Consiliul Județean Cluj anunță că în cursul anului 2019 vor începe
lucrările de modernizare / întreținere a sectoarelor de drum
județean aferente DJ 105L (Florești – Mănăstirea Tăuți) și DJ 107
M (Luna de Sus – Băișoara).
În acest sens, Consiliul Județean Cluj informează persoanele
juridice și fizice care doresc să execute lucrări în zona drumurilor
județene menționate anterior (amplasarea de utilități,
branșamente sau extinderi de conducte, linii electrice sau de
telecomunicații, alte instalații) că timp de 5 ani de la finalizarea
lucrărilor de modernizare a drumului județean și 2 ani de la
terminarea lucrărilor de întreținere cu covoare asfaltice, nu se vor
mai emite de către Consiliul Județean Cluj autorizații pentru
execuția de lucrări în zona drumului respective.
Astfel, Consiliul Județean Cluj solicită cetățenilor și persoanelor
juridice, ca în cazul în care au în plan astfel de lucrări ele să fie
aduse la cunoștința Consiliului Județean Cluj și să fie executate
înaintea finalizării lucrărilor la drumurile județene menționate
anterior.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here