Guvernul a decis restructurarea a 226 de agenţii guvernamentale, astfel încât numărul acestora să fie redus la 107. 9.200 de posturi urmează să fie eliberate, iar veniturile proprii ale agenţiilor vor fi virate direct la bugetul de stat. Gazeta vă prezintă lista structurilor din ministerele româneşti, dar şi propunerile înaintate de fiecare minister pentru restructurare.

Săptămâna trecută, premierul Emil Boc a avut întâlniri cu fiecare ministru în parte în vederea depistării agenţiilor care pot fi eliminate sau comasate. Fiecare ministru are ca termen data de 14 august pentru a întocmi o propunere ce va fi prezentată Guvernului pentru aprobare. În urma acestor restructurări, prim-ministrul spune că se va face o economie de aproximativ 50 de milioane de euro la bugetul de salarii. Veniturile unor agenţii, precum cea de Valorificare a Activelor Statului sau ale Inspectoratului de Stat în Construcţii, vor fi preluate la bugetul de stat. Din cele 107 agenţii care vor rămâne în urma acestui proces de restructurare, 33 sunt condiţionate de relaţia României cu Uniunea Europeană. În multe dintre ministere există, însă, structuri care au specific apropiat.”Lucrăm pe trei paliere: desfiinţarea lor, trecerea în subordinea ministerelor sau comasarea lor şi reducerea numărului de personal. Este o analiză foarte dură, este o măsură pe care nimeni nu a avut curajul să o ia în aceşti ani de după Revoluţie”, a anunţat premierul Emil Boc. Şeful Executivului a mai declarat că 60 de societăţi comerciale din subordinea Ministerului Economiei şi a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii se află în fază de evaluare şi urmează ca, în perioada următoare, să se prezinte situaţia punctuală pentru fiecare dintre ele.

În subordinea primului-ministru se află, în acest moment, 22 de agenţii, autorităţi şi oficii. Dintre acestea, vor rămâne doar cele care sunt strict necesare, celelalte urmând să fie comasate sau desfiinţate. Totuşi şi în agenţiile care vor scăpa de desfiinţare sau comasare se vor efectua reduceri de personal sau reduceri de salarii. Cel mai probabil, vor dispărea sau vor fi comasate Agenţia Naţională pentru Rromi, Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor şi Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989.

Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
Agenţia Română pentru Investiţii Străine
Agenţia Naţională pentru Sport
Agenţia Naţională Anti-Dopping
Agenţia pentru Strategii Guvernamentale
Agenţia Naţională pentru Rromi
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
Autoritatea Naţională de Comunicaţii
Autoritatea Naţională Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor
Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat
Oficiul Român pentru Adopţii
Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor
Comisia Naţională de Prognoză
Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării
Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului
Inspectoratul de Stat în Construcţii
Institutul Naţional de Statistică
Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989

Ministerul Afacerilor Externe are în subordine opt structuri. Secretariatul Asociaţiei de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale, cel al Asociaţiei Internaţionale de Studii Sud-Est Europene şi Cel al Casei Americii Latine sunt autofinanţate de către asociaţiile pe care le reprezintă, aşadar nu sunt vizate de restructurare.

Agenţia Naţională de Control al Exporturilor – ANCEX
Comisia Fulbright
Institutul Diplomatic Român
Centrul Eudoxiu Hurmuzachi pentru românii de pretutindeni
Redacţia Publicaţiilor pentru Străinătate
Secretariatul Asociaţiei de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Secretariatul Asociaţiei Internaţionale de Studii Sud-Est Europene
Secretariatul Casei Americii Latine

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării rurale are în acest moment 31 de agenţii în subordine. Dintre acestea, în urma negocierilor cu prim-ministrul vor rămâne doar 13, iar numărul angajaţilor din aceste structuri va fi redus cu 20 de procente. Printre aceste agenţii, unele ar putea fi cu uşurinţă comasate, având acelaşi specific sau unul cât se poate de apropiat. Astfel, în cadrul ministerului, funcţionează atât Oficiul Naţional al Viei şi Vinului, cât şi Oficiul Naţional al Denumirilor de Origine pentru Vinuri şi alte produse Viniviticole. Totodată, există Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, dar şi Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, care ar putea funcţiona împreună.

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit
Agenţia Domeniile Statului
Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor
Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare
Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducere în Zootehnie
Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură
Autoritatea Hipică Naţională
Institutul de Bioresurse Alimentare
Regia Naţională a Pădurilor
Oficiul Naţional al Viei şi Vinului
Oficiul Naţional al Denumirilor de Origine pentru Vinuri şi alte produse Viniviticole
Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor

Din cele opt structuri pe care le are în subordine Ministerul Apărării Naţionale, niciuna nu va fi desfiinţată. Regia Autonomă Compania Română de Aviaţie Romavia are ca obiect de activitate executarea de zboruri speciale în favoarea Administraţiei Prezidenţiale, Guvernului şi Parlamentului României, iar Compania Naţională Romtehnica este principalul importator şi exportator de echipamente de luptă din România.
 

Colegiul Naţional de Apărare
Universitatea Naţională de Apărare
Institutul Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială
Regia Autonomă Compania Română de Aviaţie Romavia
Muzeul Militar Naţional
Biblioteca Militară Naţională
Cercul Militar Naţional
Compania Naţională Romtehnica

Societatea Naţională de Radiocomunicaţii RADIOCOM, aflată în subordinea Ministerului Comunicaţiilor, Tehnologiei şi Informaţiei este unul dintre principalii furnizori de reţele şi servicii de comunicaţii electronice din România şi, conform site-ului companiei, lider pe piaţa din domeniul broadcasting-ului. Fiind o societate cu profit, cel mai probabil nu va fi afectată de restructurarea propusă de premier.

Agenţia pentru Serviciile Societăţii Informaţionale
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică
Institutul Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii
Societatea Naţională de Radiocomunicaţii RADIOCOM.
Unitate de Management de Proiect Knowledge-Based Economy

Ministerul Culturii şi Cultelor este campion când vine vorba de numărul structurilor pe care le are în subordine: 26. Există, însă, o parte dintre acestea care au acelaşi specific şi ar putea funcţiona comasat. Astfel, amintim ca exemplu Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice, Institutul Naţional al Monumentelor Istorice sau Institutul Naţional de Cercetare în Domeniul Conservării şi Restaurării.

Administraţia Fondului Cultural Naţional ARTEXIM
Biblioteca Naţională
Centrul Cultural Sala Palatului
Centrul Cultural Topliţa
Centrul de Consultanţă pentru Programe Culturale Europene
Centrul de Cultură Arcus
Centrul de Cultura George Apostu
Centrul European de Cultură
Centrul de Studii şi Cercetări în Domeniul Culturii
Centrul de Pregătire Profesională în Cultură
Centrul Naţional pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
Centrul Naţional al Cinematografiei
Centrul Naţional al Dansului
Centrul Naţional de Artă Tinerime Română
Centrul Naţional de Cultură al Romilor
Editura Video
Filarmonica George Enescu
CIMEC – Institutul de Memorie Culturală
Institutul Naţional al Monumentelor Istorice
Institutul Naţional pentru Memoria Exilului Românesc
Institutul Naţional de Cercetare în Domeniul Conservării şi Restaurării
Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România Elie Wiesela
Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice
Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
Regia Autonomă de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor Romaniafilma
Studioul de Creaţie Cinematografică

La Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţei ar putea rămâne cu uşurinţă doar trei structuri din cele şase existente în prezent. Astfel, Centrul de Documentare pentru Construcţii, Arhitectură, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ar putea fi comasat cu Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor, dar şi cu Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.

Centrul Naţional pentru Reducerea Riscului Seismic
Centrul de Documentare pentru Construcţii, Arhitectura, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului
Agenţia Naţională pentru Locuinţe
Compania Naţională de Investiţii C.N.I.S.A.

Ministerul Economiei are în acest moment în subordine zece structuri. Dintre acestea, institutele de cercetare vor fi împărţite în două structuri, una pentru energie şi alta pentru industrie. În acest moment, în cadrul Ministerului funcţionează atât Agenţia Naţională pentru Deşeuri Radioactive, cât şi Agenţia Nucleară. Una dintre acestea ar putea fi desfiinţată.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Agenţia Nucleară
Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere
Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
Biroul Român de Metrologie Legală
Agenţia Naţională pentru Deşeuri Radioactive
Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie
Agenţia Română pentru Conservarea Energiei
Unitatea de Management a Proiectului – UMP – închideri de mine
Unitatea de Management a Proiectului – UMP – RSE – ANDZM

 
 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării este printre principalele ministere vizate de restructurare. În subordinea MECI se află, în acest moment, 25 de structuri. Până în acest moment, se pare că ar fi fost făcută o singură propunere de reducere a numărului de agenţii din subordine, şi anume comasarea Centrului Naţional pentru Burse de Studii în Străinătate cu Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei. Multe dintre structuri au, însă, specific apropiat şi ar putea funcţiona comasat. Astfel, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar ar putea funcţiona comasat cu Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar, cu Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale sau cu Centrul Naţional de Formare a Personalului din Învăţământul Preuniversitar. Totodată, Centrul pentru Formarea Continuă în Limba Germană ar putea fi desfiinţat, având în vedere că este singurul de acest gen.

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar
Comisia Naţională a României pentru UNESCO
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale
Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare
Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior
Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti
Corul Naţional de Cameră Madrigala
Centrul Naţional pentru Bursele de Studii în Străinătate
Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic
Oficiul Naţional pentru Administrare şi Operare al Infrastructurii de Comunicaţii de Date ROEDUNET
Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar
Centrul Naţional de Formare a Personalului din Învăţământul Preuniversitar
Centrul pentru Formarea Continuă în Limba Germană
Agenţia Naţională pentru Calificarile din Învăţământul Superior şi Parteneriat cu Mediul Economic şi Social (ACPART)
Agenţia Managerială de Cercetare Ştiinţifică, Inovare şi Transfer Tehnologic – Politehnica
Secretariatul Naţional Român al Reţelei Universităţilor de la Marea Neagră
Regia Autonomă Editura Didactică şi Pedagogică
Institutul de Ştiinte ale Educaţiei
Centrul European UNESCO pentru Învăţământul Superior
Centrul de Cercetări Biologice din Jibou
Institutul Limbii Române
Institutul de Medicină Comparată
Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică
Autoritatea Naţională pentru Tineret

La Ministerul Administraţiei şi Internelor funcţionează atât Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, cât şi Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor. Acestea ar putea funcţiona foarte bine comasat.

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
Oficiul Român pentru Imigrări
Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională
Inspectoratul de Aviaţie
Agenţia Naţională Antidrog
Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Institutul Naţional de Administraţie
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici
Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane
Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat
Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale
Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice
Societatea Comercială COMICEX S.A.

Ministerul Justiţiei va scăpa, cel mai probabil, de restructurări, având în vedere că în subordinea acestuia se află doar patru structuri principale.

Institutul Naţional de Expertize Criminalistice
Administraţia Naţională a Penitenciarelor
Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
Regia Autonomă Multiproducta

În cadrul Ministerului Mediului există, în acest moment, nouă agenţii şi institute. Una dintre propunerile de restructurare înaintate de Minister ar fi cea a desfiinţării Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi trecerea competenţelor acesteia la Garda Naţională de Mediu.

Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării
Garda Naţională de Mediu
Administraţia Naţională de Meteorologie
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului Bucureşti
Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare Delta Dunării Tulcea
Administraţia Naţională Apele Române
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină Grigore Antipa Constanţa
Administraţia Fondului pentru Mediu

Ministerul Muncii are multe soluţii de restructurare. Astfel, având în vedere că în cadrul acestuia funcţionează atât Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei, cât şi Agenţia Naţională pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi, prima ar putea funcţiona fie preluând şi atribuţiile celei de-a doua, fie, aşa cum se vehiculează, transferată la Secretariatul General al Guvernului şi trecută în subordinea Departamentului pentru Relaţii Interetnice. Totodată, Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale funcţionează în paralel cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, ambele având acelaşi specific. Prima ar putea prelua şi atribuţiile direcţiilor de muncă, ce ar putea fi desfiinţate. În plus, Autoritatea pentru Drepturile Copilului ar putea fi comasată cu Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei.

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale
Inspecţia Muncii
Autoritatea Naţională pentru Protecţia
Drepturilor Copilului
Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap
Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei
Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse intre Femei şi Bărbaţi
Inspecţia Socială

Agenţiile care funcţionează în cadrul Ministerului pentru IMM au, multe dintre ele, corespondenţi în celelalte ministere, astfel că ar putea fi desfiinţate sau trecute în subordinea structurilor asemănătoare.

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor
Centrul Naţional de Invăţămant Turistic
Centrul Român pentru Promovarea Comerţului
Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Turism
Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci
Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii

Ministerul Sănătăţii a anunţat deja restructurări în sistem, dar doar la personal şi nu la structurile din cadrul ministerului.

Agenţia Naţională a Medicamentului Bucureşti
Centrul Naţional de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti
Compania Naţională Unifarma S.A. Bucureşti
Societatea Comercială Sanevit 2003 S.A. Bucureşti
Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar Bucureşti
Oficiul Tehnic De Dispozitive Medicale Bucureşti

La Ministerul Transporturilor există Autoritatea Rutieră Română, chiar dacă mai funcţionează şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale. Totodată, premierul a anunţat că se vor efectua controale la toate societăţile care funcţionează în cadrul acestui minister pentru a se stabili dacă sunt într-adevăr profitabile. Totodată, centrele de muncă sau sănătate ar putea fi transferate în subordinea ministerelor de profil.

Agenţia Română de Salvarea Vieţii Omeneşti pe Mare
Agenţia de Sănătate Publică a MT
Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă
Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale
Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară
Autoritatea Navală Română
Autoritatea Feroviară Română
Autoritatea Rutieră Română
Casa Asigurărilor de Sănătate a MT
Societatea Naţională a Căilor Ferate Române S.A.
Compania Naţională de Căi Ferate CFR S.A.
S.N. CFR Călători S.A.
S.N. CFR Marfă S.A.
Societatea de Administrare de Active Feroviare S.A.
S.C. Metrorex S.A.
Compania Naţională Aeroportul Henri Coandă Bucureşti S.A.
Compania Naţională Aeroportul Internaţional Bucureşti-Băneasa – Aurel Vlaicu S.A.
S.N Aeroportul Internaţional M. Kogălniceanu S.A.
S.N Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia S.A.
Regia Autonomă Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA
Regia Autonomă Autoritatea Aeronautică Civilă Română
S.C Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române – TAROM S.A.
Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime Constanţa S.A.
Compania Naţională Administraţia Canalelor Navigabile S.A.
Compania Naţională de Radiocomunicaţii Navale Radionava S.A.
Regia Autonomă Administraţia Fluvială a Dunării de Jos Galaţi
Compania Naţională Administraţia Porturilor Dunării Maritime S.A.
Compania Naţională Administraţia Porturilor Dunării Fluviale S.A.
Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A.
Regia Autonomă Registrul Auto Român
Regia Autonomă Administraţia Zonei Libere Sulina
S.C. Maritime Training Centre Television S.A.
S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi S.A.
S.C. Stard S.A. Feteşti
S.C. Via Star S.A. Bucureşti
Societatea Feroviară de Turism – CFR S.A.
 

Simona Curcian-Maleş

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here