Trei cercetărori clujeni au terminat cel mai recent studiu privitor la demografia României

217

Trei cercetători clujeni au publicat cel mai recent studiu privitor la demografia României în perioada postbelică dintre anii 1948 – 2015.

Informaţiile prezentate în cele două secţiuni care urmăresc demografia din perioada comunistă şi de după 1989 – de la natalitate şi sporul natural la politicile demografice sau speranţa medie de viaţă în România şi evoluţia ei – le sînt utile atît specialiştilor în demografie, cît şi studenţilor sau cititorilor interesaţi de acest sector atît de dinamic.

„Perioada parcursă este una cu totul singulară în istoria demografică, ea fiind nerepetabilă, iar drumul parcurs, ireversibil. Totul devine şi mai interesant datorită împrejurării că în cazul ţării noastre desfăşu­rarea acestui proces nu are loc în interiorul unei societăţi de tip liberal, aşa cum s‑au petrecut lucrurile în ţările occidentale, ci este afectată, pe de o parte, de măsurile unui regim comunist autoritar, dictatorial în cea mai mare parte a sa, şi, pe de altă parte, de schimbarea bruscă a societăţii, prin trecerea la un regim ultraliberal, cu deficit de reglementări şi, în orice caz, cu o vizibilă absenţă a oricărei preocupări pentru a influenţa în vreun fel procesele demografice.” (Autorii)

Demografia României în perioada postbelică (1948-2015), de Traian Rotariu, Luminiţa Dumănescu şi Mihaela Hărăguş, a apărut recent în colecţia „Sociologie • Antropologie. Cercetări şi eseuri” a Editurii Polirom.

Traian Rotariu este profesor emerit la Departamentul de sociologie, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, director onorific al Centrului de Studiere a Populaţiei. Dintre cărţile publicate la Editura Polirom menţionăm: Demografie şi sociologia populaţiei (2009), Studii demografice (2010).

Luminiţa Dumănescu este cercetătoare la Centrul de Studiere a Populaţiei, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca.

Mihaela Hărăguş este cercetătoare la Centrul de Studiere a Populaţiei, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca.

LĂSAȚI UN MESAJ