Potrivit unei decizii a Curții de Conturi, emise în urma controlului anual, a fost sesizat faptul că demiterile comitetelor directoare teritoriale SRTv au fost făcute ilegal, de către președintele – director general al SRTv de la acea vreme, Doina Gradea, și nu de Consiliul de Administrație, precum prevede legea. În acest context, persoanele demise ar trebui repuse în funcție, mai ales că și numirile noilor comitete directoare au fost făcute tot de fosta șefă SRTv, tot ilegal. 

Abuzurile Doinei Gradea ies la iveală rând pe rând

Gazeta de Cluj a vorbit în repetate rânduri despre abuzurile comise de fosta șefă a SRTv, Doina Gradea, care nu a ținut cont de lege nici atunci când a luat decizia să demită comitetele directoare teritoriale și apoi să numească altele în loc, chiar dacă sarcina îi revenea Consiliului de Administrație SRTv, fapt susținut de Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată, cu modificările ulterioare, care prevede următoarele: „conducerea studiourilor teritoriale şi a celorlalte unităţi funcționale autonome este asigurata de comitete directoare proprii, numite de consiliul de administraţie al societăţii respective, în limitele competențelor care le-au fost delegate.”, dar și de art. 27 lit i) al aceleiași legi, potrivit căruia Consiliul de Administrație are ca atribuții aprobarea componenței  comitetelor directoare ale unităţilor din structură. În timpul controlului anual, Curtea de Conturi a sesizat că au fost aplicate în mod necorespunzător reglementările legale în ceea ce privește numirea membrilor comitetelor directoare de la nivelul studiourilor teritoriale ale SRTv.

Demiterile ilegale din TVR, devoalate de Curtea de Conturi

În decizia Curții de Conturi se arată că: „Din analiza efectuată pentru anul 2020 cu privire la personalul de conducere la nivel teritorial, potrivit situațiilor întocmite de reprezentanții entității auditate și a documentelor puse la dispoziția echipei de audit, prin Decizii emise de către Președintele Director General al SRTv „în baza prerogativelor conferite de Parlamentul României prin Hotărârea nr. 16/28.03.2018 și a celor stabilite de art. 28-30 din Legea nr. 41/1994” privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au fost desemnate persoanele care se exercite, interimar,  sarcini suplimentare de coordonatori (ai compartimentelor de la nivelul studiourilor teritoriale). Totodată, prin aceleași decizii, persoanele respective au fost desemnate și membrii ai comitetelor directoare la nivelul studiourilor teritoriale. 

De asemenea, precizăm faptul că, prin hotărârea Consiliului de Administrație nr. 4/2013 a fost aprobată lista funcțiilor de conducere aferente componenței comitetului director al SRTv și a Comitetelor Directoare ale unităților funcționale autonome ale SRTv. 

Raportat la prevederile legale menționate mai sus și la documentele prezentate de entitate, s-a constatat faptul că numirea comitetelor directoare ale studiourilor teritoriale (respectiv a persoanelor care fac parte din aceste comitete) nu a fost supusă aprobării Consiliului de Administrație.”  

Cu alte cuvinte, putem spune că demiterile și numirile comitetelor directoare ale studiourilor teritoriale au fost făcute mai presus de lege. Doina Gradea a ales de una singură pe cine pune la conducerea studiourilor fără să țină cont de părerea Consiliului de Administrație. Mai mulți membri ai CA au decis să ia atitudine și au făcut chiar și un protest în acest sens, iar doi reprezentanți ai Consiliului de Administrație al SRTv, Sorin Ilieșiu și Sebesi Karen Attila, au înaintat o plângere către Societatea Română de Televiziune, prin care solicită revocarea dispozițiilor de numire a comitetelor directoare din cadrul studiourilor teritoriale TVR. Sindicatul MediaSind s-a alăturat celor doi și a pus la dispoziție avocați pentru a sprijini demersurile din justiție împotriva abuzurilor Doinei Gradea. 

Contactat de reporterii Gazeta de Cluj, preşedintele Mediasind TVR, Sorin Torică, a descris în detaliu situația demiterilor comitetelor directoare din studiourile teritoriale și care vor fi următorii pași pentru ca deciziile Doinei Gradea să fie nule și să se respecte reglementările legale. 

„Din punct de vedere legal, comitetele directoare de la nivel teritorial trebuiau alese de către Consiliul de Administrație. Acest lucru nu s-a întâmplat, deoarece fosta președinte – director general, Doina Gradea, nu a ținut cont de Legea nr. 41/1994  privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, cu toate că i s-a adus la cunoștință la momentul respectiv și a numit comitetele directoare fără să țină cont de Consiliul de Administrație. Au fost mai multe discuții aprinse și doi membri ai CA, Sorin Ilieșiu și Sebesi Karen Attila, au acționat în instanță Societatea Română de Televiziune și solicită revocarea dispozițiilor de numire a comitetelor directoare din cadrul studiourilor teritoriale TVR. Nici sindicatul MediaSind nu a stat de-o parte și ne-am implicat, am pus la dispoziție avocații și tot ce înseamnă partea juridică. Potrivit Curții de Conturi, numirile au fost făcute ilegal, iar toate deciziile luate de Doina Gradea vor fii nule. Persoanele demise ar trebui repuse în funcție pentru că au fost înlăturate printr-o decizie care nu a aparținut Consiliului de Administrație. Sperăm că până în 28 august, conform Ordonanței de Guvern, trebuie să se numească Consiliul de Administrație în televiziune iar noul CA ar trebui să îndrepte aceste ilegalități pentru că nu s-a ținut seama de lege și de protestul nostru ca sindicat și de demersurile unor membrii din CA.” a dezvăluit Sorin Torică. 

Gradea vrea să se scuze, dar legea o acuză

Fosta șefă a TVR nu numai că nu a ținut cont de lege, de proteste și de demersurile din instanță ale membrilor din Consiliul de Administrație, ba chiar a încercat să răstălmăcească  câteva articole din lege pentru a-și delimita un cadru favorabil și pentru a justifica decizia sa de a demite și de a numi de una singură comitetele directoare la nivel teritorial, prezentând în nota de relații, din timpul misiunii de audit, alte prevederi legale total nejustificate. 

Tot în decizia Curții de Conturi se arată că, în timpul misiunii de audit, pentru clarificarea aspectelor constatate a fost solicitată notă de relații persoanei cu atribuții în domeniu, adică președintelui – director general, Doina Gradea, aceasta a răspuns că:  „Dispozițiile art.35 alin. (1) din Legea nr. 41/1994, republicată, cu completările și modificările ulterioare, la care se face referire trebuie coroborate cu dispozițiile aer. 27 lit. i) din același act normativ, care stabilesc în componența Consiliului de Administrație al Societății Române de Televiziune aprobarea componenței comitetelor directoare ale unităților din structură.

În aplicarea acestor dispoziții, la nivelul SRTv a fost aprobată Hotărârea Consiliului de Administrație nr.4/2013 prin care Consiliul de Administrație a aprobat funcțiile de conducere corespunzătoare coordonării unor structuri funcționale din cadrul SRTv, reprezentând componența Comitetului Director al SRTv, respectiv al Comitetelor Directoare ale unităților funcționale autonome ale SRTv. Prin urmare, în temeiul acestui act administrativ cu caracter normativ, aflat în vigoare, Consiliul de Administrație și-a exercitat competența prevăzută de art. 27 lit. i) și de art. 35 alin (1) din legea specială a SRTv.

Numirea în respectivele funcții care fac parte din comitetele directoare – cele de la nivel central, precum și cele de la nivelul studiourilor teritoriale – este atributul Directorului General, raportat la dispozițiile legale incidente – precum art. 28 lit. d) din Legea 41/1994, republicată, cu completările și modificările ulterioare, și la cadrul de reglementare intern al SRTv.

Prin urmare, în considerarea faptului că, în prezent, numirea în funcție de conducere corespunzătoare coordonării unor structuri funcționale din cadrul SRTv se face de către Președinte, persoanele desemnate devin, ca efect al HCA nr. 4/2013, membri din Comitetul Director al SRTv, respectiv al Comitetelor Directoare ale unităților funcționale autonome (studiourile teritoriale). 

Totodată, consider oportun să fac următoarele mențiuni, respectiv Consiliul de administrație al SRTv nu are competențe în ceea ce privește angajările în cadrul SRTv. Acesta atribut aparține angajatorului, respectiv Directorului General, art. 28 lit. d) din Legea 41/1994, acest atribut neputând fi exercitat de Consiliul de administrație. Consiliul de Administrație aprobă doar structura Comitetelor Directoare, respectiv, pozițiile care sunt parte din acestea, atât la nivel central, cât și la cele ale studiourilor teritoriale. De altfel, în ceea ce privește acest punct, am primit solicitare din partea unor membri CA să dăm un punct de vedere juridic, ceea ce am făcut în decembrie 2020 (…)”

Curtea de Conturi nu acceptă explicațiile nefondate ale Doinei Gradea

Din păcate pentru doamna Gradea, nu a putut modifica și legea precum a modificat comitetele directoare, încălcând legea, iar echipa de audit nu a putut reține argumentele prezentate de fosta șefă a TVR, motivând că: „Referitor la afirmația „Dispozițiile art.35 alin. (1) din Legea nr. 41/1994, republicată, cu completările și modificările ulterioare, la care se face referire trebuie coroborate cu dispozițiile aer. 27 lit. i) din același act normativ”. În opinia auditului, conținutul celor două articole reglementează atribuții diferite ale Consiliului de Administrație, respectiv, de aprobare a componenței comitetelor directoare ale unităților din structură și de numire a acestora. În acest sens menționăm că, prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 4/2013 a fost aprobată lista funcțiilor de conducere aferente componenței comitetului director al SRTv și a comitetelor directoare ale unităților funcționale autonome ale SRTv. 

În susținerea celor prezentate, menționăm chiar notificarea întocmită de cinci membri CA la finalul anului 2020, adresată Președintelui – Director General al SRTv, prin care s-a solicitat, prezentarea componenței nominale noi și vechi ale comitetelor directoare de la cele cinci studiouri teritoriale ale SRTv, a CV-urilor celor propuși, precum și votarea electronică nominală pentru fiecare persoană.

În ceea ce privește art. 28 lit. d) din același act normativ, potrivit căruia Directorul General aproba angajarea și concedierea personalului societății și numește șefii departamentelor și conducătorii unităților direct subordonate, după concurs, în condițiile legii, menționăm faptul că aspectele constatate nu se referă la acest aspect.  În concluzie, echipa de audit consideră că aspectele prezentate nu sunt de natură să modifice conținutul abateri constatate. (…) În concluzie, având în vedere considerentele expuse mai sus, la nivelul SRTv, reglementările legale în ceea ce privește numirea comitetelor directoare la nivelul studiourilor teritoriale nu au fost aplicate corespunzător. Auditorii publici externi recomandă conducerii entității dispunerea de măsuri care să conducă la aplicarea corespunzătoare a reglementărilor legale în ceea ce privește numirile viitoare ale comitetelor directoare la nivelul SRTV.”

Încălcarea legii la ordinea zilei

Chiar dacă nu se mai află la conducerea SRTv, Doina Gradea este în continuare răspunzătoare pentru demiterile ilegale a comitetelor directoare teritoriale făcute fără acordul Consiliului de Administrație al SRTv, așa cum prevede legea. Ilegalitatea a fost scoasă la iveală de controlul anual al Curții de Conturi, care printre alte probleme și nereguli, a sesizat că Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune a fost încălcată, mai exact, conducerile studiourilor teritoriale trebuiau să fie numite de Consiliul de Administrație și nu de președintele – director general, Doina Gradea. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here