Camera de Conturi Cluj a constatat abateri de câteva milioane de pe urma contractelor încheiate între Primăria Cluj Napoca și firmele de casă ale administrației locale angajate să renoveze școlile din oraș. Ca nu iasă cu conturile ”boțite”, administrația locală a deschis un proces împotriva a cinci firme care au câștigat milioane de euro de pe urma acestor contracte. Însă, acțiunea în justiție este făcută de formă pentru că, odată cu trecerea anilor de la încheierea contractelor, a intervenit prescripția. Astfel, toată lumea este mulțumită, mai puțin clujenii care plătesc fără să știe: ”toboșarului” administrației locale nu i se poate reproșa că a stat degeaba, firmele din calimeră rămân cu banii câștigați, inspectorii de la Camera de Conturi Cluj și-au făcut controlul, iar judecătorii au dat verdictul după modelul ”prinde orbul, scoate-i ochii !”.

În anul 2016, Camera de Conturi Cluj că, pentru lucrările de „Reparații curente, de urgentă și întreținere la unele unități de învățământ preuniversitar din Municipiul Cluj Napoca” au fost atribuite și încheiate contracte subsecvente cu încălcarea prevederilor legale, fiind cauzat un prejudiciu bugetului local în sumă estimată de 2.690.672 lei. 

Practic, în cadrul procedurilor publice organizate de primăria clujeană pentru alegerea firmelor care să repare școlile din oraș nu a existat nicio competiție. Mai mult, a existat o înțelegere între operatorii economici, astfel că nu s-a obținut nicio îmbunătățire a ofertelor din acordul cadru. Acest lucru s-a întâmplat pentru că autoritatea locală a preferat ca pentru fiecare unitate de învățământ să fie încheiat un contract subsecvent cu un singur executant care a avut de prețul cel mai mare și a fost singurul ofertant.

Descrisă în câteva cuvinte, Primăria Cluj Napoca a organizat proceduri cu dedicație pentru renovarea școlilor.

Însă, controlul Camerei de Conturi Cluj s-a soluționat cu un proces verbal în care s-a dispus ca Primăria Cluj Napoca să stabilească prejudiciul cauzat ca urmare a încheierii și derulării în acest fel a contractelor și să ia măsuri pentru recuperarea banilor.

Primăria a contestat acțiunea Camerei de Conturi Cluj în instanță, dar a pierdut procesul. 

Astfel, Emil Boc a rămas să jongleze cu un cartof fierbinte de în valoare de peste 2,5 milioane de lei.

Ca să nu fie acuzat că nu face nimic, Primăria Cluj Napoca a deschis în toamna anului trecut un proces împotriva firmelor de casă care au înghițit contracte de milioane de euro. Este vorba despre SC ROMBIANCA PRESTCOM SRL, Canion Impex S.R.L., SERVINSTAL IMPORT EXPORT S.R.L., CONSTRUCŢII S.R.L şi NOVAS CONSTRUCT CONSULTING S.R.L. 

În cererea de chemare în judecată, reprezentanții administrației au cerut ca judecătorii să dispună o sentință prin care firma Rombianca Prestcom să plătească 714.164,95 lei, ca urmare a procedurii de reofertare din data de 27.02.2015 având ca obiect atribuirea mai multor contracte subsecvente din cadrul procedurii „Reparații curente, de urgență și întreținere la unele unități de învățământ preuniversitar din Municipiul Cluj-Napoca.

În aceeași cerere, a cerut de la SC Construcții SRL la plata sumei de 25.513,86 lei, de la SC Canion Impex SRL (151.990,80 lei), de la SC Servinstal Import Export SRL (438.131,47 lei), de la SC Novas Construct Consulting SRL(98.528,82 lei), etc.

În cererea de chemare în judecată, Primăria Cluj Napoca a cerut de la cele 5 firme o sumă totală de 3,050,072 lei.

Cum motivează primăria clujeană că s-a păcălit ?

În motivarea cererii de chemare în judecată a celor cinci firme, reprezentanții administrației locale clujene arată că au organizat în anul 2013 și anul 2015 procedurii de achiziție de lucrări. Modalitatea de atribuire aleasă a fost cererea de ofertă pentru încheierea unui acord cadru. În fișa de date și invitația de participare publicată pe SEAP s-a precizat criteriul de atribuire ca fiind „prețul cel mai scăzut” și valoarea estimată în lei. Acordurile cadru s-au încheiat cu mai mulți ofertanți, iar contractele subsecvente ar fi trebuit să ce încheie prin reluarea competiției.

Atâta doar că nu a mai existat nicio competiție pentru că reprezentanții firmelor s-au înțeles să vină cu prețul cel mai mare. Iar cei din comisia de negociere au fost orbi și muți, fiind astfel în imposibilitatea de a reclama situația.

Dacă procurorii ar avea curiozitatea să răsfoiască documentațiile procedurilor publice, se poate observa că toate clauzele acordurilor cadru sunt identice! 

Pentru încheierea contractelor subsecvente din anul 2015, în procedura de reofertare de la data de 27.02.2015, pentru 38 unități de învățământ, au fost depuse în total 38 oferte, la fiecare unitate de învățământ existând o singură ofertă și nefiind obținută nici o îmbunătățire a ofertelor din acordul cadru (devizele de lucrări reofertate sunt la același prețuri ca cele din acordurile cadru).

În data de 28.05.2015, în procedura de reofertare pentru 39 unități de învățământ, cei 5 executanți au depus în total 39 oferte, la fiecare unitate de învățământ existând o singură ofertă, care nu a fost îmbunătățită.

În data de 09.04.2015, în procedura de reofertare pentru 19 unități de învățământ, cei 5 executanți au depus în total 19 oferte, la fiecare unitate de învățământ existând o singură ofertă, care nu a fost îmbunătățită.

În data de 04.11.2015, în procedura de reofertare pentru 75 unități de învățământ, cei 5 executanți au depus în total 75 oferte, la fiecare unitate de învățământ existând o singură ofertă, care nu a fost îmbunătățită.

Astfel, contractanții cu prețurile cele mai mici din acordurile cadrul nu au depus oferte să execute lucrările, ci au depus oferte contractanții cu prețurile cele mai mari, nefiind în acest sens nicio concurență, ci din contră fiind o aparentă înțelegere între aceștia.

Iar acest lucru este observat de reprezentanții primăriei clujene, nu în 2015, ci la șapte ani distanță!

În rolul principal: prescripția !

Jocul de glezne făcut de Emil Boc, pasionat de studii juridice și fotbal, nu a făcut altceva decât să aglomereze instanțele care duduie de dosare. 

Instanța a constatat că în acest caz miroase a prescripție de la o poștă și, chiar de la primul termen de judecată, a unit excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune cu fondul.

”În esență, organul de control (Camera de Conturi Cluj,n.red.) a reținut că în fapt nu a fost reluată nicio competiție, existând o înțelegere între operatorii economici și nu s-a obținut nicio îmbunătățire a ofertelor din acordul cadru, întrucât pentru fiecare unitate de învățământ a fost încheiat contract subsecvent cu acel executant care a avut de regulă prețul cel mai mare, care de altfel a fost și singurul ofertant. (…)

Rezultă aşadar, că termenul de prescripţie a început să curgă din momentul încheierii contractelor subsecvente, adică din anul 2015 şi s-a împlinit în anul 2018, cu mult înainte de înregistrarea prezentei cereri de chemare în judecată, care a fost înregistrată în data de 14.11.2022.

Instanţa va respinge susţinerea reclamanţilor (Primăria Cluj Napoca, n.red.) potrivit cărora termenul de prescripţie a început să curgă din momentul în care a fost pronunţată Decizia civilă nr. 1384/13.11.2020, deoarece doar din acel moment prejudiciul a fost unul cert. În acest sens, trebuie observat faptul că dreptul la acţiune se naşte din momentul în care păgubitul a cunoscut sau trebuia să cunoască atât paguba cât şi pe cel care răspunde de ea. Or, în aprecierea instanţei, reclamantul, dacă nu a cunoscut, cel puţin trebuia să cunoască paguba în momentul în care a încheiat contractele subsecvente, cu încălcarea prevederilor legale iar aceasta constă în diferenţa de preţ dintre preţul minim ofertat cu ocazia încheierii acordului cadru şi preţul la care a fost încheiat contractul subsecvent. (…)

Or, din modul în care au acţionat cele cinci pârâte cu ocazia convocării în vederea semnării contractelor subsecvente, se prezumă că între acestea a existat o înţelegere în sensul ca pentru fiecare contract subsecvent să depună ofertă o singură persoană, care a avut oferta cea mai mare cu ocazia semnării acordurilor cadru. Concluzionând, cu privire la momentul la care a începută să curgă termenul de prescripţie, instanţa reţine că acesta a început pentru fiecare contract subsecvent, în parte, din momentul încheierii lui, adică din anul 2015”, arată motivarea instanței prin care s-a respins acțiunea primăriei.

Exemplu despre cum se ”toacă” banii pentru renovarea grădinițelor și școlilor din Cluj Napoca

Firma Servinstal Import Export SRL aparține soților Elena și Ioan Pintican care, printr-o altă firmă pe care o dețin, SC Ando Construct, au obținut în anii trecuți un contract pentru lucrări de întreținere la clădirea în care funcționează Direcția Națională Anticorupție Cluj. De altfel, în cadrul acestei licitații Servinstal a participat cu o ofertă făcută împreună cu firma Ando Construct. De ani de zile, firmele familiei Pintican câștigă licitațiile pentru renovarea clădirilor care aparțin primăriei clujene.

La începutul anului 2021, Primăria Cluj Napoca a organizat o licitație pentru reparații în regim de urgență la mai multe școli și grădinițe din oraș. Contractul a fost de peste 6 milioane lei.

Comisia de licitații a primăriei Cluj Napoca a desemnat drept câștigător firma Servinstal Import Export și a publicat pe SEAP un raport incomplet al procedurii din care lipseau procesele verbale de evaluare a propunerilor tehnice și financiare. Firma Ceconi, care a participat la licitație concurând oferta Servinstal, a cerut studierea documentației, dar i s-a refuzat cererea. Motivul invocat a fost că informațiile sunt confidențiale, în situația în care toate datele solicitate sunt publice!

Potrivit legislației, actele emise de autoritatea contractantă în procesul de evaluare, raportul procedurii de atribuire, procesele verbale de evaluare, solicitările de clarificări sunt publice.

Însă, cei de la Ceconi au contestat rezultatul licitației și au arătat modalitatea în care oficialii din administrația locală clujeană atribuie acest gen de contracte.

Spre exemplu, în document era stipulat că în oferta care va fi desemnată câștigătoare trebuie să fie stipulat că firma dispune de minim 40 de angajați, iar în cadrul Servinstal sunt 20 de angajați. Mai mult, în oferta declarată câștigătoare nu există niciun document care să ateste faptul că angajații sunt constructori, instalatori sau personal specializat.

O altă prevedere a caietului de sarcini arată că ofertantul câștigător trebuie să aibă un dispecerat de urgență care să poată primi apeluri de urgență și să poată interveni în maxim 30 de minute.

Ofertanții trebuiau să facă dovada că au fie un subcontractant care să poată asigura dispeceratul de urgență sau personal calificat.

Această cerere este pusă doar pentru a descuraja firmele care ar dori să participe la licitație pentru că membrii comisiei de licitației nu au ținut cont de această cerință când au desemnat câștigătoare oferta celor de la Servinstal. În actele depuse de această companie nu se regăsesc aceste date!

Oferta celor de la Servinstal a fost susținută de firma Ando Construct, care, de fapt, aparține tot familiei Pintican.

Însă, din angajamentul de susținere asumat de firma Ando nu reiese implicarea efectivă a acestei societăți în lucrările licitate, cum, de altfel, prevede legislația: nu se face nicio referire la o eventuală metodă de transfer a resurselor, delegarea unor specialiști, punerea la dispoziție a logisticii, etc.

SC Ando Construct, cealaltă firmă a soților Pintican, a câștigat un alt contract cadru, pentru renovarea clădirilor din oraș care aparțin municipalității, în valoare de 16.424.595 lei, fără TVA.

De 12 ani, firmele Ando Construct și Servinstal câștigă licitațiile organizate de administrația locală clujeană pentru reparația și întreținerea clădirilor publice.

Firmele care au câștigat contractele au o situație ”primejdios” de falimentară

Cea mai mare parte a firmelor care sunt date în judecată de administrația locală nu au o situație financiară bună. Astfel că, și dacă ar fi pierdut procesul, primăria nu ar fi putut recupera mare lucru de pe urma lor.

SC Novas Construct Consulting este din Câmpia Turzii și îi aparține lui Nosa Vasile Ioan. Pe anul trecut a declarat o cifră de afaceri de 68.425 lei, dar în perioada 2014-2016, când au fost încheiate contractele cu administrația clujeană, cifra de afaceri a fost de un milion de lei. Acum firma are un singur angajat și un profit de 1.266 lei.

SC Canion Impex aparține lui Kiss Gellert, Kiss Mihaly și Vincze Attila Adrian. În 2021, firma a declarat o cifră de afaceri de 712.166 lei, dar o pierdere de 1.038.694 lei și… un singur angajat. Cu aceste date firma s-ar putea  îndreapta către procedura de insolvență. În perioada de glorie (2014 – 2019) societatea a declarat cifre de afaceri cuprinse între 7 și 9 milioane lei, profituri cuprinse între  200.000 și 300.000 lei și 40 de angajați.

Firma Rombianca Prestcom îi aparține lui Vasile Rus și, în ultimii ani a declarat cifre de afaceri de aproximativ 3 milioane lei și profituri cuprinse între 300.000 lei și 1.800.000 lei. Tot în ultimul anii numărul angajaților a fluctuat în jurul a 30 de persoane.

Servinstal Import Export aparține soților Pintican și în ultimii ani a declarat cifre de afaceri de aproximativ 5-6 milioane lei, profituri de aproximativ 1,5 milioane lei până în 30 de angajați.

Practic, ultimele două societăți sunt solvabile.

Cine sunt membrii comisiei de licitație

Primar – EMIL BOC,

Presedinte cu drept de vot al comisiei de evaluare: VIRGIL PORUTIU,

Membri comisiei de evaluare: IOANA VESA, IOAN BOGDAN, ADRIANA MAGUREAN, LUCIA MURESAN, PANEA LIANA, BUDAI REKA, POPA BOGDAN, COCIS MARCELA.

Ce spun reprezentanțiii firmelor

În replică, după ce au bufnit în râs, reprezentanții firmelor au cerut respingerea cererii de chemare în judecată.

”În culpă se află reclamanții (Primăria Cluj Napoca, n.red.), nu pârâții, iar depunerea unei oferte de către un operator economic, într-o procedură de achiziție publică, urmată de acceptarea din partea autorității contractante și, ca rezultat final, încheierea unui contract de lucrări, nu reprezintă implicit fapt ilicită, chiar dacă, în speță, prin încheierea contractelor subsecvente nu s-a obținut o îmbunătățire a ofertelor din acordul cadru”, se arată în documentele dosarului.

Mai mult, avocații lor atrag atenția judecătorului că degeaba cei din biroul juridic al primăriei clujene se agită pentru că, oricum, în acest caz prescripția a intervenit de mai mult timp.

Conform art. 2528 alin. (1) din Codul civil, prescripția dreptului la acțiune în repararea unei pagube care a fost cauzată printr-o faptă ilicită începe să curgă de la data când păgubitul a cunoscut sau trebuia să cunoască atât paguba, cât și pe cel care răspunde de ea. 

”Instanța de judecată a fost învestită cu acțiune în pretenții la data de 14.11.2022, așadar de la data încheierii contractelor subsecvente, respectiv de la 27.02.2015, 09.04.2015, 28.05.2015, sau de la data emiterii Deciziei Camerei de Conturi Cluj, 18.05.2016, au trecut mai mult de 3 ani, dreptul la acțiune fiind prescris”, se arată în replica reprezentanților firmelor implicate.

1 COMENTARIU

  1. ACESTE FIRME ..DE CASA ..chiar nu sunt verificate de nimeni….UNDE ESTE ANAF????UNDE ESTE POLITIA ECONOMICA????UNDE ESTE PARCHETUL..??????probabil din acești patroni enumerați au rude prin poitie etc..nas -fin etc….Cum este posibil așa ceva…..cu adică sa dolari pierderi…..NU VA MAI BATETI JOC DE POPULATIA CINSTITA..CA SUNTETI PLATITI DIN BANII NOSTRII CU SALARII MARI!!!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here