Licitația pentru delegarea, pentru o perioadă de 10 ani, a serviciilor de colectare și transport al deșeurilor municipale, pe Lotul 1 care cuprinde municipiul Cluj-Napoca, orașul Huedin și 43 de comune, încă le dă bătăi de cap celor din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Eco-Metropolitan Cluj. În povestea țesută de ADI, Supercom trebuia să fie câștigătoarea, neașteptându-se că Brantner, principalul competitor care a fost descalificat în etapa de verificare a ofertelor tehnice, se va întoarce în joc în urma soluționării contestațiilor.  

Supercom, firma patronată de masonul Ilie Ciuclea, mai are un singur pas de parcurs și va pune monopol pe Cluj, iar profeția lui Alin Tișe de acum un an când îi declara câștigătorii licitației se va împlini. Dacă în cazul Supercom Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Eco-Metropolitan s-a asigurat că drumul până la semnarea contractului va fi lin și presărat cu flori, pentru ceilalți competitori ADI a pregătit un adevărat labirint plin de capcane.

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Eco-Metropolitan Cluj a publicat, la sfârșitul anului 2019, procedura de  atribuire, prin licitaţie deschisă, a contractului având ca obiect „Delegarea prin concesiune a gestiunii  unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare în judeţul Cluj, respectiv de colectare şi  transport al deşeurilor municipale şi a unor fluxuri speciale de deşeuri, precum şi operarea şi  administrarea staţiilor de transfer”, cu o valoare totală estimată de 820.915.345,22 RON,  plus TVA. Contractul a fost împărțit în 3 loturi (Lot 1: Zona 1 Cluj și Zona 2 Huedin; Lot 2: Zona 3 Mihai Viteazu; Lot 3: Zona 4 Gherla). Până la acest moment, Supercom a pus mâna pe loturile 2  și 3, fiind singurul participant înscris.   Dacă pentru loturile amintite nu a putut fi vorba de concurență, pentru  obținerea contractului aferent Lotului 1 (Cluj-Napoca şi Huedin), au depus oferte Supercom S.A.; Rosal Grup  S.A.; Asocierea Compania de Salubritate Brantner Vereş S.A. – Brantner Servicii Ecologice S.R.L.; Asocierea Polaris Mediu S.R.L. – Polaris M. Holding S.R.L. 

Firmele înscrise la licitație au fost evaluate în trei etape distincte: criteriile de calificare şi selecţie, ofertele tehnice,  respectiv ofertele financiare, fiecare dintre acestea finalizându-se cu emiterea câte unui raport  intermediar.  În primul raport intermediar pentru etapa de calificare și selecție ADI Eco-Metropolitan Cluj a decis că  ofertele depuse de către Supercom, Polaris şi Brantner Vereş îndeplinesc criteriile de calificare şi  selecţie, însă oferta Rosal a fost declarată inacceptabilă, întrucât nu respecta cerinţele minime impuse prin  Documentaţia de Atribuire. În raportul intermediar ce viza oferta tehnică, ADI Eco-Metropolitan Cluj a decis să-i scoată din schemă pe cei de la Polaris şi Brantner și a stabilit că oferta tehnică depusă de către Supercom este conformă. Procedura a fost contestată de firmele concurente care au participat la licitație: Polaris și Brantner.

Supercom, declarată câștigătoare în grabă 

În raportul intermediar ce viza oferta financiară  ADI Eco-Metropolitan Cluj a decis că oferta financiară a Supercom este admisibilă, acesta fiind, de altfel, singurul ofertant rămas în Procedura de Concesiune. În cele din urmă, prin Raportul procedurii nr. 602/23.08.20215, ADI a desemnat oferta depusă de către Supercom drept ofertă câştigătoare, aceasta fiind clasată pe primul loc în  clasamentul rezultat după aplicarea criteriului de atribuire şi verificarea documentelor, cu un punctaj de  100 de puncte şi o ofertă financiară de 409.305.859,42 lei, fără TVA. 

Se spune că nu trebuie să spui „hop” până n-ai sărit gardul, cu toate acestea, la 24 august 2021, Consiliul Județean Cluj anunța că a finalizat, prin intermediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Eco-Metropolitan Cluj, licitația publică având drept scop delegarea, pentru o perioadă de 10 ani, a serviciilor de colectare și transport al deșeurilor municipale, pe Lotul 1.

„Este un nou pas înainte, extrem de important, pe care îl facem pentru definitiva soluționare a problemei deșeurilor din județ și pentru un management eficient al acestora. Pentru prima oară în România, la Cluj se vor aplica principiile „plătești pentru cât arunci” și „poluatorul plătește”. Vom face tot ceea ce ține de noi pentru ca activitatea de salubrizare a localităților aferente acestui lot să înceapă în cel mai scurt timp posibil iar calitatea serviciilor să corespundă exigențelor clujenilor”, declara Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, la acel moment.

Reprezentanții forului județean, afirmau că în urma derulării procedurii de evaluare a ofertelor depuse, a fost declarată câștigătoare propunerea înaintată de Supercom, iar contractul urma să fie semnat după finalizarea perioadei de contestații, fără să se dea vreo șansă și celorlalte firme descalificate. 

Putem deduce că ADI Eco-Metropolitan Cluj  a analizat oferta Supercom pe repede înainte și l-au pus pe președintele CJ Cluj, Alin Tișe în fața faptului împlinit, pe premisa că oricum  Brantner și Polaris au fost descalificate la oferta tehnică, iar Supercom era singura care ajunsese a oferta financiară. După calificare, ADI a început procedura de evaluare financiară pentru a putea anunța câștigătorul cât mai rapid posibil, cel mai probabil, pentru a nu-l pierde și pe ultimul rămas în cursă, fapt care ar fi dus la refacerea licitației și ar fi putut pune Clujul în fața unei noi crize a gunoaielor. 

ADI și Supercom n-au scăpat de ceea ce le era frică: în urma contestațiilor depuse, Brantner, principalul competitor al firmei conduse de masonul Ilie Ciuclea, s-a întors în joc. În octombrie 2021, CNSC a anulat rezultatul licitației pentru lotul 1 atribuită inițial către Supercom pentru salubritatea municipiului Cluj Napoca, orașul Huedin și 43 de comune situate în proximitatea acestora, cu o valoare de peste 400 milioane lei. Supercom a rămas calificată în la oferta financiară, cu toate că Brantner a formulat o contestație în acest sens, încercând să aducă firma masonului Ilie Ciuclea în etapa de evaluare a ofertei tehnice. Instanța s-a pronunțat asupra faptului că Brantner a fost  descalificată și a dispus refacerea și reanalizarea ofertei, ceea ce a dus la calificarea Brantner în etapa de verificare a ofertelor financiare, dar nu se mai poate face nimic cu privire la oferta analizata depusă de Supercom. 

Problema este că ADI încearcă să le bage bețe în roate celor de la Brantner, cel mai probabil pentru a nu ieși prea șifonați după ce au anunțat câștigătorul în urmă cu aproape un an, când procedurile nu erau încheiate în niciun fel, dar și pentru că, potrivit surselor noastre, Supercom ar fi făcut presiuni asupra Consiliului Județean Cluj, amenințând că își ia jucăriile și pleacă dacă nu câștigă tot. 

Cum încearcă ADI Eco-Metropolitan să le bage bețe în roate celor de la Brantner? 

Aflându-se la etapa de evaluare a ofertei financiare, ADI a cerut clarificări firmelor care se luptă pentru câștigarea licitației. Supercom a primit două solicitări de clarificare la data de 9 iulie 2021, respectiv 15 iulie 2021, care însumau un număr de 3 aspecte ce trebuiau lămurite. Nu neapărat pentru că nu ar fi fost mai multe, ci pentru că Supercom rămânând singura firmă calificată, în opinia ADI, trebuia să câștige. După reluarea licitației, la etapa de evaluare a ofertei financiare, la rândul ei și Brantner a primit două solicitări de clarificare, la data de 27 mai 2022, respectiv 9 iunie 2022, însă i s-a cerut să aducă lămuriri în cazul a nu mai puțin de 23 de aspecte. Natura solicitărilor de clarificare formulate de ADI către cele două firme dezvăluie modul în care Supercom este favorizată și ajutată să câștige, dar și mecanismele prin care ADI vrea să le bage bețe în roate celor de la Brantner pentru a înlătura orice potențial competitor. 

În prima solicitare ADI a cerut firmei Supercom să trimită un formular din care să reiasă metodologia de calcul a valorii contractului, fișele de fundamentare și memoriile justificative prezentate în cadrul propunerii financiare. În cea de-a doua solicitare, Supercom  trebuit să justifice dacă la calculul cheltuielilor anuale cu redevenţa a luat în considerare răspunsul 54 şi 150 la clarificările publicate de Autoritatea Contractantă nr 243/13.05.2020, Măsuri de remediere Decizia nr. 615 CNSCS. De asmenea, ADI a consemnat că a identificat câteva erori  în fișierul trimis ca urmare a primei solicitări de clarificare și a cerut corectarea lor.  

Supercom și-a făcut oferta cu „alte cheltuieli”

La calculul cheltuielilor cu redevenţa Supercom a trecut dintr-o eroare 426,589,16 de lei/an pentru toată perioada contractului (10 ani). În urma clarificărilor cerute de ADI, Supercom se scuză ca a comis greșeala și spune că sumele sunt prevăzute la  „alte cheltuieli”, rubrică care însumează nu mai puțin de 4 milioane de lei și care le-a servit drept plasă de siguranță și în cazul altor clarificări cerute, aceștia menționând că sumele în cauză se găsesc în magica rubrică „alte cheltuieli”. ADI a trecut rapid cu vedere peste acest aspect, chiar dacă în mod normal, fiecare leu cheltuit trebuia justificat, nu doar pus într-un sac fără fund cu „alte cheltuieli”, fără a se cunoaște cu exactitate pentru ce anume va fi folosită fiecare sumă.

În răspuns, Supercom a arătat că „redeventa a fost alocată procentual în conformitate cu răspunsul 54 şi a avut în vedere răspunsul 150 din documentul menționat de dumneavoastră. Valoarea redeventei fiind stabilită de autoritate, respectiv; 426,589,16 lei pentru anul 1-2 şi 976.589 lei pentru anii 3-10.  Valoarea redevenței per total contract a fost calculată astfel: 426.589,16 X 2=853.178,38 lei (ANUL 1-2); 976.589 x 8= 7,812.712 lei (ANUL 3-10); Total = 8.665.890,32 lei/10 ani; Redeventa medie anuală = 866.589,03 lei/an.

Redeventa se regăseşte evidențiată în cadrul capitolelor: 

1.9 Redeventa pagina 71 din Propunerea financiară 426.589,16 lei/an 

3 Cheltuieli cu taxe, licente .. Altele pagina 83 Propunerea financiară 10.000 lei/an 

6 Alte cheltuieli care nu se regăsesc în structura tarifelor, pagina 87 din Propunerea financiară 430.000 lei/an 

Total = 426.589,16+10.000+430.000 =866.589,16 lei/an”. 

Prin urmare, jumătate din suma ce trebuie să acopere anual redevența către ADI provine din alte cheltuieli care nu se regăsesc în structura tarifelor. 

În schimb Brantner a primit 2 clarificări cu un total de 23 de puncte ce trebuiau clarificate. Nemulțumirile celor de la ADI cu privire la oferta financiară depusă de Brantner s-au întins pe 54 de pagini. Redevența a fost și pentru cei de la Brantner un aspect e trebuia clarifiat, însă ADI nu tratat problema cu atâta gingășie ca în cazul celor de la Supercom, consemnând faptul că  redevența nu se reflectă în a în cadrul Fișelor de fundamentare aferente tarifelor pentru operarea stației de transfer Huedin. Potrivit caietului de sarcini „operatorii vor plăti o redevenţă ADI Eco Metropolitan, care va fi inclusă în tarif, conform legii. Această sumă este fixă, ofertanţii fiind obligaţi să o includă în calculul tarifului”. Chiar dacă la Supercom banii pentru plata redevenței provin dintr-un „sac” în care sunt atribuite sume în stânga și-n dreapta, ADI a considerat mult mai grav faptul că cei de la Brantner nu a trecut redevența în cadrul Fișelor de fundamentare aferente tarifelor pentru operarea stației de transfer Huedin și caută să-i descalifice prin diferite tertipuri pentru a-i face loc firmei preferate. 

Supercom a câștigat administrarea CMID 

Licitația pentru gestionarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor (CMID) Cluj a fost obținută tot de Supercom, în ciuda faptului că  Eco Sud, o altă firmă înscrisă la licitație, a depus nenumărate contestații în care a arătat nereguli grave.  

Eco Sud a adus în discuție și caracterul neconform al ofertei Supercom, argumentând că oferta criticată  nu respectă documentaţia de concesiune, în ceea ce priveşte modalitatea  de fundamentare a tarifelor. 

Mai precis, Supercom a calculat tariful de sortare în funcție în funcție de capacitatea maximă anuală a stației de sortare (92.000 tone de deșeuri/an), ci nu în funcție de cantitatea medie de deșeuri care intră anual în stația de sortare (49.061 tone/an), generând costuri de aproape două ori mai mari decât este necesar, fără vreo justificare. 

Supercom și-a schimbat tarifele în timpul licitației prin intermediul mai multor clarificări, modificând oferta tehnică şi financiară, cu atât mai mult că este vorba de o diferență majoră între tarifele cu care a fost declarată inițial câștigătoare și cele ofertate inițial. Astfel, dacă inițial oferta Supercom propunea un tarif de depozitare în valoare de 246.42 de lei/tonă, în final tariful de depozitare a ajuns la 248.29 de lei/tonă. La fel s-a întâmplat și în cazul tarifului TMB care inițial era de 100.46 de lei/tonă, ajungând în final la 100.58 de lei/tonă.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here