Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) vrea să cumpere, prin licitație deschisă, suporturi pentru tablete, în valoarea de 1,7 milioane de lei. Instituția dorește să achiziționeze, până în 2021, un număr maxim de 17.000 suporturi pentru tablete, potrivit anunțului publicat în SEAP, scrie cotidianul.ro.

„Se vor achiziţiona suporturi pentru tablete, necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor Serviciului de Telecomunicații Speciale. Cantitățile minime și maxime de suporturi pentru tablete estimate a fi achiziționate sunt minimum 1.000 buc – maximum 17.000 buc. În cadrul unui singur contract subsecvent se pot achiziționa minimum 200 buc. – maximum 3.000 buc”, se arată în anunțul de participare la procedura de achiziție publicat de STS pe portalul online al Sistemului Electronic de Achiziții Publice.

În anunț sunt estimate șase contracte subsecvente pe parcursul derulării acordului-cadru, după cum urmează: un contract subsecvent în 2019 la semnarea acordului-cadru, trei contracte subsecvente în anul 2020 și alte două contracte în anul 2021.

„Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent, determinată pe baza cantităților maxime estimate a fi achiziționate este de 300.000,00 lei fără TVA. Cantităţile de produse menţionate sunt estimate, cantităţile efectiv achiziționate urmând a fi mai mici sau mai mari în funcţie de nevoile concrete ale instituţiei de la momentul atribuirii contractelor subsecvente şi creditele bugetare alocate cu această destinaţie”, potrivit sursei citate.

Contractul de furnizare-cumpărare ar urma să fie încheiat pe 24 de luni, achiziția fiind finanțată din fonduri bugetare.
„Suportul va asigura fixarea fermă a echipamentului într-o poziţie ergonomică pentru operator. Poziţia tabletei trebuie să fie fermă pe suport, fără a fi necesare ajustări / reglaje de niciun fel pe timpul utilizării de către operator, asigurând totodată o poziţie optimă de operare, nesolicitantă din punct de vedere fizic şi care să asigure o vizibilitate maximă a echipamentului”, conform caietului de sarcini al acordului cadru de furnizare a suporturilor pentru tablete.

Achiziția va fi făcută de STS în vederea îndeplinirii atribuțiilor instituției.

„Conform prevederilor Legii nr. 92/1996, printre responsabilitățile principale ale Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS) se numără administrarea, exploatarea şi dezvoltarea de reţelele de telecomunicaţii speciale, controlul tehnic al reţelelor de telecomunicaţii din administrarea sa şi asigurarea confidenţialității telecomunicaţiilor speciale, asigurarea inviolabilității instalaţiilor, echipamentelor şi reţelelor de telecomunicaţii speciale, asigurarea compatibilităţii sistemelor proprii de telecomunicaţii cu cele din sistemul naţional de apărare, precum şi cu reţeaua publică de telecomunicaţii. Pentru îndeplinirea acestor atribuții este necesară încheierea unui acord-cadru în cadrul căruia să poată fi achiziţionate suporturi pentru tablete”, se mai arată în caietul de sarcini.

Anunțul STS a fost publicat miercuri în SEAP, iar termenul limită pentru primirea ofertelor sau cererilor de participare este 23 septembrie a.c. Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină cererea este 23 decembrie 2019.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here