CJ Cluj a aprobat acordul de colaborare pentru construirea drumului expres Cluj Napoca-Dej-Bistrița.

Acordul va fi încheiat între județul Bistrița-Năsăud, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR S.A.), Județul Cluj și municipiul Bistrița.

Potrivit acestui acord, părțile convin să colaboreze pentru susţinerea procesului de selecţie a modului de definire și conectare a aliniamentelor drumurilor expres Cluj – Dej și Dej – Bistriţa, a identificării eventualelor constrângeri la nivel local și judeţean, a emiterii cu celeritate a avizelor și certificatelor de urbanism necesare, a facilitării accesului proiectanţilor care vor implementa/implementează cele două contracte de prestări servicii de proiectare.

Proiectul a fost aprobat cu 30 de voturi „pentru”, consilierii tuturor grupurilor politice din forul administrativ județean manifestându-și sprijinul în favoarea realizării investiției.

Noi, consiliile județene Cluj și Bistrița, vrem să punem umărul la acest proiect și să avem o contribuție financiară, pentru a realiza documentația necesară, ca apoi Guvernul prin instituțiile abilitate să poată realiza acest drum. Noi nu putem face drumul, dar ne asumăm etape din realizare. Proiectul este important pentru ambele județe și pentru întreaga regiune. Am reușit, la Cluj, să facem o largă coaliție cu toate partidele ca să votăm acest proiect”, a spus Alin Tișe, liderul CJ Cluj.

Proiectarea și implementarea proiectului „Drum Expres Cluj – Dej – Bistrița” se vor realiza în două etape, după cum urmează:

• Etapa 1 –  Etapa de proiectare, reprezentând elaborarea Studiului de Fezabilitate, se va realiza de către CNAIR S.A. prin intermediul a două contracte de prestări servicii de proiectare, ca parte a aliniamentului Autostrăzii Nordului, respectiv sectorul independent de drum expres Cluj – Dej;

• Etapa a 2-a – Implementarea secţiunii Cluj – Dej – Bistriţa, se va realiza de către UAT Județul Cluj, prin Consiliul Judeţean Cluj, UAT Județul Bistrița-Năsăud, prin Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, și Municipiul Bistrița, prin Consiliul Local al Municipiului Bistrița, în baza documentaţiei tehnice elaborate în etapa 1 (studiul de fezabilitate).

Această etapă se va reglementa printr-un nou acord de colaborare ce va fi încheiat în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 101/2020 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor cu finanţare din fonduri europene în vederea evitării riscului de dezangajare pentru perioada de programare 2014-2020 sau orice altă legislaţie de referinţă care va reglementa implicarea autorităților locale în perioada de programare consecutivă (Programul Operaţional Transport 2021-2027).

Conform referatului de aprobare, implementarea componentei „Drum Expres Cluj – Dej – Bistrița”, ca parte a aliniamentului Autostrăzii Nordului, va asigura creșterea calității vieții, conectivitatea cu coridoarele de transport transeuropene și creșterea mobilității populației și a mărfurilor.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here