Curtea de Apel Cluj a sancționat Primarul Municipiului Cluj-Napoca cu nulitatea recursului promovat într-un litigiu de urbanism admițând excepția lipsei dovezii calității de reprezentant, invocată de echipa de avocați din cadrul PCA LAW Office, condusă de Ciprian Păun.

”Strategia noastră a fost de invocare a excepției de nelegalitate a actului de delegare în baza căruia Primarul a delegat competența de semnare a recursului din prezentul dosar. Curtea de Apel Cluj ne-a admis excepția de nelegalitate și în consecință a anulat recursul Primarului ca fiind semnat de o persoană fără calitate! Vom posta motivarea după ce primim Decizia Curții de Apel Cluj! Aceeași strategie a fost validată de Tribunalul Cluj într-un alt dosar de urbanism în care instanța a admis excepția de nelegalitate a delegării din partea Primarului a dreptului de a semna Întâmpinarea către Secretarul Municipiului Cluj-Napoca. Strategia de lucru pe acest tip de dosare a fost opera colegilor Avocat Bianca Chirila, Avocat Andreea Rad și Avocat Vlad Pleșa”, anunță PCA LAW Office.

”Admite excepţia de nelegalitate invocată de intimaţi şi constată nelegalitatea Dispoziţiei Primarului Municipiului Cluj-Napoca nr. 2501/28.06.2016. Admite excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentant, invocată de intimaţi. Anulează recursul formulat de recurentul PM C-N împotriva Sentinţei civile nr. 2417 din 5 septembrie 2018, pronunţată de Tribunalul Cluj în dosarul nr. 618/117/2018, pe care o menţine în întregime. Obligă recurentul să plătească intimaţilor C N şi C A-L suma de 4.165 de lei, cu titlul de cheltuieli de judecată în recurs. Definitivă şi executorie. Pronunţată în şedinţă publică azi, 6 mai 2019”, se arată în soluția pe scurt a Curții de Apel Cluj.

În septembrie 2018, instanța de fond a admis în parte cererea formulată de cei doi clujeni care cereau să li se analizeze dosarul pentru emiterea unei autorizații de construire.

”Admite în parte cererea formulată. Obligă pârâtul de rd. 1 (n.r. PRIMARUL MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA) să analizeze pe fond documentaţia depusă de către reclamanţi cu privire la emiterea autorizației de construire pentru imobil. Respinge cererea faţă de pârâţii de rd. 2 şi 3 (n.r. Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca și Municipiul Cluj-Napoca) în baza excepției lipsei calităţii procesuale pasive. Fără cheltuieli de judecată. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Recursul se depune la Tribunalul Cluj”, se arată în soluția pe scurt. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here