În slujba adevărului. Clarificări necesare

3504

Ca urmare a publicării articolului cu titlul „Un informator al S.R.I. în conducerea Bisericii Greco-Catolice”, semnat de Vlad Nap, în săptămânalul Gazeta de Cluj, nr. 783 din 26 august 2017, Episcopia Greco-Catolică de Cluj-Gherla, prin Biroul de presă, a transmis o scrisoare deschisă conducerii publicației amintite. Redăm în continuare textul integral al scrisorii:

Nr. 1549/04.09.2017
Cluj-Napoca

Către,
Redacția săptămânalului Gazeta de Cluj

În atenția,
Domnului Liviu MAN
Director General

Stimate domnule director,

Cu mâhnire și total dezacord am putut constata felul în care redacția Gazetei de Cluj, pe care dumneavoastră o coordonați, a ales să prezinte în paginile acestui săptămânal opiniile strict personale ale domnului Vlad NAP, împănate cu acuze la adresa unor preoți greco-catolici din Eparhia de Cluj-Gherla. Din acest punct de vedere și referindu-ne la articolul semnat de acest domn, Gazeta cu numărul 783, din 26 august 2017, reprezintă, în opinia noastră, încă de la prima pagină, un contraexemplu de investigație jurnalistică. Niciun rând dintre cele înșirate de domnul Vlad Nap nu face dovada unei minime investigații, totul rezumându-se la opinii personale și acuze generale meșteșugite, astfel încât să semene în mințile și inimile cititorilor îndoieli asupra integrității morale a unora dintre preoții greco-catolici și asupra celor din conducerea Eparhiei. Și, din păcate, nimeni din cadrul redacției Gazetei nu a avut reflexul profesional ca după alegerea spre publicare a articolului mai sus amintit să ceară și opinia conducerii Episcopiei noastre. S-a considerat că trebuie publicate acuzațiile ca atare, pentru a stârni cât mai mult scandal, când vine vorba de Biserică. Se specifică în căsuța tehnică a Gazetei că nici dumneavoastră, nici redactorul-șef și nici editorul nu răspund civil pentru articolele apărute, „singurii răspunzători pentru conținutul articolelor sunt semnatarii acestora”. Totuși, dacă ați acceptat publicarea în paginile ziarului dumneavoastră a unui anumit articol, este pentru că el corespunde unor cerințe pe care le-ați impus. Poate, în cazul articolului amintit ați făcut o excepție, numai de dragul scandalului care s-ar putea isca din acuzații grave, chiar și fără dovezi, la adresa unor preoți și, în definitiv, la adresa Bisericii Greco-Catolice. Și, ca o încununare a acestei optici, ați ales să puneți pe prima pagină a Gazetei o fotografie cu chipul Preasfinției Sale Florentin CRIHĂLMEANU, Episcop greco-catolic de Cluj-Gherla, încadrată de două rânduri mari de titlu care să inducă în mintea cititorilor concluzia că însuși cel din fotografie s-ar afla printre cei acuzați, fără nicio dovadă, în articolul care nici măcar nu apare în primele pagini, așa cum ne-am aștepta, ci abia la pagina 16. În acel articol acuzator, denigrator, de tip diversionist, numele Preasfinției Sale Florentin nu este amintit nici măcar o singură dată, dar se pare că, pentru un anumit tip de jurnalism, nimic nu-i mai important decât undele de șoc fabricate artificial pentru a fi cu orice preț în mijlocul scandalului și a putea vinde ziarul care, altfel, ar rămâne doar hârtie de ambalaj.

Referitor la conținutul articolului, trebuie remarcat un aspect fundamental pe care, poate, și dumneavoastră, domnule director Liviu MAN, îl cunoașteți: soiul acesta de scriitură revendicativă și revoluționară a domnului Vlad NAP izvorăște dintr-un fel de dezamăgire sentimentală, pe care el însuși a recunoscut-o. Dorința de răzbunare, alimentată de nemulțumiri atât pe plan personal cât și adunate de la alții, îl împinge pe acest domn, ce se revendică și credincios greco-catolic, să formuleze diverse păreri despre viața Bisericii Greco-Catolice. Sub înduioșătoarea pretenție de a dori binele Bisericii, formulează acuzații generale la adresa preoților care, dintr-un motiv sau altul, nu corespund concepției sale proprii despre identitatea și slujirea sacerdotală. Încercăm să înțelegem această situație și, dacă s-ar baza pe adevăr, nu considerăm că ar fi una negativă. Însă, atunci când ea este considerată drept articol de pus sub rubrica „Investigații” a unui ziar, devine mijloc foarte puternic de dezinformare a opiniei publice, care în loc să facă lumină asupra unui subiect lansează doar acuze neîntemeiate. Cu acest mod de a face jurnalism nu am fost și nici nu putem fi de acord vreodată, bine știind că presa reprezintă a patra putere în orice stat democratic. Operatorii media cunosc impactul pe care afirmațiile din articolele pe care le publică îl au asupra oamenilor. Folosind în mod calomnios această calitate, jurnalistul își discreditează propria menire, devenind mercenar în stare de orice pentru bani, iar libertatea de expresie rămâne doar un slogan dacă nu este însoțită și de responsabilitatea pentru cele afirmate. În acest sens, venind în sprijinul cititorilor bine intenționați ai Gazetei, facem un apel la colectivul redacțional pe care îl coordonați, să recurgeți la o mai atentă triere a materialelor admise spre publicare, pentru a nu mai permite impactul negativ pe care unele imagini sau afirmații calomnioase îl pot avea asupra opiniei publice și nici să nu fiți din nou obligați să plătiți procese pentru calomnie.

În încheiere, domnule director, ne exprimăm dezacordul nostru față de modul în care ați decis publicarea articolului amintit, pe care îl considerăm calomnios, diversionist și denigrator. Totodată, afirmăm cu deplină responsabilitate că, dacă există documente credibile care să dovedească colaborarea unor preoți din Eparhia noastră (cu nume și prenume) cu anumite instituții rău intenționate față de Biserica Greco-Catolică, vă recomandăm să reveniți asupra articolului menționat și să le redați explicit; așa ar fi onest și corect.

Vă invităm, așadar, în numele înaintașilor noștri în credință, să apărăm împreună Chipul lui Hristos și Adevărul, amintindu-ne cu responsabilitate de cuvântul Mântuitorului Hristos: „Vă spun că pentru orice cuvânt deșert, pe care-l vor rosti, oamenii vor da socoteală în ziua judecății. Căci din cuvintele tale vei fi găsit drept, și din cuvintele tale vei fi osândit” (Mt 12,36-37).

Cine are urechi de auzit, să audă! (cf. Mc 4,9)

Biroul de presă 
al Episcopiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla


Părintele Matei Boilă despre distrugerea Bisericii Greco-Catolice

Din nefericire, vedem că în completarea tehnicii episcopiei de a îngropa problemele în locul rezolvării lor, au început să folosească și tehnica zvonurilor false și a invențiilor, tehnică tipic comunistă învățată de actuala conducere probabil de la turnătorul la securitate cu comportament homosexual Aștelean Pantelimon (zis Pintea, zis Astaloș, iar în anumite dosare(nr.2337, nr.4964 etc) cu numele conspirative Ardeleanu, Anton etc, etc), turnătorul cu cel mai scandalos dosar posibil, care și-a pus apropiații în conducerea acestei episcopii până la vârf. Mint ca nu sunt greco-catolic, ca sunt frustrat, ca am problem mintale. O altă mare minciună răspândită credincioșilor este aceea a instigării mele de către diferiți preoți sau alte persoane. Inventează orice, pentru a acuza că în spatele meu stau persoane care nu sunt în relații bune cu conducerea. Ei bine, stă cineva în spatele meu și anume cei care au suferit pentru această Biserică, clerici și enoriași, cei care au făcut pușcărie și și-au dat viața pentru Dumnezeu și Biserica noastră. Unul este chiar bunicul meu, care a trebuit să coboare în mină din cauza comuniștilor, bunic în casa căruia se făceau slujbe greco-catolice cu riscurile mari de atunci. Dar, cel despre care doresc să scriu aici este părintele Matei Boilă, un preot cum astăzi nu se mai găsește, un martir al Bisericii Noastre, un om de la care eu am învățat multe din ce înseamnă să fi creștin și bărbat, un om care a suferit atât în temnițele comuniste pentru biserică, dar din nefericire și în ultimii săi ani de viață. Acestui mare om, îndepărtat pe nedrept de la conducerea Bisericii atunci cand a ajuns la putere trupa lui Pintea în frunte cu actualul episcop, i-am promis că voi face totul pentru a salva Biserica noastră de la distrugerea relizată chiar de cei care o conduc la Cluj. Pentru început, voi prezenta o scrisoare a regretatului părinte, scrisoare adresată mitropoliei de Blaj, scrisă cu un an înaintea plecării sale dintre noi.

Nap Vlad


vlad nap 1-1 semnatura

31 COMENTARII

 1. Scrisoarea părintelui Matei Boilă, adresată mitropolitului Blajului
  Eminența voastră,
  N-am scris în viața mea, niciodată, ceva care să-mi provoace atâta siferință ca prezenta scrisoare, pe care v-o adresez.
  Dacă o scriu totuși, nu este în primul rând pentru că mă simt obligat în conștiință să răspund nenumăraților preoți și laici care mi se adresează cu revoltă, făcându-mă co-răspunzător la distrugerea programată a Bisericii noastre, în eparhia de Cluj-Gherla.
  Faptul că nu mai am nici o calitate în conducerea Eparhiei, cî bătrânețea mă aduce alroape în imposibilitatea de a mă mișca dintr-o cameră în alta, nu îi face pe aceștia să mă absolve de responsabilitate.
  ,,Cum puteți d-voastră, care ați asistat la suferința și sacrificiul uneori al vieții, atâtor ierarhi, preoți și credincioși ai noștri, sî asistați pasiv la demolarea programată a bisericilor de piatră ți vii din Eparhia noastră,, – mi se spune.
  Dar așa cum am spus,nu aceste acuze mă fac să realizez că sunt obligat să acționez, ci obligația pe care o am în fața lui Dumnezeu. Simt cu tărie că sunt și eu, împreunăcu toți cei din generația noastră care am pipăit rănile, uneori letale, ale ierarhilor, preoților și credincioșilor noștri luptând pentru Cristos și Biserica Sa, responsabil în fața lui Dumnezeu de pasivitatea prea vinovată care se prelungește atâta.
  Încălcarea canoanelor și a oblihațiilor de a servi Biserica, pe care o face conducerea Eparhiei noastre, în frunte cu episcopul locului, este evidentă:
  – Vânzarea, împotriva regulilor canonice, a patrimoniului parohiilor noastree( la Roșia Montană, Corna, Iclod, Băișoara,Jucu, Baciu și multe altele), banii fiind oreientați numai în mică măsură spre clădirea catedralei din Cluj, în cea mare parte fiind furați de conducerea Eparhiei
  – Obstrucționarea oricăror încercări de recuperare a bunurilor noastre și îngreunarea până la disperare a vieții preoților noștri;
  – Promovarea și păstrarea în funcții de conducere a unor preoți pe criteriul păcatului (homosexualitatea printre altele), spre scaldalizarea credincioșilor.
  – Jefuirea pe față a salariului personalului ajutător, salariu primit de la stat, sub pretextul realizării catedralei din Cluj. În realitate, numai o mică parte mergea spre aceasta, restul fiind furați și transformați în vile și alte bunuri pntru preoții conducători ai Eparhiei.
  Toate aceste nereguli canonice grave uneori și fapte penale, care la o cercetare ce bună credință se pot dovedi cu ușurință, vor fi, sper, elucidate de cei în drept să o facă, din ierarhia superioară a Bisericii (dacă va fi nevoie, voi putea ajuta în această privință).
  Dacă însă nici acum, când ,,cuțitul a ajuns la os,, nu se vor lua măsurile canonice necesare, mă văd obligat în conștiință să apelez la organele statului, cu tot răul imens pentru Biserica noastră, rău mai mic însă decât cel care rezultă de pe urma pasivității noastre. Sper că mă veți scuti de un demers care ar fi pentru mine mai dureros decât ce am suportat în 1948,
  Cluj-Napoca, 24,032014 Pr. Matei Boilă

  • Dl jurnalist Vlad Nap,

   Daca aveti dovezi clare cu nume si prenume de ce nu le publicati ?
   Ati spus ca ati discutat cu cineva din conducere si v-a spus sa fi-ti „smerit”. Asta e o prostie in sensul ca daca aveti dovezi chiar e o „datorie” de a le publica in numele adevarului istoric care odata va iesi la lumina. Acest fapt e specificat f clar si in acel comunicat dat de Episcopie.

   Abordare din articolul trecut in care ati publicat poza Preasfintitului Florentin alaturi de acel titlu ” Un informator al S.R.I. in conducerea Bisericii Greco-Catilice” produce un efect asociativ cititorul vede poza si titlul si se fixeaza o idee pe care nu o mai poti schimba. De asta sunt convins ca stiti si D-vs fiind jurnalist !!!
   Sa fi fost o rea intentie din partea Dumneavoastra pt a fi luat in seama ?
   Efectul e cu totul altul.

   Un exemplu.

   Daca s-ar publica pe prima pagina a unui ziar tiparit si pe internet, poza mamei dumneavoastra si ar scrie cu litere mari… „Reteaua de prostituate a Clujului a evoluat in ultimii 30 de ani”… care ar fii efectul ?

   Poza plus titlul ?

   Ar fi ca mama d-vs a fost o …

   Acest lucru nu e adevarat dar ideea s-a lansat imaginea s-a facut si apoi puteti dovedi contrarul ca degeaba.
   Imaginea va ramane acolo in mintea oamenilor.

   Reaua intentie a Dumneavoastra a fost publicand acea poza care nu are nici o legatura cu SRI.

   Fiti barbat cu coloana duceti dovezile forurilor competente si sunt convins ca ve-ti fi luat in seama cu seriozitate.

   Spor,

   • Cum e sa fi si popa si lingau in acelasi timp? Credeti ca paradisul pe care-l aveti in Cipariu o sa tina la nesfarsit? Sa vedeti numai cand se instaleaza acolo faraonul Fritz impreuna cu piticul porno si restul celibilor si o sa fiti marginalizati total. Nu cred ca atunci o sa mai lingusiti incompetentii si bisnitarii care va sunt stapani. Sunteti un popa perfect pentru babele habotnice si elita atee care da din ani in pasti pe acolo si fac pe marii greco-catolici. Banul vine, bogatasii pleaca in concedii prin tari straine ,popii la fel, babele va adora….asta e o viata inchinata Domnului, nu-i asa? Dar meseria e meserie, si popia tot o meserie e pentru unii. Ma mir ca mai aveti curajul sa intrati intr-o biserica.

 2. D’apoi uncheș, te cam contrazici. Ai spus ca ai oameni din Biserica care iti transmit una alta? Ai spus. Ai spus ca esti greco-catolic si vrei binele bisericii? Ai spus. Ai recunoscut ca Toni ti-a stricat ploile cu o mandra din grup? Ai spus. Deci?

 3. Eu cred mai mult in cuvintele d-lui Nap decat in mandria si fatarnicia unora din episcopie. de la micul secretar ingamfat, dar totusi tinator de microfoane si pana la zambetul parsiv al gurului-durului nu te poti bizui ca au candoare. Scrisoarea Pr. Boila e bine de luat aminte de ea.. Cine are urechi de auzit, să audă!

 4. Gigi „Duru” Berlocea esti idiot. Ai ramas la informatii pana la genunchiul broastei. Nota patru. Vii la reexaminare. Poate Fritz ar trebui sa iti dea meditatii. De matematica, eventual si logica. Deci?

 5. Oare parintele Boila a scris prostii in scrisoare? Oare era si el un pretins greco-catolic? Oare nu dorea si el binele Bisericii? Si oare nu a inceput el sa actioneze? Pacat ca a murit inainte. Cred ca daca mai traia se alegea praful si pulberea din gasca de afaceristi homo de la episcopie. Pentru banditii fara Dumnezeu de la episcopie, un credincios trebuie doar sa taca din gura, indiferent ce fac ceilalti. Nu e asa baietasi(sau fetite). O sa intre in curand mascatii peste voi, escroci si pagani ce sunteti!

 6. @securila… Dibol, apai iar ai pus botu’. Esti bembeleu, dar nu suntem aici sa ne balacarim. Eu am citit articolele si am adresat niste intrebari perfect pertinente. Da’ no, voi astia cu ochi albastri le stiti pe toate, aveti voie sa comentati, sa catalogati… Csf, ncsf…
  Astept sa vina ala cu dovezi, nu cu povesti, ca de astea stiu si eu destule, bine Gicule?

  • @Gigi Iar n-ai invatat lectia, Gigi „Duru” Berlocea! Esti judecator? Lasa sa prezinte omul probele in fata instantei, cand o sa-l dati in judecata. Nulla poena sine legem. Valabil si pentru voi. Patru cu indulgenta. „Bine Gicule?”

 7. Auzi Gigi Berlocea, vad ca te rogi in fiecare zi la ,,Icoana facatoare de minciuni,, a lui TONI(TZA) de la Schimbarea la Fata. Asa sunteti voi, comunitatea LGBT in sutana, credeti in icoane travestite. Ati avut bun profesor, pe ,,Pintea cel rau,,

 8. Rar mi-e dat sa vad atata răutate, slugarnicie si fatarnicie precum la domnul Nap. Dragul meu daca tot pozezi in dreptul judecător sau in adevaratul apărător al credinței strămoșești te rog binevoiește și arata-ne tuturor dovezile ce stau la baza acuzatiilor aduse…… Haide si crede-mă de sunt adevarate toate cele spuse, voi fi primul ce îți voi lua apararea in fata celor acuzati si dovediti. Te rog sa fi un adevarat creștin ce își apara biserica nu doar prin vorbe ci și prin fapte.
  semnat
  Un preot ce se vrea a fi cu adevarat O ICOANA VIE A LUI CRISTOS PE PAMANT.

  • Slugarnicie fata de cine? Eu vad la dumneavoastra slugarnicie fata de cei care ,,conduc,, eparhia asa cum nu trebuie. Ma mir ca sunteti preot si nu stiti ce se intampla in Eparhie. Sau stiti, dar asa ati fost invatat, sa taceti din gura la orice ticalosii ce se intampla. Asa mi s-a spus si mie cand am pus in fata problemele unuia din conducere. Ca trebuie sa tac, indiferent ce face conducerea, sa am smerenie. Asadar si parintii preotilor pedofili din SUA trebuiau sa taca, sa fie smeriti, si sa-l lase in continuare sa abuzeze copii. Aveti cumva impresia ca fara dovezi ma apus asa sa scriu in presa inventii? Nu ma subestimati, domnule parinte. Totul va iesi la iveala. Dar, fiind crestini, au dreptul la pocainta, la recunoasterea greselilor. Asteptam sa o faca.

   • Lasati-i domnule Nap pe popi cu pocainta si crestinismul, doar ei nu au nicio legatura cu asta. Astia nu se pocaiesc nici de le pui filmul cu ei avand izmenele in vine, ci il contesta ca e trucat. S-auzim numai de bine.

  • Rabdarea este o virtute spirituala, pe cand, Dl. preot, calomnia este razbunarea lasului si disimularea apararii sale. Lasati-l pe Dl. Nap sa descopere adevarul la monentul potriviti si dupa sansa pocaintei escrocilor. Totodata amintiti-va: „Fericiţi veţi fi voi când vă vor ocărî şi vă vor prigoni şi vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră.” cred ca va aduce mai aproape de a fi ICOANA VIE A LUI CRISTOS PE PAMANT. Succes in asta!

 9. Ati facut azi sedinta de consistoriu tip PCR, tovarasi…..credeti ca nu stim? Si mai ales ce vorbiti voi acolo? Sunteti tare nervosi. Totdeauna cand apar probleme sunt si smecheri care se dau cu partea adversa, poate, poate, prind un loc daca se schimba ceva.

  • Si ce s-a vorbit? oricum in jalnica situatie au ajuns. Toni nu mai are ce cauta in episcopie, el a creat totul in jurul lui. E vremea sa plece si sa-l slujeasca pe Domnul intr-o manastire, daca chiar asta vrea sa faca si sa nu mai scandalizeze oameni. Daca ramane, nu mai avem nimic de spus.. decat noi de plecat.

 10. O primă precizare , dupa cum se stie , Boila Matei nu era preot greco-catolic , a fost probabil membru Misa sau budist , nu a fost inchis in pușcărie , a fost comandantul pușcăriei si prigonitorul comuniștilor , inclusiv a celor care stăpânesc acum la înalt nivel , inclusiv confesional , a avut minunate relatii cu actuala conducere bisericeasca , fiind colindat in fiecare an , ba chiar si de paști de cei din conducerea cultului sau , iar in ce priveste afirmațiile din scrisoare , e clar ca nu îi aparțin , el nu a scris niciodată nimic , probabil fiind analfabet , si totuși nu este adevarat ca au existat homosexuali care sa agreseze un elev la începutul anilor 90 in seminarul liceal sau sa provoace la acte imorale de natura intima mai multi studenti teologi sau chiar preoti . Este mai mult decat clar ca nu s-a vandut nimic din averea bisericii agonisita cu greu de Iuliu Hossu si înaintașii sai demni . In ce priveste situatia clerului , e bine cunoscut faptul că toti au fost plătiți cu maximul pe economie . Datorita acestui lucru nu putini au înnebunit de fericire . In ce priveste asa zisa jefuire a salariilor , este o aberatie pe care o pot confirma toti acesti angajati , de asemenea va asiguram ca nu exista niciun document si daca ar exista nu l-am face public pentru ca vă iubim nespus si oricum sunteți atât de buni creștini încât o sa va pocaiti voi oricum . Pe curând sfintisorilor.

 11. @Om de bine „Un preot ce se vrea a fi cu adevarat O ICOANA VIE A LUI CRISTOS PE PAMANT”. Vezi ca ai dat in delir mistic omule! Du-te si te cauta la medic.

 12. Bai, de Marcelin ala nu mai scrieti nimic? Ce buna era lipia de shaorma din care rupeam la impartasanie. Doar niste ketchup si putin mustar mai trebuia(in rest era cu de toate). Dar guru de la schimbarea la fata, de ce nu mai tine spectacolele karaoke cu aia cu mainile pe sus? Aveam si noi de ce sa ne distram, ca meseria noastra de filaj e cam plictisitoare. Tot sa urmarim babe care fac matanii……ne uram si noi, ce dreacu’

 13. A fost eliberat Bivolaru, cred ca se va cununa cu guruieciunea Palici prin asistenta viitorului episcop cRISAN vIOREL, CU NEBINECUVANTAREA NEVIITORULUI CARDINAL.
  Va uram spirala imbarligata preanefericitilor!!!

 14. Stimate domnule Nap sincer sa fiu chiar nu stiu si crede-mă nu vreau decat sa se afle adevărul. Cu cat mai repede cu atat mai bine pentru Biserica și pentru credincioși. La intrebarea De ce nu stiu? Nu spun decat atat…. Eu unul am un singur tel, acela de a-l sluji pe Cristos in mijlocul celor incredintati mie. Legat de acuzatiile ce ți le-am adus eu unul cred ca… slujesti oricui dar nu Bisericii, daca slujeai Ei, de mult erai in fata Episcopului spre ai prezenta asa zisele dovezi… Dar nu, tu ai vrut sa te prezinti in fata lui cu o fata de mana de pe la Medjugorje, dar nu ți-a iesit…. O fi ele indoctrinate dar proaste nu sunt….. Si asa cu mana si sufletelul tau gol fara de dragoste te napustesti acum asupra bisericii….. Dai bătaie… Oricum credema nu rezolvi nimic de vreme ce ramai doar un bufon ce spune dar nu dovedeste……. Poate ma insel…… Sper ca nu…..

  • Care episcop? De ani de zile incercam sa vorbim cu el, dar nu ne primeste. De ani de zile trimitem scrisori si nu primim raspuns, ba suntem facuti nebuni si nesimtiti pentru asta. Acesta e episcop? Si e vorba de oameni in varsta, care au facut mult pentru aceasta biserica, dar nu au fost primiti. Dar cand episcopul real este altul, lucru cu care se mai si lauda respectivul….Chiar nu vedeti ca aceasta Biserica merge spre prapastie? Sau atat de naiv sunteti sa nu va dati seama ca de 20 de ani au fost pusi la conducere exact indivizi care sa ne distruga Biserica? Faptele o arata. Si nu am dorit niciodata sa ma prezint in fata acestui episcop las cu nicio fata. Nu, eu am onoare, sunt barbat, nu ca si popii celibi din conducerea episcopiei. Vreti dovezi? Avem si le vom prezenta, nu va faceti griji. Sau mai degraba ar trebui sa va faceti….din moment ce ati fost nanasiti de Pintea! De ce nu recunoasteti si va pocaiti? Aveti aceasta sansa. Altii nu au avut, pe la Husi, etc, etc.Va autointitulati ,,om de bine,, cred ca nu degeaba!!! In anii 90 oamenii lui Iliescu se autointitulau tot asa. Si au intrat si in Biserica noastra martira. Rabdare……..adevarul va va face liberi(sau pe unii din contra)

   • Dreptate aveti Dl. Nap, au mai stat omeni venit de pe la tara in fata epicopie cu portile inchise pt ca episcopul nu vroia sa ii primeasca, desi acei oameni aveau probleme cu preotul lor.

  • Mai popa un om de bine, de ce nu-l dati in judecata pe om? Sa prezinte in instanta probele! Ca de comentarii si de delirul tau mistic sunt satul! Aveti juristi de marca la episcopie, ce mai asteptati? De o suta lei taxa de timbru pentru daune morale tot o strangeti, din cheta de dimineata. Tot o frecati aici cu comentarii impanate de cuvinte de-a le voastre mieroase, popesti. Sa se pronunte instanta, care din voi are dreptate. Ca de aceea sunt judecatori!

 15. Toate cele de pana acum au fost comode semnale de alarma, spre pocainta a cel putin doi inputitori nedemni de sutana, sransi legati de aceleasi mizerabile compromisuri. Timpul de pocainta se apropie de sfarsit. Publicarea dovezilor tine de cei doi -Duru si C. M.- DACA ACESTIA NU ISI SCHIMBA RADICAL ATITUDINEA, se vor publica in presa centrala spre oripilarea si scarba multora. Alegeti; POCAINTA SAU RUSINE…

 16. Domnilor, nu am crezut că se supără chiar așa lumea. Mea culpa maxima. Să mă iertați pentru comentarii… Intenția nu era să clocotesc mămăliga…

 17. @gigi berlocea Gigi, nimeni nu se supara omule. Doar are lumea umor. Nu mamaliga clocoteste ci cacatul. C***tul in care sta biserica de zeci de ani, numai ca noi securistii suntem obisnuiti sa intram in contact si cu deseurile umane, nu ca voi mironositele din strana. Cele bune Gigi, sanatate si virtute!

LĂSAȚI UN MESAJ