Agenţia de Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Vest este o organizaţie regională de sine stătătoare, înfiinţată în conformitate cu Legea 151/1998 (legea dezvoltării regionale, abrogată ulterior de Legea 315/2004), prin Hotărârea nr. 4/ 16.12.1998 a Consiliului pentru Dezvoltare Regională al Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest,  ca organism de utilitate publică, cu personalitate juridică, ce acţionează în domenii specifice dezvoltării regionale.

Agenţia de Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Vest este coordonatorul şi editorul a patru Planuri de Dezvoltare Regională (PDR), elaborate în parteneriat cu Comitetul de Planificare Regională: PDR 2000-2002, PDR 2004-2006, PDR 2007-2013 şi PDR 2014-2020.

Pentru perioada 2014-2020, ADR Nord-Vest îndeplinește rolul de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional POR – REGIO 2014-2020, cofinanţat din fondurile structurale; Autoritatea de Management pentru POR 2014-2020 este Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.

În vederea desfăşurării activităţilor specifice POR 2014-2020 în Regiunea Nord-Vest, prin asigurarea salarizării pentru personalul FESI din cadrul ADR Nord-Vest, precum şi prin asigurarea cheltuielilor necesare desfăşurării activităţilor aferente atribuţiilor din Acordul Cadru de Delegare, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest a semnat contractul aferent proiectului de asistență tehnică cu numele: ”Sprijin pentru ADR Nord-Vest în vederea implementării POR 2014-2020 în perioada 2018-2019”. 

Proiectul corespunde Axei Prioritare 12 din Programul Operațional Regional 2014-2020 – Asistență tehnică pentru sprijinirea implementării transparente și eficiente a Programului Operațional Regional.

Scopul proiectului:

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de sprijinul financiar pentru Organismul Intermediar din cadrul ADR Nord-Vest pentru realizarea activităţilor specifice atribuţiilor delegate prin „Acordul Cadru de delegare a atribuţiilor privind implementarea POR 2014-2020”.

Obiectivele specifice ale proiectului:

Asigurarea sprijinului financiar pentru ADR Nord-Vest necesar în perioada 2018-2019, în vederea desfăşurării activităţilor specifice POR 2014-2020 în Regiunea Nord-Vest, prin asigurarea salarizării pentru personalul FESI din cadrul ADR Nord-Vest, precum şi prin asigurarea cheltuielilor necesare desfăşurării activităţilor aferente atribuţiilor din Acordul Cadru de Delegare actualizat.

Creșterea nivelului de conştientizare a publicului general privind POR, obiectiv care va fi atins prin acordarea de sprijin specific pentru informarea şi comunicarea către potenţialii beneficiari / beneficiarii de finanţare POR, în condiţii de transparenţă şi tratament egal.

Rezultatele:

Pe lângă asigurarea sprijinului financiar pentru ADR Nord-Vest în perioada 2018-2019, necesar desfăşurării activităţilor specifice POR, respectiv salarii co-finanţate din POR, acoperirea cheltuielilor cu deplasările necesare desfăşurării activităţii, asigurarea de servicii, active fixe şi cheltuieli de administraţie necesare funcţionării OI, proiectul va avea ca rezultate şi creşterea cu 2% a gradului de conştientizare a publicului larg privind POR, realizabil prin desfăşurarea de campanii şi evenimente de informare şi publicitate, materiale de informare şi produse promoţionale realizate şi distribuite.

Data de semnare a contractului de finanţare: 16 Iulie 2018

Perioada de implementare: August 2017 – Decembrie 2019

Valoarea totalăValoarea totală eligibilăValoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR – 50%Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional – 50%Valoarea neeligibilă inclusiv TVA
36.193.720,54 lei35.919.041,02 lei17.959.520,51 lei17.959.520,51 lei274.679,52 lei

Impactul proiectului descris în regiunea de nord-vest în cifre – POR 2014 – 2020

  • 1617 cereri de finanțare depuse + 24 cereri de finanțare SUERD
  • 922 contracte de finanţare semnate (din care 14 contracte SUERD) – 57% din totalul CF depuse
  • 307 proiecte finalizate – aproximativ 33% din contractele semnate
  • 814 locuri de munca menținute si 956 locuri de munca nou create*
  • Valoare totala contractată 8.762,85 mil lei din care 6.157,72 mil. lei din FEDR

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here