Un raport de-a lui Buda adoptat de Parlamentul European

54

Ieri, în plenul Parlamentului European a fost fost adoptat cu 469 voturi pentru, 51 împotrivă, 13 abțineri, raportul inițiat de mine privind ‘Creșterea implicării partenerilor și a vizibilității în procesul de execuție a fondurilor structurale și de investiții europene’.

Vizibilitatea investițiilor europene și creșterea comunicării rezultatelor au devenit o preocupare la nivelul instituțiilor UE iar raportul meu vine cu idei concrete și instrumente adaptate pentru creșterea gradului de comunicare în privința fondurilor structurale. Am pornit în acest raport de la faptul că vizibilitatea în cadrul politicii de coeziune, precum și oportunitățile de finanțare sunt o responsabilitate a autorităților locale și regionale.

Acestea sunt interfața cea mai apropiată de cetățean, beneficiind de un grad ridicat de încredere. Pe de altă parte, deși politica de coeziune este finanțată cu un buget de peste 350 miliarde euro, efectele pozitive sunt cunoscute la un nivel scăzut de către cetățeni, iar concluzia evidentă a fost că metodele de comunicare nu au fost întotdeauna cele mai eficiente.

După cum am subliniat în conținutul propunerii, doar o treime din cei chestionați în Euro-barometrul din 2015 au auzit despre proiecte cofinanțate prin politica de coeziune și de efectul pozitiv asupra vieții lor. În acest context, se impune o mai bună coordonare între autoritățile publice, partenerii sociali și economici, dar și societatea civilă pentru o comunicare eficientă a obiectivelor UE cu scopul de a crește interesul cetățenilor față de apartenența la proiectul comun european.

Le mulțumesc colegilor din Parlamentul European pentru votul acordat raportului meu și, totodată, le mulțumesc tuturor celor care au contribuit la realizarea acestui proiect de inițiativă, unității de comunicare din cadrul DG Regio, reprezentanților Comitetului Regiunilor pentru contribuțiile aduse, raportorilor din umbră, precum și secretariatelor grupurilor politice pentru sprijin și cooperare la realizarea acestui raport.

Nu poate exista o Uniune Europeană puternică fără o politică de coeziune puternică!

Raportul complet poate fi consultat aici:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2017-0201&language=RO

LĂSAȚI UN MESAJ