Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru sistematizarea, unificarea şi asigurarea stabilităţii legislative în domeniul justiţiei, condusă de Florin Iordache, a început joi dezbaterile şi votul asupra modificărilor aduse Codului penal.

Potrivit noilor modificări, confiscarea averii nu se mai aplică pentru spălarea de bani, prevedere eliminată din Codul penal

Comisia pentru legile Justiţiei a eliminat, joi, prevederile din Codul penal potrivit cărora se putea dispune confiscarea averilor pentru infracţiuni precum spălarea de bani sau constituirea de grup infracţional organizat.

„Sunt supuse confiscării şi alte bunuri decât cele menţionate la art. 112, în cazul în care persoana este condamnată pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni, dacă fapta este susceptibilă să îi procure un folos material şi pedeapsa prevăzută de lege este închisoarea de 4 ani sau mai mare: d) infracţiunea de spălare a banilor; şi g) constituirea unui grup infracţional organizat”, arătau prevederile articolului 112 al Codului penal, abrogate de comisia specială condusă de Florin Iordache.

Un alt amendament adoptat de forul de specialitate la articolul 112 prevede: „Confiscarea extinsă se dispune dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) valoarea bunurilor dobândite de persoana condamnată, într-o perioadă de 5 ani înainte şi, dacă este cazul, după momentul săvârşirii infracţiunii, până la data emiterii actului de sesizare a instanţei, depăşeşte în mod vădit veniturile obţinute de aceasta în mod licit; b) din probele administrate rezultă că bunurile provin din activităţi infracţionale de natura celor prevăzute la alin. (1).”

În forma actuală, articolul 112 stipulează: „Confiscarea extinsă se dispune dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) valoarea bunurilor dobândite de persoana condamnată, într-o perioadă de 5 ani înainte şi, dacă este cazul, după momentul săvârşirii infracţiunii, până la data emiterii actului de sesizare a instanţei, depăşeşte în mod vădit veniturile obţinute de aceasta în mod licit;b) instanţa are convingerea că bunurile respective provin din activităţi infracţionale de natura celor prevăzute la alin. (1).”

Condamnaţii sub 10 de închisoare pot fi eliberaţi dacă au executat jumătate din pedeapsă

Comisia Iordache a adoptat joi un amendament potrivit căruia persoanele condamnate la mai puţin de 10 ani de închisoare pot fi eliberate condiţionat, daca au executat jumătate din pedeapsă, iar condamnaţii care au peste 60 de ani pot fi eliberaţi dacă au efectuat o treime de pedeapsă.

„Liberarea condiţionată în cazul închisorii poate fi dispusă, dacă cel condamnat a executat cel puţin jumătate din durata pedepsei, în cazul închisorii care nu depăşeşte 10 ani, sau cel puţin două treimi din durata pedepsei, dar nu mai mult de 15 ani, în cazul închisorii mai mari de 10 ani”, prevede un amendament adoptat, adus articolului 100 din Codul penal.

O altă prevedere adoptată de comisie prevede: „În cazul condamnatului care a împlinit vârsta de 60 de ani, se poate dispune liberarea condiţionată, după executarea efectivă a cel puţin o treime din durata pedepsei, în cazul închisorii ce nu depăşeşte 10 ani, sau a cel puţin jumătate din durata pedepsei, în cazul închisorii mai mari de 10 ani, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-d)”.

În prezent, prevederea este că ”în cazul condamnatului care a împlinit vârsta de 60 de ani, se poate dispune liberarea condiţionată, după executarea efectivă a jumătate din durata pedepsei, în cazul închisorii ce nu depăşeşte 10 ani, sau a cel puţin două treimi din durata pedepsei, în cazul închisorii mai mari de 10 ani, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în alin. (1) lit. b)-d)”.

De asemenea, comisia a amânat modificarea articolului referitor la abuzul în serviciu.

egea mai favorabilă integral, fără a se combina prevederi din legi succesive

Unul din amendamentele adoptate în Comisia condusă de Iordache prevede că în cazul în care de la săvârşirea infracţiunii până la judecarea definitivă au intervenit una sau mai multe legi penale se aplică legea mai favorabilă în integralitate, neputându-se combina prevederi din legi succesive.

Comisia a adoptat, joi, un amendament propus de UNJR, preluat de PNL, PSD şi ALDE, la articolul 5, care prevede: „În cazul în care de la săvârşirea infracţiunii până la judecarea definitivă a cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale, se aplică legea mai favorabilă, în integralitate, neputându-se combina prevederi din legi succesive”.

În forma iniţială, articolul 5 arăta astfel: „În cazul în care de la săvârşirea infracţiunii până la judecarea definitivă a cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale, se aplică legea mai favorabilă.”

Un alt amendament prevede că atunci când s-au stabilit numai pedepse cu închisoarea, se aplică cea mai grea, adăugându-se un spor de până la 3ani.

„La articolul 39, alineatul (1) literele b), c) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins: „b) când s-au stabilit numai pedepse cu închisoare, se aplică pedeapsa cea mai grea, la care se poate adăuga un spor de până la 3 ani.; c) când s-au stabilit numai pedepse cu amenda, se aplică pedeapsa cea mai grea, la care se poate adăuga un spor până la o treime din acel maxim.; e) când s-au stabilit mai multe pedepse cu închisoare si mai multe pedepse cu amenda, se aplică pedeapsa închisorii potrivit dispoziţiei de la lit. b), la care se adaugă pedeapsa amenzii potrivit dispoziţiei de la lit. c)”, prevede amendamentul adoptat, adus articolului 39.

În forma iniţială, articolul 39 arăta astfel: „Pedeapsa principală în caz de concurs de infracţiuni (1) În caz de concurs de infracţiuni, se stabileşte pedeapsa pentru fiecare infracţiune în parte şi se aplică pedeapsa, după cum urmează: b) când s-au stabilit numai pedepse cu închisoare, se aplică pedeapsa cea mai grea, la care se adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite; c) când s-au stabilit numai pedepse cu amendă, se aplică pedeapsa cea mai grea, la care se adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite; e) când s-au stabilit mai multe pedepse cu închisoare şi mai multe pedepse cu amendă se aplică pedeapsa închisorii conform lit. b), la care se adaugă în întregime pedeapsa amenzii conform lit. c).”

De asemenea, un alt amendament propus de PSD şi adoptat pentru articolul 39 prevede: „(2) Prin aplicarea dispoziţiilor din alineatul 1 nu se poate depăşi totalul pedepselor stabilite de instanţă pentru infracţiunile concurente.”

Printre amendamentele aduse joi Codului penal se numără şi cel care se referă la pedepsele accesorii.

„La articolul 65, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins: Pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii se suspendă executarea pedepselor accesorii”, forma iniţială fiind ”Pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării unor drepturi se execută din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată”.

„La articolul 75 alin. (2), după litera b) se introduc două noi litere, literele c) şi d), cu următorul cuprins: „c) conduita bună a infractorului înainte de săvârşirea infracţiunii; d) conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal, fără a se aprecia această circumstanţă în defavoarea inculpatului, dacă aceasta a adoptat o poziţie de nerecunoaştere a săvârşirii infracţiunii, deoarece s-a considerat nevinova.”

De asemenea, la articolul 75 se adaugă o nouă prevedere: „(3) Împrejurările enumerate în alin. (2) au caracter exemplificativ”.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here