21.08.2018

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Începând cu 7 iulie 2018, SC NO GATE PRODUCTION SRL implementează proiectul „Activități de publicitate în cadrul NO GATE PRODUCTION”, Cod SMIS 2014+: 113642, proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, în cadrul axei prioritare 2: „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, prioritatea de investiții 2.1 – „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv incubatoare de afaceri”

 

Obiectivul general al proiectului constă în implementarea unui sistem integrat (echipamente IT, utilaje tehnologice, active necorporale) pentru prestarea de servicii de producție publicitară ăn cadrul SC NO GATE PRODUCTION SRL. Prin această investiție proiectul își propune să asigure creșterea competitivității firmei și îmbunătățirea calității și performanței serviciilor oferite clienților.

 

Investiția propusă permite asigurarea unui flux complet de servicii, de la preluarea comenzii, la realizarea designului, producția materialelor publicitare și livrarea acestora către clienți ce va permite creșterea calității și diversificarea ofertei de servicii inovatoare ale companiei.

 

Proiectul așa cum este el definit contribuie la creșterea productivității societății SC NO GATE PRODUCTION SRL, inclusiv la creșterea cifrei de afaceri cu 100% în primii trei ani de la finalizarea investiției, precum și la dezvoltarea comunitară prin asigurarea creării unui număr de 3 noi locuri de muncă.

 

Principalele rezultate așteptate ale proiectului sunt:

  • Achiziția a 14 active corporale specializate și a unuia necorporal pentru noua activitate;
  • Crearea a 3 noi locuri de muncă;
  • Creșterea cifrei de afaceri cu peste 100% în primii trei ani de la finalizarea investiției.

 

Proiectul se derulează până la data de 30.05.2019 cu un buget de 1.244.771,24  lei, din care 887.295,75 lei asistență financiară nerambursabilă și este implementat de SC NO GATE PRODUCTION SRL. Pentru informații suplimentare persoană de contact domnul ….., e-mail: office@nogate.ro

 

Untitled1a

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here