Vasile Vita

Ansamblul cu 6 imobile pe care patronul Vitacom, Vasile Andrei Vita, dorește să-l construiască în Bună Ziua a fost subiectul mai multor nemulțumiri din partea locatarilor zonei. Nemulțumirile s-au referit, pe lângă altele, la schimbarea regimului de circulație de pe străzile Camil Petrescu și Pompiliu Teodor, ambele fiind străzi private aflate în proprietatea locuitorilor din ansamblurile imobiliare de pe cele două străzi. Deși omul de afaceri Vasile Vita este conștient de toate aceste abuzuri, alege în continuare să calce în picioare drepturile la proprietate privată a locatarilor din cartierul Bună Ziua.

Proiectul propune construirea pe un teren de circa 15.000 metri pătrați a unui ansamblu imobiliar format din șase clădiri, din care imobilul situat la strada Bună Ziua va avea funcțiuni mixte, spații comerciale și locuințe (un număr de 89 de apartamente), regimul de înălțime propus fiind de 3S+P+5E+Er+Et, și alte cinci imobile a câte 16 apartamente fiecare, cu regim de înălțime propuse de S+P+3E.

Investiția constă și din parcelarea terenului, amenajarea incintei prin sistematizarea verticală a terenului, constituirea dealei carosabile și pietonale, alte dotări de incintă și împrejmuirea terenului. 

Avizul de Oportunitate obținut solicită reglementarea întregului teren cuprins între strada Bună Ziua în partea de nord și afluentul pârâului Becaș în partea de sud, delimitat de zona de locuințe colective în partea de est și zona rezidențială și mixtă în partea de vest. 

Teritoriul studiat cuprinde zona de reglementat și vecinătățile adiacente: zona rezidențială dintre strada Camil Petrescu și strada Pompiliu Teodor și zona rezidențială de pe latura vestică a străzii Costache Negri.

parte desenată/ ședință urbanism

Locatar: “Nu are nicio importanță că strada este proprietate privată?”

Potrivit arhitectului, parcajele auto și pentru biciclete vor fi amenajate la subsolul fiecărui imobil. Astfel, fiecare dintre cele cinci imobile de locuințe colective vor avea câte 16 locuri de parcare, iar imobilul mixt va avea circa 170 de locuri de parcare la subsol, cu acces din strada Camil Petrescu.

Până aici, rezultă un total de 250 de locuri de parcare, însă dacă se iau în vedere și autoturismele locatarilor din zonă, aproximativ 50, se ajunge în fine la un număr de 300 de autoturisme. Asta dacă locuitorii imobilelor ar avea doar o singură mașină- pentru că, în realitate, aceștia dețin și câte două autoturisme. În aceste condiții, s-ar ajunge la o cifră de aproximativ 500 de autoturisme.

Astfel, aproximativ 500 de mașini care ar circula din și înspre acel ansamblu, abuzând de aleea privată a locatarilor de pe Petrescu. În Proiectul de Urbanizare Zonală se propune realizarea unui acces exclusiv pietonal din strada Bună Ziua, iar accesele auto și pietonale pe parcelele propuse se realizează din strada Camil Petrescu. 

Zonă de case transformată în zonă de blocuri și industrială

În anul 2015, casele din capătul străzii în cauză, cele 2 case de pe strada Costache Negri și parcela din spatele Vitacom erau încadrate ca zone de case, potrivit datelor obținute de către Gazeta de Cluj. În prezent, apar zone de blocuri și industrială.

În timp ce utilizările admise pentru zona Liu sunt: ”locuinţe individuale (unifamiliale) şi anexele acestora: garaje, filigorii, împrejmuiri, platforme carosabile şi pietonale, amenajări exterioare, piscine (și) locuinţe semicolective (familiale), cu maximum două unităţi locative”, avizul aprobat în cadrul proiectului de urbanism vizează blocurile. 

Avizul Comisiei de Trafic nu implică obligativitatea respectării sale? În cazul unei situații ca aceasta, având în vedere și faptul că locatarii din Bună Ziua au înainte o solicitare potrivit informațiilor transmise de către aceștia reporterului Gazeta de Cluj, ar trebui să se organizeze o nouă Comisie de Trafic.

Patronul Vitacom pare a fi fanul șmecheriilor urbanistice

În vederea modernizării circulației din zonă și a fluidizării traficului s-a propus realizarea unei legături între străzile existente Pompiliu Teodor și Camil Petrescu prin realizarea unui drum cu dublu sens conform profilului stradal din plansa de reglementari, în zona străzii Camil Petrescu, conform Avizului Comisiei de Trafic, cu lățimea de 12.00 metri.

Deși aparent patronul Vasile Vita a respectat ceea ce Comisia a aprobat în cadrul Proiectului de Urbanism Zonal, profilul nou al străzii fiind de 12 metri, cu dublu sens, omul de afaceri continuă să forțeze lucrurile în cazul străzii Pompiliu Teodor.

Aceasta era prevăzută prin aviz de alveola de întoarcere. În prezent, alveola nu mai figurează nicăieri, propunându-se în continuare unirea străzilor, după cum se menționa în cadrul punctului 3.8 al părții scrise ale Proiectului de Urbanism.

Punctul 3.8 al părții scrise din cadrul Proiectului Urbanistic Zonal atrage atenția asupra unei propuneri de a se abuza de strada Camil Petrescu, care e proprietate privată, exprimându-se dorința de conectare la utilitățile deja existente.

“Conform analizei regimului de înălțime, pe aceeași parte a străzii Bună Ziua se regăsesc imobile cu 7 etaje supraterane, iar în interiorul străzii Camil Petrescu imobilele de locuințe colective respectă înălțimea maximă ce se regăsește în zona străzii Costache Negri (4 nivele supraterane).

Din punct de vedere al funcțiunilor, pe o rază de 500 de metri, funcțiunea dominantă este de locuire colectivă, iar funcțiunile complementare corespund necesarului zonei- funcțiuni de cult, administrative, minim două construcții realizate de învățământ preșcolar, spații de joacă și zone de agrement, magazine de mari dimensiuni, servicii de turism, etc.

Așadar, propunerea făcută prin Proiectul de Urbanism se încadrează în fondul construit atât ca și regim de înălțime, cât și funcțiune.”, transmit reprezentanți ai omului de afaceri Vasile Vita.

“E lărgire de formă. Se poate vedea că traficul este pe actuala lățime. La Vita sunt alveole și parcări. E și mai rău decât înainte.”, susține locatar din Bună Ziua.

Printre modificările urbanistice ce se propun pentru realizarea investiției se numără: definirea arealului construibil în conformitate cu retragerile față de limitele de proprietate, respectiv zonele de protecție instituite, definirea înălțimii maxime a construcțiilor și a celorlalte caracteristici obligatorii ale construcțiilor, stabilirea pofilelor transversale pentru strada și Camil Petrescu, reamplasare stâlp electrica aflat pe drumul propus pe latura vestică a zonei M3v propusa, organizarea acceselor (auto și pietonale) pentru parcelele constituite prin PUZ, precum și devierea conductei de gaz existentă în partea sudică a amplasamentului. În urma devierii conductei, se propune inclusiv reconfigurarea zonei urbanistice VPr, zona verde de protecție față de infrastructura majoră, de protecție sanitară, cu rol de stabilizare a versanților și de reconstrucție ecologică.

Imobilul mixt propus spre dezvoltare de către omul de afaceri Vasile Vita va avea accese pietonale separate pentru spațiul comercial și locuințe. Perimetral construcțiilor va exista un trotuar de protecție în limita posibilităților având în vedere diferența de nivel datorată pantelor terenului. Se propune reorganizarea accesului carosabil la nivelul parcelei. Atât circulația autovehiculelor cât și staționarea acestora se va desfășura în interiorul incintei prin aleile propuse. 

Zona reglementată prin Proiectul de Urbanizare Zonală prezintă ca vecinătăți: la nord strada Bună Ziua, la sud afluentul pârâului Becaș, la vest strada Camil Petrescu, iar la est alte proprietăți private.

Vineri, 28 august, a avut loc în format de videoconferință o nouă întâlnire a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, cu scopul revenirii asupra proiectului de dezvoltare urbană înaintat de către patronul Vitacom, Vasile Vita. Vom reveni cu detalii.

1 COMENTARIU

  1. Mafiotul Boc si clanul lui au transformat Napoca intr-un ghetto-u cu strazi ultra ingheste, trafic infernal, constructii lipite una de alta, garaje si tarabe peste tot, blocuri ”renovate” ca in Pakistan in 100 culori si feluri.

    Mafiotul Boc si clanui lui trebuie sa plece !

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here