În ședința Consiliului Local din data de 17 februarie 2020 a fost aprobat bugetul pentru anul 2020 al Municipiului Cluj-Napoca. Suma de 1.688.301.000 lei care echivalează cu 353 de milioane de euro, este cu 7% mai mare decât cea a anului trecut. Pentru anul 2020, Primăria și-a propus o serie de obiective care vin din sectoare importante ale municipiului: de la transport, educație și sănătate, până la mediu și recreere. Toate aceste obiective contribuie la strategia de dezvoltare a municipiului, pentru anii 2014-2020.

Administrația publică a trasat în cadrul sedinței Consiliului Local, principalele obiective pentru anul 2020. Din bugetul pentru anul 2020, municipiului Cluj-Napoca va cheltui o sumă colosală în vederea atingerii unor obiective. Lista cu sumele alocate fiecărui obiectiv este următoarea:

Pentru siguranță și ordine publică

Primăria Municipiului va aloca pentru ordinea și siguranța publică,  suma de 41.498.000 lei pentru a efectua modernizări și extinderi ale sistemelor de alarmare și siguranță a populatiei și totodată vor fi achiziționate o serie de dotări independente în valoare de 1.368.000 lei.

Învățământul clujean cotat la 164 de milioane de lei

Investiția din învățământ pentru anul 2020 este una considerabilă, suma alocată acestui sector fiind de 164.268.000 lei, echivalentul a aproximativ 11% din bugetul acordat pentru investiții. Pe lângă diversele lucrări de modernizare a unităților de învățământ din Cluj mai sunt incluse și dotări independente ale diverselor unități de învățământ, în valoare de 2.921.000 lei.

Sănătatea abia depășește 10 milioane de lei

Municipalitatea Clujeană a acordat pentru anul 2020, 10.200.000 de lei care să fie investiți în diversele obiective din acest sector. În primul rând, anul acesta vor fi continuate lucrările inițiate încă de anul trecut, se va continua reabilitarea și modernizarea Spitalului Clinic Municipal care reprezintă o investiție de 8.000.000 lei, implicit finalizarea branșamentului electric pentru același spital. Totodată dotările spitalului, vor reprezenta suma de 2.000.000 lei.

Cultură, recreere și religie

Această secțiune reprezintă pentru Primăria Municipiului Cluj-Napoca o investiție foarte mare. Suma alocată este exorbitantă, fiind investiți 199.592.000 lei. Anul acesta vor fi efectuate o mulțime de lucrări noi care au ca și scop îmbunătățirea calității vieții clujenilor, printre acestea se numără: Restaurarea și valorificarea durabilă a monumentului istoric B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 106 – pav B în vederea realizării unui centru cultural; Reabilitarea Bazei Sportive și amenajarea Parcului din zona „La terenuri” Mănăștur; Îmbunătățirea calității mediului prin înființarea de spații verzi și modernizarea de parcuri prin sisteme de irigații, pista de role, locuri de joacă: 14 iulie, Farmec, Ștefan cel Mare etc; restaurarea și reabilitarea monumentelor istorice comemorative care necesită asta. Amenajarea Parcului din Cartierul Zorilor; Revitalizarea și  activarea Parcului Feroviarilor; Construirea statuii Iuliu Hațieganu; Amenajarea în vederea extinderii parcului Rozelor; Amenajarea Canalului Morii, tronson Parcul Rozelor. Pentru aceste lucrări se va acorda suma de 181.295.000 lei.

Investiții de la asistență socială și până la locuințe, servicii și dezvoltare publică

Acestei prime categorii, asistența socială i-au fost alocați 3.935.000 lei care să fie investiți în anul 2020. În ceea ce privește investiția în locuințe, în primul rând se vor finaliza lucrările începute în anul 2019, investiție care valorează 42.335.000 lei iar ulterior se vor efectua lucrări noi, în valoare de 23.280.000 lei. 

Protecția mediului și energia la Cluj-Napoca

În ceea ce privește protecția mediului, anul acesta se va investi suma de 9.600.000 lei, o parte pentru continuarea unor lucrări, în valoare de 9.500.000 lei, iar cealaltă parte pentru achiziții de bunuri, în valoare de 100.000 lei. Pentru categoria energetică, administrația publică clujeană a acordat suma de 10.023.000 lei.

Investiție majoră în transporturi

Suma alocată în acest an pentru transporturi va fi de 452.763.000 lei. În aceasta se include continuarea lucrărilor din anii precedenți, unde vor fi investiți 25.210.000 lei. Cât pentru anul 2020 se vor efectua lucrări noi în valoare de 253.040.000 lei.

Obiective principale de atins pentru anul 2020

Introducerea în circulaţie a 12 noi tramvaie achiziţionate din fonduri europene. Menţinerea tuturor facilităţilor la transportul public pentru elevi, studenţi, pensionari etc.; Finalizarea a patru noi parkinguri: Hașdeu, Primăverii nr. 20, Primăverii nr. 8 şi Mogoşoaia, cu un total de 1.253 noi locuri de parcare. Pentru cel puţin încă două noi parkinguri se vor realiza achiziţiile publice pentru proiectare şi execuţie. Va continua procesul de demolare de garaje şi amenajare de parcări; Finalizarea modernizării şi lărgirii străzii Bună Ziua, a modernizării străzilor Regele Ferdinand – Tipografiei – Emile Zola – Sextil Puşcariu şi a primei străzi „smart” din România – strada Molnar Piuariu (mai mult spaţiu pietonal, iluminat inteligent, bănci cu încărcare USB, wi-fi etc.). Demararea lucrărilor la reabilitarea zonei Pieţei Lucian Blaga şi a Bulevardului 21 Decembrie 1989; Finalizarea documentaţiilor tehnice şi de urbanism necesare pentru Centura metropolitană a Clujului. Continuarea procedurilor legale pentru proiectul multianual Metrou şi tren metropolitan; Finalizarea lucrărilor la reabilitarea Turnului Pompierilor şi finalizarea achiziţiei publice pentru reabilitarea zonei străzii Kogălniceanu. Finalizarea noului cimitir din str. Moş Ion Roată;

Finalizarea Parcului Între Lacuri şi începerea lucrărilor la Parcul Tineretului – Pădurea clujenilor (21,3 ha şi 1.505 arbori cu balot). Realizarea unui concurs de soluţii pentru noi parcuri: Parcul Est (46,19 ha) şi Parcul Bună Ziua (7,8 ha). Începerea lucrărilor la reabilitarea Parcului Feroviarilor, a Parcului 14 Iulie, a Parcului Ştefan cel Mare şi la extinderea skate parcului Rozelor. Realizarea achiziţiei publice pentru reabilitarea malurilor Someşului şi a parcului Armătura, pentru realizarea Parcului Zorilor şi a Bazei sportive şi de agrement „La Terenuri” Mănăștur. Finalizarea sistemului modern de irigaţii în Parcul Central „Simion Bărnuţiu”; Finalizarea modernizării şi reabilitării termice a Spitalului Municipal prin intermediul unui proiect finanţat din fonduri europene şi sprijinirea cu fonduri de la bugetul local a celorlalte spitale clujene. Achiziţionarea unei noi ambulanţe (punct medical avansat) cu dotări de ultimă generaţie pentru SMURD Cluj;

Menţinerea alocărilor pentru educaţie prin investiţii în şcoli, oferirea de burse, programul de autobuze speciale pentru transportul copiilor la şcoală sau programul „Şcoală după şcoală”. Finalizarea creşei noi din str. Grigore Alexandrescu (90 de locuri noi) şi începerea lucrărilor la noul corp al creşei de pe str. Meziad (90 de locuri). Finalizarea modernizării grădiniţei „Căsuţa Poveştilor” şi începerea lucrărilor la modernizarea grădiniţei „Floare de Iris”. Demararea lucrărilor pentru modernizarea şi creşterea eficienţei energetice la Colegiul Tehnic „Ana Aslan”. Realizarea unui concurs de soluţii pentru “Muzeul Științei” – Science Museum; Continuarea lucrărilor de amenajare a platformelor subterane de colectare selectivă a deşeurilor menajere – cel puţin încă 100 de platforme. Instalarea a cel puţin 10 noi grupuri de pubele inteligente pentru deşeuri plastic, hârtie/carton şi deşeuri reziduale, alimentate cu panouri solare. Extinderea proiectului pilot de acces cu cartelă la punctele gospodărești din cartiere. Instalarea unor noi puncte supraterane din construcţie metalică pentru colectarea selectivă în zone aglomerate. Amenajarea a două noi puncte de colectare gratuită a deșeurilor voluminoase de la persoane fizice. Realizarea unui proiect pilot pentru pereţi verzi;
Continuarea programelor sociale derulate de Primărie: ajutor pentru plata chiriei persoanelor singure/familiilor marginalizate social, îngrijire la domiciliu pentru bătrâni, îngrijire stomatologică pentru clujenii cu venituri reduse, tichetele acordate în cadrul programului social „Alimente”, cantina de ajutor social, programele de transport dedicat (elevii cu nevoi speciale; persoanele cu dizabilităţi). Continuarea programului de cumpărare de locuințe sociale de pe piața liberă şi darea în folosinţă a 12 noi locuinţe sociale. Continuarea proiectului pentru cartierul Sopor (250 de hectare), primul cartier realizat prin concurs de soluţii; Implementarea proiectelor câştigătoare în cadrul proceselor de Bugetare participativă. Modernizarea zonelor pentru fitness în aer liber cu aparate noi – cel puţin 10 spaţii. Instalarea a trei noi toalete automate pentru persoane cu dizabilităţi; Extinderea numărului de proceduri şi aplicaţii digitale pentru cetăţeni. Dezvoltarea serviciilor oferite de funcționarul public virtual „Antonia” (care gestionează astăzi 94 de tipuri de cereri). Realizarea unui sistem de achiziţie de date în timp real şi a unei aplicaţii pentru detectarea locurilor de parcare disponibile în zona centrală. Continuarea dezbaterilor publice desfăşurate în cadrul Centrului de Inovare și Imaginație Civică – CIIC, în colaborare cu partenerii noştri: universităţi, companii private, ONG-uri şi cetăţeni.

Care sunt principalele strategii de dezvoltare ale municipiului

Prin strategia de dezvoltare a Municipiului Cluj-Napoca 2014-2020 au fost vizate o serie de obiective care se regăsesc în programul de investiții pentru anul 2020 și următorii 3 ani.  În primul rând, o categorie importantă de obiective sunt cele din învățământ. Strategia pentru învățământul preuniversitar local este de a face din învățământul local cel mai bun sistem de învățământ preuniversitar din România începând de la calitatea infrastructurii.
Un alt obiectiv strategic este în domeniul sănătății:: „reabilitarea infrastructurii existente la nivelul unităților de îngrijiri de sănătate”. De asemenea, creșterea calității vieții locuitorilor este o prioritate cuprinsă în strategie prin realizarea de investiții în educație, servicii sociale și de sănătate și în îmbunătățirea calității serviciilor din aceste domenii, având ca obiectiv specific „Dezvoltarea, extinderea, modernizarea infrastructurii de sănătate și diversificarea serviciilor de sănătate (construirea, reabilitarea, modernizarea, extinderea spitalelor și ambulatoriilor, a centrelor preventorii și inclusiv dotarea cu echipament medico-sanitar) și asigurarea unor servicii medicale de înaltă calitate și accesibile”. Crearea, extinderea, modernizarea infrastructurii de sănătate reprezintă o prioritate și prin cuprinderea obiectivelor de investiții vizând reabilitarea, modernizarea, creșterea eficienței energetice și dotarea Spitalului Clinic municipal Cluj-Napoca.
De asemenea, a fost vizată și Strategia pentru tineret care cuprinde priorități și obiective strategice precum „Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii și patrimoniului destinat tinerilor; Crearea unor spații de recreere, spații verzi și spații pentru activități sportive și modernizarea și facilitarea accesului la cele existente. Extinderea, amenajarea și reamenajarea parcurilor și a altor spații verzi din domeniul public; Realizarea de piste cu biciclete, în parcuri, pe modelul din Parcul Rozelor, pentru încurajarea și învățarea mersului cu bicicleta în rândul copiilor; Crearea unor parcuri dotate cu echipamente sport pentru tineri.  Creșterea calității vieții locuitorilor este o prioritate cuprinsă în strategie prin realizarea de investiții în educație, servicii sociale și de sănătate și în îmbunătățirea calității serviciilor din aceste domenii având ca obiectiv specific „Crearea, modernizarea, extinderea infrastructurii educaționale”.
În ceea ce privește dezvoltarea publică și a serviciilor, se regăsesc o serie de obiective care răspund unor priorități precum construcția de parking-uri și dezvoltarea unui sistem de transport public funcțional la nivelul zonei metropolitane. Strategia arată că „dezvoltarea infrastructurii și serviciilor de transport sunt critice pentru dezvoltarea economică a orașului, acesta confruntându-se cu trafic intens și aglomerație, precum și cu insuficiența locurilor de parcare. Problemele strategice cheie constând în „discrepanțe semnificative între cartierele orașului în ceea ce privește accesul la spații verzi și infrastructură”. În direcția dezvoltării durabile și a protejării mediului înconjurător, strategia are ca obiective creșterea eficienței energetice în sectoarele încălzirii urbane, al reabilitării clădirilor publice și al iluminatului public și continuarea acțiunilor de reabilitare termică a clădirilor existente.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here