Odată ce ai intrat în malaxorul justiției clujene, niciodată nu vei ști dacă ai luat sau ai dat. Spre exemplu, Asociația Student Plus, a patronului Untold – Bogdan Buta, ar fi trebuit să returneze 200.000 lei către  ASOCIAŢIA CONSORŢIUL STUDENŢILOR DIN ROM NIA, cel puțin așa arăta decizia Tribunalului Cluj emisă în această primăvară. După ce a contestat soluția de la tribunalul, la instanța superioară (Curtea de Apel Cluj) asociația lui Buta a câștigat și, acum, are de primit bani de la cei la care avea datorii!

În Cluj Napoca, gratuitatea transportului în comun pentru studenți este condiționată de deținerea cardurilor Omnipass și StudentCard, în situația în care administrația locală oferă această facilitate.

De pe urma afacerii cu aceste carduri, ASOCIAȚIA CONSORȚIUL STUDENȚILOR DIN ROM NIA, condusă de Iancu Șerbănescu, a deschis un proces împotriva ASOCIAȚIEI STUDENT PLUS, condusă de Bogdan Buta, în care a cerut plata sumei de 202.000 lei, bani obținuți din taxele de eliberare carduri/cotizațiile de membru în perioada 2013- 2014 din centrul Cluj-Napoca. Solicitarea vine în baza unui contract încheiat între cele două asociații în octombrie 2013.

În urma procesului care s-a judecat la Tribunalul Cluj, Asociația lui Buta a fost obligată să plătească 200.000 lei celeilalte asociații studențești.

Însă, după ce Asociația Student Plus a contestat decizia la Curtea de Apel Cluj a câștigat procesul.

Potrivit extraselor de cont de la Banca Transilvania, suma totală încasată cu titlu de taxe eliberare card la data de 31.12.2014 era de 773.836 lei, din care 333.980 lei au fost transferați către Asociația StudentPlus, iar suma de 380.000 lei a fost alocată reclamantei.

Mai exact, Asociația StudentPlus a primit în cursul anului 2013 din taxele de eliberare carduri suma de 70.000 lei, iar în 2014 suma de 263.980 lei, pe când reclamanta  a beneficiat în 2013 de 160.000 lei, iar în 2014 de 220.000 lei.

”Cu toate că potrivit acordului dintre părți „până la sfârșitul lunii decembrie (2014 n.n.), se vor face eventuale transferuri între asociații, daca nu va fi atins pragul de 78.000 Euro, în condițiile în care se păstrează obligativitatea folosirii acestor cârduri la reducerea de transport în comun în orașele Cluj-Napoca, Timișoara, Târgu Mureș, nici până la această dată subscrisa nu a primit suma de 78.000 Euro / 352.000 RON pe care trebuia să o încaseze anual, conform înțelegerii dintre părți, în primii doi ani al fuziuni”, se arată în plângerea Asociației Studenților din România.

Minusul-ul asociației patronului Untold devine plus la Curtea de Apel Cluj

Judecătoarele CHICHIŞAN Augusta Maria și SĂRĂCUŢ Mihaela au pronunțat o hotărâre diametral opusă față de cea a tribunalului.

”Admite în parte apelul formulat de apelanta pârâtă ASOCIAŢIA STUDENT PLUS  în contradictoriu cu apelanta reclamantă ASOCIAŢIA CONSORŢIUL STUDENŢILOR DIN ROM NIA împotriva sentinţei civile nr. 224 din data de 11.02.2020 şi a sentinţei civile nr. 1478/2020 din data de 20.10.2020; respinge apelul incident formulat de apelanta reclamantă ASOCIAŢIA CONSORŢIUL STUDENŢILOR DIN ROM NIA în contradictoriu cu apelanta pârâtă ASOCIAŢIA STUDENT PLUS ca nefiind întemeiat şi în consecinţă: Admite în parte cererea de chemare în judecată şi în consecinţă: Obligă pârâta (ASOCIAŢIA STUDENT PLUS) să plătească reclamantei (ASOCIAŢIA CONSORŢIUL STUDENŢILOR DIN ROM NIA) suma de 75.358,15 lei reprezentând comisioanele încasate în perioada 2013-2016 din activitatea bancară precum şi cheltuielile de judecată parţiale aferente judecării fondului în cuantum de 4309,4 lei constând în onorariu avocat, taxa judiciară de timbru şi onorariu expert.

Respinge în rest cererea de chemare în judecată ca neîntemeiată.

Admite în parte cererea reconvenţională şi în consecinţă: Obligă reclamanta (ASOCIAŢIA CONSORŢIUL STUDENŢILOR DIN ROM NIA) să plătească pârâtei (ASOCIAŢIA STUDENT PLUS) suma de 52.300 lei reprezentând contravaloarea beneficiilor obţinute din taxele de eliberare a carduri/cotizaţii de membru aferente centrului universitar Târgu Mureş pentru perioada 2014-2016, suma de 53.582 lei reprezentând contravaloarea beneficiilor obţinute din taxele de eliberare carduri/cotizaţii de membru aferente centrului universitar Cluj-Napoca, pentru perioada 2014-2016. Obligă reclamanta să plătească pârâtei dobânda legală penalizatoare aferentă sumei de 52.300 şi sumei de 53.582 calculată de la data de 01.01.2015 în ceea ce priveşte beneficiile rezultate din anul calendaristic 2014, de la data de 01.01.2016 în ceea ce priveşte beneficiile rezultate din anul calendaristic 2015, respectiv de la data 01.01.2017 în ceea ce priveşte beneficiile rezultate din anul 2016 şi până la data plăţii efective. Respinge în rest cererea reconvenţională ca neîntemeiată.

Obligă reclamanta să achite pârâtei cheltuielile de judecată parţiale aferente judecării fondului în cuantum de 26.519,056 lei reprezentând onorariu avocaţial şi taxa judiciară de timbru.

Dispune compensarea creanţelor reciproce până la concurenţa celei mai mici, respectiv până la suma de 75.358,15 lei şi obligă reclamanta Asociaţia Consorţiul Studenţilor din România la plata către pârâtă a diferenţei de 30.523,85 lei plus dobânda legală penalizatoare aferentă sumei de 52.300 lei reprezentând contravaloarea beneficiilor obţinute din taxele de eliberare a cardurilor/cotizaţiilor de membru aferente centrului universitar Târgu Mureş, respectiv aferentă sumei de 53.582 aferentă beneficiilor, calculată de la data de 01.01.2015 în ceea ce priveşte beneficiile rezultate din anul calendaristic 2014, de la data de 01.01.2016 în ceea ce priveşte beneficiile rezultate din anul calendaristic 2015, respectiv de la data 01.01.2017 în ceea ce priveşte beneficiile rezultate din anul 2016 şi până la data plăţii efective.

Dispune compensarea cheltuielilor de judecată la care părţile au fost obligate până la concurenţa celei mai mici, respectiv până la suma de 4309,4 lei şi va obliga apelanta reclamantă Asociaţia Consorţiul Studenţilor din România la plata către apelanta pârâtă a diferenţei de 22.209,656 lei. Obligă apelanta reclamantă să achite pârâtei cheltuielile de judecată aferente judecării apelului, respectiv suma de 13.955,34 lei reprezentând onorariu avocaţial şi taxa judiciară de timbru. Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de recurs se va depune, sub sancţiunea nulităţii, la Curtea de Apel Cluj”, arată soluția pe scurt a instanței.

Împărțeala de la tribunal

Potrivit motivării judecătorești a Tribunalului Cluj, ”instanța reține că Asociația Consorțiul Studenților din România (CSR) este îndreptățită să păstreze beneficiile din centrele universitare Oradea și Târgu Mureș, precum și cele rezultate din emiterea cardurilor Omnipass din Timișoara, iar în privința taxelor aferente centrului universitar din Cluj Napoca, părțile au convenit ca acestea să se împartă 50-50%, dar nu mai puțin de 352.000 lei pentru Asociația Studenților din România. (…) În aceste condiții, susținerile pârâtei exprimate inclusiv prin răspunsurile la interogatoriu că înțelegerea părților ar fi fost ca beneficiile să fie repartizate în cote egale fiecărei membru al asociației, respectând regula 50-50%, sunt în vădită contradicție cu realitatea, întrucât într-o asemenea ipoteză ar fi lipsită de orice eficacitate mențiunea care vizează plafonul în discuție și, în parte, această susținere este contrazisă de conținutul art. II care, de asemenea, reglementează un plafon prevăzut expres în favoarea reclamantei CSR”, arată Tribunalul Comercial Cluj.

Potrivit deciziei judecătorești, ”Asociația Student Plus va urma să plătească suma de 269.193 lei, cu titlu de beneficiu financiar obținut din taxele de eliberare carduri/cotizațiile de membru în perioada 2013-2014 din centrul universitar Cluj – Napoca.

Va obliga pârâta (Student Plus) să-i plătească reclamantei (Asociația Studenților din România) suma de 109.401,34 lei, cu titlu de comisioane încasate în perioada octombrie 2013 – septembrie 2016 din activitatea bancară a posesorilor de carduri StudCard și Omnipass.

Va a dmite în parte cererea reconvențională formulată de pârâta – reclamantă reconvențional ASOCIAȚIA Student Plus în contradictoriu cu reclamanta – pârâtă reconvențional ASOCIAȚIA CONSORȚIUL STUDENȚILOR din România cu consecința obligării reclamantei – pârâte reconvențional să-i plătească pârâtei – reclamantă reconvențional suma de 52.300 lei, reprezentând contravaloarea beneficiilor obținute din taxele de eliberare a cardurilor/cotizațiilor de membru aferente centrului universitar Târgu Mureș pentru perioada octombrie 2014 – septembrie 2016, precum și suma de 7.121,04 lei, reprezentând dobânda legală penalizatoare calculată de la data de 01.01.2015 și până la data formulării cererii reconvenționale.

Va obliga reclamanta – pârâtă reconvențional să-i plătească pârâtei – reclamantă reconvențional suma de 9.612,05 lei, reprezentând taxă judiciară de timbru (2.151 lei și 461,05 lei) , onorariu avocațial (5.000 lei) și onorariu expert (2.000 lei) , proporțional cu pretențiile admise, mai arată sentința judecătorească.

Asociația Student Plus prinsă de Curtea de Conturi cu impozite neplătite

Potrivit unui raport al Curții de Conturi, Asociația Student Plus a uitat să își plătească impozitele în situația în care a fost susținută de primăria clujeană.

„Asociația Student Plus a organizat ”TiMAF – Transylvania Internațional Music and Arts Festival” pentru care a primit fonduri nerambursabile în sumă de 180.000 lei, dar deși a vândut bilete și a realizat venituri, nu a declarat și plătit către UATM Cluj-Napoca, impozitul pe spectacole estimat la suma de 11.425 lei. Similar, Asociația Film și Cultură Urbană, Fundația J. M. Keynes, Asociația Inventeam și Asociația Culturală Cetatea Albă nu au declarat și achitat impozitul pe spectacole datorat, deși au beneficiat în anul 2015 de  finanțări nerambursabile de la bugetul municipiului Cluj-Napoca. Potrivit datelor din declarația privind impozitul pe spectacole depusă de Federația SHARE Cluj-Napoca, prețul biletelor este mai mic decât cel înscris pe afișe și în anunțurile de pe internet, astfel: 278 bilete cu 27,52 lei, 3.727 bilete cu 44,95 lei, 121 bilete cu 45,87 lei, 3.348 bilete cu 91,74 lei, 2.948 bilete cu 118,35 lei, 5.317 bilete cu 137,61 lei, etc., față de prețul cel mai mic al unui bilet pe o zi, prezentat în materialele publicitare, de 139,32 lei. Diferența de preț este de cel puțin 624.312 lei, la care revine un impozit pe spectacole de 31.215 lei (624.312 lei x 5%).Așa cum reiese din anunțuri și afișe la WE Retro – Transilvania Music Event biletele vândute de Consorțiul Studenților din România au fost ”de la 60 de lei” iar conform datelor din Raport numărul spectatorilor au fost de peste 8.300, dar în declarația privind impozitul pe spectacole biletele sunt cu 5 lei – 300 bilete, cu 10 lei – 200 bilete și cu 25 lei – 200 bilete. Astfel, în loc de 8.300 bilete sunt declarate doar 700, iar prețul este cuprins între 5 lei și 25 lei, față de 60 lei cel mai ieftin bilet”, se arată în raportul Curţii de Conturi.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here