ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ „APELE ROMĂNE” ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ ŞOMES-TISA (ABAST) a deschis procese împotriva a sute de angajaţi pentru recuperarea unor plăţi presupuse a fi nelegale. Potrivit unor surse din cadrul instituţiei, angajaţii nemulţumiţi de această situaţie pregătesc o grevă de proporţii. Liderul sindical al administraţiilor bazinale din România, Gheorghe Gavrilă, a declarat pentru Gazeta de Cluj că situaţia a fost generată de incompetenţa angajatorului. În acelaşi timp, ABAST şi-a permis să piardă un proces de aproximativ un milion de lei cu o societate aflată în sfera de influenţă a lui Vasile Blaga.

În instanţele clujene, ABAST a dat în judecată sute de angajaţi pentru recuperarea unor drepturi salariale provenite din diferite sporuri salariale. Oamenii spun că pregătesc un protest vizavi de această situaţie pentru că nu pot fi traşi la răspundere în nici un fel deoarece ei şi-au primit aceste drepturi salariale în baza contractului colectiv de muncă încheiat legal la nivelul anului 2012.

Potrivit liderului de sindicat al administraţiilor bazinale din România, Gheorghe Gavrilă, ”la nivelul administraţiei naţionale există contractul colectiv de muncă încheiat 2012. În urma unor controale de tip audit făcute de curtea de conturi s-a stabilit că anumite drepturi salariale au fost acordate cu excederea cadrului legal. Potrivit Legii Dialogului Social, dacă o clauză se constată că a fost încheiată în contractul colectiv de muncă nelegal, partea care sesizează trebuie să se adreseze instanţei, singura care poate anula o clauză din contractul colectiv de muncă. Dacă legea spune aşa, la momentul când Administraţia Naţională Apele Române a luat la cunoştinţă de faptul că s-a încheiat o clauză nelegală, trebuia să facă un demers la instanţă în care trebuia să expună situaţia. Instanţa ar fi anulat clauza, iar legea prevede că trebuie emis un drept compensatoriu. Apele Române nu au anunţat instanţa ca să anuleze clauzele, iar contractul a rămas valabil. De asemenea, Curtea Constituţională a soluţionat speţa stabilind că Curtea de Conturi nu se poate substitui unei instanţe de judecată. De aici au plecat toate neregulile! Acum se încearcă recuperarea prejudiciului într-un mod nelegal pentru că drepturile au fost date în virtutea contractului colectiv de muncă care nu este anulat de o instanţă de judecată, aşa că rămâne valabil în integralitatea sa!”, a declarat Gheorghe Gavrilă, preşedintele sindicatului APEHID.

Şeful ABAST, Marius Ciulbea, nu a răspuns apelurilor telefonice ale reporterilor Gazeta de Cluj pentru a exprima un punct de vedere vizavi de această situaţie.

 

Cum se calculează salariile

Pe înţelesul tuturor A.N. ”Apele Române” spune că în anul 2022 vor fi salarii foarte frumoase, iar acum în anul 2018 salariile rămân cele din decembrie 2017 la care se adaugă 25% , care de fapt nu reprezintă o creştere a salariului primit în mână, ci doar transferul contribuţiilor sociale de la angajator la salariat.

Federaţia ”Apehid” a sesizat angajatorul că nu respectă drepturile salariale prevăzute de lege şi a comunicat către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale declanşarea conflictului colectiv de muncă. Urmează, după cum am mai comunicat, procedurile legale şi obligatorii privind concilierea conflictului, care trebuie să se deruleze începând cu a noua zi lucrătoare după înregistrare, iar ulterior poate fi declarată greva.

Federaţia ”Apehid” informează membrii de sindicat că, spre exemplu, potrivit legii, salariul unui muncitor cu vechime de peste 20 de ani şi gradul maxim de specializare se calculează înmulţind coeficientul de ierarhizare de 1,93 cu valoarea de referinţă care la 01 iulie 2017 era de 1450 lei rezultând 2798 lei. Fiecărui salariat i se aplică un coeficient care este funcţie de gradul/treapta respectiv gradaţia ce-i corespunde.

Federaţia ”Apehid” constată că demersul A.N. ”Apele Române” nu răspunde cerinţelor legii, iar prin actele adiţionale la contractele individuale de muncă, pe care doreşte să le încheie, încalcă drepturile legale ale salariaţilor.

Pentru acest motiv, federaţia recomandă membrilor săi ca înainte de a semna un act adiţional să se convingă că mai întâi i-a fost stabilit salariul conform gradului/treptei şi gradaţiei proprii şi ulterior majorat cu 25%. În cazul în care nu a fost respectată această procedură nu se recomandă semnarea actelor adiţionale.

 

Banii adevăraţi se pierd pe contractele cu cântec

În timp ce ABAST îşi dă în judecată angajaţii proprii, instituţia îşi permite să piardă procese din cauza neprezentării în instanţă.

Curtea de Apel Cluj a dat câştig de cauză firmei BELLA CONSULTING CONSTRUCTION SRL care a intentat un proces Administraţiei Naţionale Apele Române – Administraţia Bazinală de Apă Someş Tisa în valoare de peste un milion de lei.

”Admite cererea formulată de reclamanta SC BELLA CONSULTING CONSTRUCTION SRL reprezentată prin AMD Expert SRL, prin Marinescu Dumitru, în calitate de lichidator judiciar împotriva Adm. Bazinale de Apă Someş Tisa şi în consecinţă: Obligă pârâta la plata în favoarea reclamantei a sumei de 1.031.597,12 lei cu titlu de lucrări executate şi neachitate conform contractului de achiziţie pentru executare de lucrări nr. 459/2007. Obligă pârâta la plata de penalităţi de la momentul scadenţei obligaţiei de plată, 25.12.2012 şi până la plata efectivă a debitului restant. Obligă pârâta la 24.270 lei cheltuieli de judecată în favoarea reclamantei, reprezentând onorar avocat şi onorar expert. Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare”, arată sentinţa de fond a Tribunalului Cluj.

La recurs, Curtea de Apel Cluj a respins ca fiind tardiv recursul făcut de ABAST împotriva acestei decizii.

Cu alte cuvinte, juriştii instituţiei au lăsat să treacă termenul legal pentru depunerea recursului, iar firma Bella Consulting a câştigat procesul.

Potrivit senatorului Valer Marian, între Dumitru Pop, patronul firmei menţionate anterior, există o serie de legături cu chestorul Liviu Popa, fostul şef al IPJ Bihor, şi cu Vasile Blaga, fostul Ministru de Interne.

 

 

Potrivit APEHID, membrii de sindicat care au primit citaţiii de la instanţele de judecată unde au fost chemaţi de către proprii angajatori pentru recuperarea unor aşa zise prejudicii, trebuie să depună la dosarul cauzei, în termenul precizat, o cerere de chemare în garanţie a celora care au negociat şi semnat Contractul colectiv de muncă în baza căruia i-au fost stabilite drepturile salariale.

Chemarea în garanţie este prevăzută de art.72 C. Procedură civilă şi în cazul de faţă presupune ca atât Federaţia Apehid cât şi A.N. ”Apele Române”, semnatarii CCM,. să suporte alături de salariat, prejudiciul creat, în măsura în care instanţa va aprecia că într-adevăr trebuie recuperat acel prejudiciu.

 

 

BOX

Şefii au scăpat de procese

Preşedintele României primeşte, de la 1 iulie 2017, un salariu brut de 17.400 de lei/lună (12.204 lei net). Directorii din Administraţia Naţională Apele Române(ANAR), conform propriilor declaraţii de avere publicate pe site-ul instituţiei, au salarii nete în sume cuprinse între 14 şi 16.000 de lei/lună. Asta ca să vedem mai bine de ce aceşti directori nu sunt interesaţi deloc de încadrarea în prevederile noii legi a salarizării. Dacă încadrările s-ar fi produs de la 1 iulie 2017, cum obligă legea, veniturile nete ale directorilor ANAR s-ar diminua cu minim 50%. Şi dacă la acest lucru mai adăugăm faptul că în ape sunt lideri sindicali care au venituri nete lunare (bani de la sindicat plus banii din salarii de acolo unde lucrează) de minim 9 000 pe lună, putem înţelege de ce nimănui aproape nu îi pasă de veniturile simplilor angajaţi din ape.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here