Cu sediul în Cluj-Napoca, Piata 1 Mai, nr. 1-2, judetul Cluj, inregistrata la ORC sub nr. J12/15/1991, CIF RO 199117, intrunit in data de 28.04.2021, in conformitate cu prevederile legii si ale actului constitutiv;

In temeiul art. 117^1 din Legea nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, la solicitarea actionarului majoritar I.T. TRANSILVANIA INVEST S.A. cu cota de participare de 67,3840% din capitalul social, 

COMPLETEAZA

Ordinea de zi a Adunarii Generala Ordinare a Actionarilor Societatii de Constructii Napoca SA, pentru data de 24.05.2021, ora 10:00, (prima convocare), respectiv 25.05.2021, ora 10:00, (a doua convocare, in caz de neintrunire a cvorumului), la sediul societatii din Cluj Napoca, P-ta 1 Mai, nr. 1-2, jud. Cluj, publicata initial in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, editia cu numarul 1622 din data 20.04.2021 si in ziarul Gazeta de Cluj, editia cu numarul 951/2021, cu urmatoarele puncte: 

 1. Aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2020, întocmite in conformitate cu Standardele Internationale de  Raportare Financiara, pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar.
 2. Aprobarea Raportului anual al exercitiului financiar 2020.
 3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2021.
 4. Aprobarea repartizarii profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2020.
 5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2020.

Astfel, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii de Constructii Napoca S.A. convocata pentru data de 24.05.2021, ora 10:00, (prima convocare) respectiv 25.05.2021, ora 10:00 (a doua convocare in cazul neintrunirii cvorumului la prima convocare), la sediul societatii din Cluj Napoca, P-ta 1 Mai, nr. 1-2, jud. Cluj, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la Data de Referinta 11.05.2021, va avea urmatoarea Ordine de zi completata:

 Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor:

 1. Aprobarea politicii de remuneratie a conducatorilor societatii (membri ai Consiliului de administratie si directori), in conformitate cu prevederile Art. 921 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. 
 2. Aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2020, întocmite in conformitate cu Standardele Internationale de  Raportare Financiara, pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar.
 3. Aprobarea Raportului anual al exercitiului financiar 2020.
 4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2021.
 5. Aprobarea repartizarii profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2020.
 6. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2020.
 7. Aprobarea datei de 15.06.2021 ca “dată de înregistrare”, conform Art. 86 din Legea nr. 24/2017 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
 8. Aprobarea datei de 14.06.2021 ca “ex-date”, conform Legii 24/2017 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
 9. Mandatarea unei persoane pentru indeplinirea formalitatilor legale de inregistrare a hotararii adoptate.

Informaţiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcţia de administrator vor fi puse la dispoziţia acţionarilor la sediul societăţii, putand fi consultata si completata de acestia pana la data de 06.05.2021.

Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a celor doua Adunari Generale, raspunsurile urmand a fi publicate pe pagina de Internet a Societatii www.sccnapoca.ro.  Intrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul  Societatii, astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 06.05.2021, ora 16.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA  A ACTIONARILOR DIN 24/25 MAI 2021”.

Restul prevederilor din convocarea publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, publicata initial in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, editia cu numarul 1622 din data 20.04.2021 ziarul Gazeta de Cluj, editia cu numarul 951/2021.

Presedintele Consiliului de Administratie

C.j. Sabau Gabriela-Dorina

ANEXA

LA COMPLETAREA CONVOCARII ADUNARII GENERALE ORDINARE A ASOCIATILOR SOCIETATII DE CONSTRUCTII NAPOCA SA PENTRU DATA DE 24.05.2021, RESPECTIV 25.05.2021.

Subsemnata SABĂU GABRIELA-DORINA, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație a Societății de Construcții Napoca SA, declar că documentul (convocarea Adunării Generale a Asociaților Societății de Construcții Napoca SA) conține 4695 de caractere cu spații.

Presedintele Consiliului de Administratie

C.j. Sabau Gabriela-Dorina

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here