Conform Ordonantei nr. 30 din 31 august 2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale pentru obligatiile fiscale restante la 31 august 2011, penalitatile de intarziere se anuleaza sau se reduc, astfel:
a)    penalitatile de intarziere se anuleaza daca obligatiile principale si dobanzile aferente acestora se sting prin plata voluntara sau compensare pana la 31 decembrie 2011;
b)    penalitatile de intarziere se reduc cu 50% daca obligatiile principale si dobanzile aferente acestora se sting prin plata voluntara sau compensare pana la 30 iunie 2012.

Daca beneficiarul isi achita obligatia esalonata, penalitatile vor fi anulate.
Prin OG 30/2011 pentru modificarea si completarea Codului Fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale a fost modificata si OUG 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata.
Aceasta stabileste ca, pe langa esalonarea la plata obligatiilor fiscale, la cererea contribuabilului, vor fi amanate la plata si penalitatile de intarziere aferente datoriilor esalonate, in vederea anularii.
Procedurile referitoare la aceste aspecte au fost stabilite prin Ordinul MFP nr. 2.677/ 2011.

Procedura de amanare
Pentru obtinerea inlesnirilor referitoare la amanarea la plata a penalitatilor de intarziere trebuie urmate aceleasi etape ca si pentru esalonare, la finalul carora, daca sunt indeplinite conditiile legii, se vor emite decizii privind ambele aspecte. Aceste etape sunt: depunerea cererii de esalonare, eliberarea certificatului de atestare fiscala, emiterea acordului de principiu, constituirea garantiilor si emiterea deciziei de esalonare si a deciziei de amanare la plata a penalitatilor de intarziere.
In privinta garantiilor constand in scrisoare de garantie bancara sau in mijloace banesti consemnate pe numele contribuabilului la dispozitia organului fiscal, ordinul prevede ca acestea trebuie sa acopere atat sumele esalonate, cat si dobanzile si sumele amanate la plata, adica penalitatile de intarziere.

Anularea penalitatilor
In situatia in care sumele esalonate la plata au fost stinse in totalitate si au fost respectate conditiile prevazute de lege, organul fiscal emite, in doua exemplare, decizia de finalizare a esalonarii la plata a obligatiilor fiscale, precum si decizia de anulare a penalitatilor de intarziere amanate la plata.
Termenul de plata a ratelor de esalonare este data de 15 a fiecarei luni.
Prima rata din graficul de esalonare la plata are termenul de plata data de 15 a lunii urmatoare emiterii deciziei de esalonare la plata a obligatiilor fiscale.
Prin aceeasi ordonanta, Guvernul a decis introducerea unui unui regim juridic special al penalitatilor de intarziere aferente creantelor fiscale principale esalonate la plata.

Conform ordonantei, pe perioada de esalonare a obligatiilor fiscale principale si a eventualelor dobanzi aferente acestora, penalitatile urmeaza a fi amanate la plata in vederea anularii daca esalonarea la plata se finalizeaza.

Garantiile pe care le constituie contribuabilul trebuie sa acopere, pe langa debitul principal, si penalitatile de intarziere, precum si majorarile de intarziere amanate la plata.
Pierderea valabilitatii esalonarii la plata atrage pierderea valabilitatii amanarii la plata a penalitatilor de intarziere si a majorarilor de intarziere, In acest caz, garantiile se executa si in contul penalitatilor de intarziere si majorarilor de intarziere amanate la plata.

Prevederile referitoare la amanarea la plata a penalitatilor de intarziere se aplica si esalonarilor la plata existente in curs, precum si unui procent de 50% din majorarile de intarziere, reprezentand componenta de penalitate a acestora, aferente obligatiilor fiscale esalonate.

Potrivit O.G. nr. 29/2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, a fost modificata ordinea de stingere a obligatiilor fiscale, in sensul stingerii cu prioritate a tuturor obligatiilor principale in ordinea vechimii acestora si apoi a accesoriilor in ordinea vechimii acestora, pentru a se evita acumularea de noi accesorii in sarcina contribuabilului.

Astfel, in cazul in care suma platita nu acopera obligatiile fiscale datorate unui buget sau fond, distribuirea, in cadrul fiecarui buget sau fond, se face in urmatoarea ordine:
a)    pentru toate impozitele si contributiile cu retinere la sursa;
b)    pentru toate celelalte obligatii fiscale principale;
c)    pentru obligatiile fiscale accesorii aferente obligatiilor prevazute la primele doua puncte.

Av. Coltuc Marius
Casa de avocatura Coltuc

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here