Anunţ de presă privind începerea Proiectului „Diversificarea activităţii de producţie a societăţii PLURIPLAST S.R.L.”

PLURIPLAST S.R.L. cu sediul în Judeţul Cluj, Municipiul Dej, Strada Bistriţei nr. 63A, derulează, începând cu data de 09.11.2018, Proiectul „Diversificarea activităţii de producţie a societăţii PLURIPLAST S.R.L.”, cod SMIS 115158, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor, în baza Contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, şi Organismul Intermediar Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest.

Valoarea totală a Proiectului este 8.346.229,05 lei. Finanţarea nerambursabilă este în valoare de 4.220.278,77 lei, din care contribuţia din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 3.587.236,96 lei.

Proiectul se implementează în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, Municipiul Dej, Strada Bistriţei nr. 63A, Judeţul Cluj.

Perioada de implementare a Proiectului este de 56 luni, respectiv între data 10.01.2017 şi data 31.08.2021.

Obiectivul general al Proiectului îl reprezintă creşterea competitivităţii economice a companiei PLURIPLAST S.R.L. prin achiziţionarea unor echipamente de producţie complexe, înalt tehnologizate şi automatizate, care să conducă la îmbunatăţirea şi eficientizarea fluxului tehnologic actual, precum şi participarea la o expoziţie internaţională pentru promovarea Proiectului şi a societăţii, având ca impact asupra comunității locale crearea a patru noi locuri de muncă, un loc fiind destinat unei persoane dintr-o categorie defavorizată.

pluriplast

Date de contact:

PLURIPLAST S.R.L. – Dej, Str. Bistriţei nr. 63A, Judeţ Cluj Tel. 0364.113.100, E-mail: resurseumane@pluriplast.ro

Untitled4

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here