Data: iulie 2018

Achiziție utilaje

SC Andimaris SRL, derulează, in perioada 17.05.2018-31.03.2019, proiectul  ,,Achiziție utilaje“ in cadrul Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, prioritatea de investiții 2.1 ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri,  co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene  si Agenția de Dezvoltare Regionala Nord Vest “. cod SMIS: 107555.

Valoarea totală a proiectului este de 980,412.93 RON, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 659,021.13 RON.

 

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Îmbunatatirea semnificativa a lucrarilor de constructii rezidentiale si nerezidentiale ca urmare a inovarii proceselor de lucru din cadrul companiei, prin intermediul utilajelor vizate a fi achizitionate in cadrul proiectului si prin cresterea capitalului uman
  2. Adoptarea si însusirea mai puternica de catre compania ANDIMARIS SRL a principiilor privind dezvoltarea durabila, in cadrul proiectului, prin masuri concrete de îmbunatatire a calitatii mediului înconjurator (colectarea selectiva a deseurilor, echipamente cu consum redus de energie),
  3. Insusirea principiilor egalitatii de sanse, de gen si nediscriminarea prin asumarea de masuri concrete (loc de parcare pentru persoane cu dizabilitati, 1 persoana angajata din categorii defavorizate, echipament ce poate fi operat de catre persoane cu dizabilitati)

 

Date de contact: Gherla, Str. Gelu nr. 30, Bloc F, etaj IV ap 31, judetul Cluj, tel 0737072601, fax-,  email office@andimaris.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

3

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here