Primăria municipiului Cluj-Napoca a decis să completeze reglementările cu privire la activităţile comerciale care se desfăşoară în urbe. Decizia survine din cauza legislaţiei în domeniu, care lasă la latitudinea  administraţiei pubice locale rezolvarea unor nereguli. Municipalitatea a stabilit amenzi, atât pentru activităţile din spaţiile comerciale închise, cât şi din pieţe sau pentru comerţul stradal

Pentru toate aspectele contravenţionale nesancţionate de legislaţia în vigoare, Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca a emis o Hotărâre care cuprinde toate contravenţiile legate de activităţile comerciale ce se desfăşoară în oraş.
 
Sancţiuni pentru magazine şi chioşcuri

În şedinţa de săptămâna trecută, Consiliul Local a decis sancţionarea contravenţională pentru neregulile descoperite în activitatea spaţiilor comerciale închise. Astfel, efectuarea de acte comerciale fără deţinerea la punctul de lucru a registrului unic de control şi a certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, a avizelor, aprobărilor şi a autorizaţiilor prevăzute de lege se va sancţiona cu o amendă de la 500 la o mie de lei. Refuzul de prezentare a acestor acte către organele de control se sancţionează cu amendă de la 500 la o mie  de lei. Cu amendă de la 500 la o mie de lei se va pedepsi lipsa buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, aparate de taxat sau dispozitive de măsurare, neafişarea orarului de funcţionare la loc vizibil sau nerespectarea acestui orar, neafişarea preţurilor produselor comercializate şi a tarifelor serviciilor prestate, comercializarea de produse din import fără traducerea în limba română, comercializarea de produse a căror calitate nu este atestată prin certificat de calitate, punerea în vânzare de produse alimentare cu ambalajul deteriorat sau aşezarea direct pe pardoseală a produselor alimentare destinate comercializării, dar şi punerea în vânzare de produse neomologate. Cu aceeaşi amendă vor fi taxaţi şi comercianţii care nu respectă orarul de aprovizionare aprobat, cei care nu îşi ridică autorizaţia emisă de Primărie în termen de 20 de zile de la înştiinţare, dar şi cei care utilizează proprietăţi comune fără a avea acordul majorităţii proprietarilor direct afectaţi de veninătate. Comercializarea de produse cu preţ redus, fără afişarea corespunzătoare a preţurilor se pedepseşte cu amendă de la 600 la o mie de lei. La fel şi nerespectarea prevederilor legale privind sectorizarea mărfurilor cu preţ redus în raioane sau staţionarea autovehiculelor destinate aprovizionării pe spaţiul public, în alte locuri decât cele autorizate. Pentru comercializarea de produse care nu au specificat termenul de valabilitate sau cu termenul de valabilitate expirat, amenda va fi între 800 şi 1,5 mii lei. Chioşcurile sau magazinele din apropierea unităţilor de învăţământ vor fi sancţionate cu amenzi de la o mie la 1,5 mii lei,dacă vor comercializa băuturi alcoolice sau tutun.

2,5 mii lei pentru nerespectarea programului

Cu amenzi între o mie şi două mii de lei vor fi sancţionaţi comercianţii care nu pot face dovada provenienţei pentru produsele comercializate, nedepunerea la termen a documentaţiei pentru ţinerea vizei anuale a autorizaţiei de funcţionare de la Primărie, dar şi cei care utilizează garajele amplasate pe domeniul public în alt scop decât pentru autoturisme. Aceştia din urmă vor rămâne şi fără contractul de închiriere pentru garajul respectiv. Cu amenzi de aeaşi valoare, dar care riscă şi suspendareativităţii sau retragerea autorizaţiei, vor plăti cei care nu şi-au înregistrat la Primărie documentaţia necesară pentru obţinerea autorizaţiei şi a orarului de funcţionare, cei care nu şi-au completat cu actele solicitate documentaţia depusă în vederea obţinerii autorizaţiei, dar şi vânzarea de produse cântărite greşit sau utilizarea de cântare modificate. Pentru cafenele, baruri sau restaurante care au orar de funcţionare peste ora 23 şi care nu şi-au asigurat paza pe raza stabilită, se vor aplica amenzi între o mie şi 2,5 mii lei.
 
Între 200 şi 2,5 mii lei pentru pieţari

Prin aceeaşi Hotărâre de Consiliu Local s-a stabilit cuantumul amenzilor şi pentru activităţile desfăşurate în pieţe şi pentru comerţul stradal. Amenzile pentru nerespectarea normelor prevăzute de lege vor fi între 200 şi 2,5 mii lei. Printre neregulile cel mai “scump” sancţionate se numără “furatul” la cântar, achiziţionarea de mărfuri în scop de revânzare, dar şi desfăşurarea de activităţi comerciale utilizând în acelaşi timp şi statutul de persoană fizică autorizată sau întreprindere, cât şi cea de producător agricol. Pentru cei care desfăşoară activităţi de comerţ stradal, sacţiunile variază între 400 şi o mie de lei. Astfel, cei care nu îşi inscripţionează mobilierul stradal cu datele de identificare ale firmei vor plăti între 400 şi o mie de lei amendă. Comercianţii nu au voie să expună spre vânzare materiale cu caracter obscen. În caz contrar, vor fi amendaţi cu sume cuprinse între 500 şi o mie de lei. aceeaşi amendă o vor achita şi cei care ocupă fără forme legale domeniul public sau privat, sau cei care desfăşoară activităţi în alte locuri decât cele autorizate. Contravenienţii pot achita în termen de cel mult 48 de ore de la data comunicării procesului verbal de contravenţie, jumătate din minimul amenzii stabilite.

Simona Curcian

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here