Consilierul județean PSD Vasile Sălătioan a câștigat procesul de integritate cu ANI (Agenția Națională de Integritate).

Curtea de Apel Cluj a dispus anularea raportului ANI prin care Sălătioan a fost declarat incompatibil.

”Admite cererea formulată de reclamantul Salatioan Vasile în contradictoriu cu pârâta ANI. Anulează raportul de evaluare nr. 8858/G/II din 26.03.2019 emis de pârâtă. Obligă pârâta ANI la plata, în favoarea reclamantului SV, a sumei de 2050 lei, cheltuieli de judecată. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Cererea de recurs se va depune sub sancţiunea anulării, la Curtea de Apel Cluj. Pronunţată în şedinţa publică din 12.09.2019”, arată soluția pe scurt a instanței.

Potrivit ANI, ”În perioada exercitării mandatelor de consilier județean (2012 – 2016 și 2016 – 2020), o societate comercială la care persoana evaluată deține funcția de șef birou/serviciu financiar – contabil a încheiat 6 contracte comerciale de prestări servicii/executare lucrări/furnizare produse cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Cluj. Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.”

Vasile Salatioan sustine ca nu este asociat, administrator sau director la respectiva societate, deci nu detine functie de conducere.Acesta a mai mentionat ca nu a semnat niciun contract cu DGASPC Cluj. 

art. 90 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Consilierii locali şi consilierii judeţeni care au funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor ori alte funcţii de conducere, precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societăţile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean respectiv ori cu societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respective.(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care funcţiile sau calităţile respective sunt deţinute de soţul sau rudele de gradul I ale alesului local.”;

Citeste si Consilier local cu probleme de integritate are primul termen azi

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here