai mic, sub estimarea primăriei Cluj-Napoca cu oferte de peste 20 de milioane de lei pentru lotul 1 şi de circa 32 de milioane de lei pentru lotul 2.

Rosal Grup a contestat rezultatul licitaţiei şi a cerut anularea procedurii de atribuire şi reevaluarea ofertelor, însă Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a respins contestaţiile făcute de Rosal, pe motiv că ar fi „nefondate” şi a dispus continuarea procedurii de atribuire. În urma acestei soluţii, primăria Cluj-Napoca a încheiat contractul cu firma Garden Center, chiar dacă Rosal Grup SA a contestat în instanţă decizia Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

Astfel, în februarie 2017, Consiliul Local a decis să îşi angajeze regia proprie pentru a se ocupa de spaţiile verzi din oraş, în baza unui contract atribuit direct, în condiţiile legii. Este vorba despre o afacere de peste 10 milioane de lei pe an. Acelaşi for local a aprobat şi tarifele la care regia va presta activităţile specifice din acest contract.

 

Firma bucureşteană îşi cere drepturile la Cluj

După ce instanţa a casat sentinţa prin care Rosal Group a reuşit să blocheze contractul încheiat în februarie 2016 de primărie cu Garden Center Group, societatea bucureşteană, deţinută de Ionuţ Olteanu a cerut primăriei să anuleze deciziile prin care a dat activitatea de întreţinere a spaţiilor verzi din Cluj propriei regii (RADP) şi să fie repusă în drepturi.

La ultima şedinţă a Consiliului local a intervenit avocata ce reprezintă Garden Center Grup care a cerut anularea hotărârilor prin care RADP a primit activităţile de întreţinere a spaţiilor verzi, invocând că nu mai există niciun fel de sentinţă care împiedică derularea contractului deja încheiat de primărie cu firma ce o reprezintă. Firma a formulat şi plângere prealabilă împotriva respectivelor Hotărâri prin care administraţia locală a decis să încredinţeze întreţinerea spaţiilor verzi către RADP.

garden center group

Garden Center Grup se consideră prejudiciată

În plus, societatea se consideră prejudiciată şi va cere în instanţă despăgubiri pentru că Primăria Cluj a refuzat pe nedrept să încheie acorduri subsecvente cu acesta în baza acordului cadru din februarie 2016.

”Societatea Garden Center Grup SRL înregistrează pierderi semnificative ca urmare a imposibilităţii executării obligaţiilor asumate potrivit Acordurilor-cadru pentru a căror executare corespunzătoare a realizat o serie de investiţii în achiziţia de utilaje destinate acestei activităţi în conformitate cu documentaţia tehnică a licitaţiei organizată de către instituţia dvs., iar inexistenţa contractelor subsecvente aferente perioadei 2017-2018, conform acordurilor cadru în cauză, determină în mod firesc imposibilitatea amortizării acestor investiţii în urma executării activităţilor pentru care au fost contractate.

Pe cale de consecinţă, apreciem că alegaţiile reprezentanţilor instituţiei Primăriei municipiului Cluj-Napoca în sensul menţionat nu au niciun suport contractual şi/sau legal, iar pentru acest considerent nu pot fi acceptate de către societatea Garden Center Grup SRL care în perioada 01.03.2017-15.05.2017 a fost privată de drepturile dobândite prin încheierea Acordurilor-cadru”, se arată în plângerea prealabilă.

 

Contractele atribuite RADP, nelegale

Reprezentanţa SC Garden Center Grup SRL, Bianca Racolţa consideră că hotărârile nr. 181/2017 şi 182/2017 prin care au fost atribuite RADP contractele de întreţinere a spaţiilor verzi, ”în baza art. 31 din Legea achiziţiilor – atribuire directă”, sunt nelegale.

Aceasta afirmă că elementul de noutate faţă de momentul în care au fost adoptate cele două hotărâri îl constituie decizia Curţii de Apel, care a casat în întregime sentinţa primei instanţe; astfel, dacă în momentul în care Consiliul local a decis atribuirea în gestiune directă a serviciilor către RADP exista o sentinţă, „despre care unii susţineau că e titlu executoriu”, în acest moment nu mai există acea sentinţă, care să justifice atribuirea contractelor, în gestiune directă, către RADP.

Bianca Racolţa mai susţine că, în acest moment, între societatea pe care o reprezintă şi municipalitate există două acorduri-cadru perfect valabile, în baza cărora fiecare parte are drepturi şi obligaţii; consideră că, din păcate, serviciile continuă să fie prestate de către R.A.D.P., în mod nelegal.

Mai mult, aceasta arară în plângerea prealabilă că au fost indicate şi aspectele de inoportunitate: ”Credem că această stare de fapt, complicată, credem noi, de ambele părţi, poate să fie soluţionată, la acest moment, doar prin revocarea acestor hotărâri şi prin încheierea unor contracte subsecvente cu noi, evident, cel puţin până la soluţionarea definitivă a litigiului în care suntem încă parte; cam asta am avut de spus, sens în care noi vă solicităm să admiteţi plângerea, să votaţi în sensul admiterii plângerii”.

 

Consilierii locali au respins solicitarea firmei bucureştene

Alina Rus, director Direcţia Juridică a arătat că în informarea prezentată consiliului local, au fost invocate argumente de fapt şi de drept, potrivit cărora soluţia nu poate fi decât respingerea plângerii prealabile ca fiind neîntemeiată; în ceea ce priveşte dosarul aflat pe rolul instanţelor judecătoreşti. ”Este adevărat că, din momentul adoptării hotărârii de consiliu până în acest moment, a fost pronunţată decizia Curţii de Apel Cluj, decizie care casează în întregime sentinţa pronunţată de instanţa de fond, fixând şi limitele în care instanţa de rejudecare va soluţiona litigiul, în fond, respectiv a fost avut în vedere art. 58, referitor la cazurile de nulitate; precizează că în informare a fost propusă soluţia de respingere a plângerii prealabile, urmând să fie analizată, ulterior, posibilitatea de a menţine acordurile cadru încheiate cu S.C. Garden Center Grup S.R.L.

Consilierii locali au respins solicitarea, însă oficialii primăriei spun că în cel mai scurt timp vor lua o decizie: fie suspendarea contractului cu regia proprie, în favoare firmei din Bucureşti, fie derularea în paralel a contactelor, mai ales că cel cu Regia Autonomă a Domeniului Public (RADP) implică şi alte servicii care nu fac obiectul contractului cu Garden Center Grup.

LĂSAȚI UN MESAJ