Cazul militarului clujean Dorin Fodor, mort în misiune în 2014 într-un accident aviatic, arată fața meschină a șefilor din Ministerul Apărării: militarii nu au încheiată o poliță de asigurare în caz de deces sau accident. Tot ce primesc rudele victimelor este cumulul a câtorva solde și un ajutor de înmormântare! Familia maistrului militar Fodor a reușit, în urma unui proces, să atragă răspunderea delictuală a MAPN și să primească 80.000 euro cu titlu de despăgubiri. Banii reprezintă minimul sumei pe care familia lui ar fi primit-o dacă militarul ar fi avut încheiată o asigurare de viață. Nu este singurul caz în care instanțele au trebuit să oblige Ministerul Apărării să acorde despăgubiri.

În 2014, maistrul militar Dorin Fodor din Cluj a murit în urma unui accident aviatic după ce elicopterul în care se afla s-a prăbușit.

Potrivit anchetei care a urmat în urma accidentului, în jurul orelor 10.55, în dreptul localității Mălâncrav, comună Iacobeni, Jud. Sibiu, elicopterul s-a prăbușit și opt din cei zece militari au murit. În cazul lui Dorin Fodor, potrivit certificatului constatator al decesului cauza directă a decesului a fost șocul combustional primar în urma arsurilor de gradul II-IV suferite.

Parchetul Militar Cluj a deschis un dosar care, la scurt timp, a fost clasat. În ordonanță se arată că a fost vorba despre un accident de muncă neprevăzut, care nu a fost cauzat de motive tehnice sau erori umane ale membrilor echipajului sau a oricărui alt militar care a asigurat și deservit zborul elicopterului.

Ministerul Apărării a făcut câteva diligențe minime pentru a ajuta familia lui Fodor și a considerat episodul încheiat.

Însă, familia victimei și-a dat seama că Ministerul nu are încheiate polițe de asigurare, după cum prevede legea, și a deschis un proces în care cerea atragerea răspunderii delictuale pentru acest lucru.

Potrivit art. 49 din Legea nr. 35/1990 „personalul aeronautic se asigură de drept pentru cazurile de producere a unor accidente de circulație, urmate de deces sau invaliditate totală sau parțială. Condițiile de asigurare de drept a personalului aeronautic sunt cele prevăzute de lege”

În dosar, potrivit cererii de chemare în judecată, fapta culpabilă constă în neîndeplinirea obligației legale de a încheia un contract de asigurare de viață în caz de deces sau invaliditate totală sau parțială pentru personalul din aviația militară a României din care a făcut parte și Fodor Dorin.

MApN se apară cu legi de acum două secole

În replică, reprezentanții MApN au cerut respingerea cererii de chemare în judecată făcute de familia Fodor pe considerentul că „asigurarea de drept prevăzută la art. 49 este una obligatorie, și nu facultativă, atunci înseamnă că nu se impune încheierea un contract de asigurare, ci că ar trebui să existe o lege care să prevadă condițiile de asigurare, raporturile dintre asigurat și asigurător și drepturile și obligațiile fiecărei părți”.

Culmea, în motivarea lor, juriștii MApN au venit cu o serie de texte legislative emise spre finele secolului 18.

”Art. 150 din Legea nr. 1890 din 1932, respectiv art. 153 din Decretul Regal nr. 109/1936 prevedea „cota asigurărilor”, adică indemnizațiile de asigurare (despăgubirile) ce urmau a fi plătite în cazul producerii evenimentului asigurat, exprimate printr-un anumit număr de solde lunare. Legea nr. 35/1990 nu cuprinde ea însăși dispoziții cu privire la cuantumul acestor indemnizații, ci doar face trimitere la o lege care ar trebui să cuprindă „condițiile de asigurare de drept”.

Astfel, art. 21 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, statuează faptul că „Ofițerilor, maiștrilor militari și subofițerilor în activitate și celor în rezervă, concentrați sau mobilizați în unități militare, li se acordă despăgubiri pentru cazurile de invaliditate sau de deces produse ca urmare a unor acțiuni militare, prin accidente, catastrofe sau alte asemenea evenimente intervenite în timpul și din cauza serviciului militar sau a unor misiuni în cadrul forțelor internaționale destinate menținerii păcii ori constituite în scopuri umanitare. Cuantumul despăgubirilor ce se acordă cadrelor devenite invalide, respectiv urmașilor celor decedate, se stabilește prin hotărâre a Guvernului. Cuantumul despăgubirilor este stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 0435/1992 privind reglementarea unor despăgubiri ce se acordă militarilor ca urmare a accidentelor, catastrofelor intervenite în timpul și din cauza îndeplinirii serviciului militar, mai exact la art. 2, care prevede despăgubiri pentru evenimentele asigurate prevăzute în Legea nr. 35/1990: deces sau invaliditate ca urmare a catastrofelor aeriene, despăgubiri exprimate printr-un anumit număr de solde lunare, similar practic cu prevederile din Legea nr. 1890/1932 și din Decretul Regal nr. 109/1936. (…) Familiei defunctului Fodor Dorin i s-au acordat ajutoare de deces în sumă totală de 52.178 lei și plați compensatorii în sumă totală de 103.719 lei. De asemenea, li s-a achitat, cu titlu de despăgubiri conform H.G. nr. 0435/1992 suma totală de 56.250 lei, conform statului nominal depus în probațiune.”, arată întâmpinarea MApN.

Eveniment neprevăzut: elicopterul s-a izbit de copaci

Potrivit cercetărilor făcute de procurorii militari, din cauza zborului la joasă altitudine, elicopterul ar fi lovit mai mulți copaci situați în acea zonă și apoi s-ar fi prăbușit pe deal. Impactul și explozia au fost atât de puternice, încât componente ale elicopterului s-au răspândit pe o rază de 200 de metri de jur- împrejur.

Ipoteza principală a anchetatorilor este confirmată şi de martori care spun că aparatul ar fi atins de două ori copacii. Prima dată, pomii dintr-o lizieră aflată la marginea localităţii Criş.

Aparatul ar fi continuat zborul. La 5 kilometri distanţă un alt arbore a fost atins cu palele elicei. Impactul a fost fatal de această dată.

Niciunul dintre cei opt militari nu avea mai mult de 46 de ani.

Alt caz, alt proces

Printr-o sentinţă din 28 februarie 2019, Tribunalul Cluj a obligat o unitate militară la plata a 100.000 lei cu titlu de despăgubiri pentru daune morale și la plata sumei de câte 16.000 lei din 5 în 5 ani, pentru tot restul vieţii reclamantului, în limita sumei totale de 135.000 lei, ca urmare a încălcării dreptului la integritate fizică al unui militar. Acesta a solicitat prin acțiunea introductivă să se constate că a suferit un accident de muncă care a avut loc cu ocazia unor ședințe de trageri în poligon, în cadrul cărora au fost încălcate și normele de securitate și sănătate în muncă. Accidentul de muncă s-a produs ca urmare a obligării militarilor participanţi la exerciţiu să lanseze fără protecţie mai multe proiectile decât prevăd normele în materie. Ulterior accidentului de muncă, superiori ierarhici ai militarului lezat au încercat să acopere incidentul, prin falsificarea mai multor documente. Reclamantul a solicitat daune morale pentru încălcarea dreptului la integritate fizică și psihică dat fiind că în urma accidentului produs în timpul unor ședințe de trageri în poligon, acesta a dobândit o stare de infirmitate permanentă  și ireversibilă constând în pierderea parțială a auzului (surditate neurosensorială bilaterală) și acufene. În ceea ce privește despăgubirile materiale, reclamantul a solicitat obligarea unității militare la plata contravalorii protezelor auditive necesare pentru tot restul vieții, cu titlul de daune acordate în vederea reparării prejudiciului suferit ca urmare a reducerii capacității sale de muncă și a acordării sumelor necesare sporirii nivelului de viață al celui păgubit, arată avocații cabinetului de avocatură Chiriță și Asociații.

Tot instanțele clujene au obligat MApN-ul să acorde despăgubiri soției unui militar din Bistrița ucis în Afganistan.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here