În urma schimbării statutului lacurilor Tarnița și Fântânele, conform legislației în vigoare, au intrat în administrarea Consiliului Județean Cluj. Ca urmare a acestei modificări a fost adoptat în ultima ședință a CJ, referatul de aprobare la Proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentelor de navigație pe lacurile Tarnița și Fântânele, precum și a unor măsuri necesare pentru punerea acestora în execuție.

Din acest punct de vedere a fost adoptat un nou set de reguli și restricții în ceea ce privește circulația și activitățile în zonele menționate.Principalele activități desfășurate pe cele două lacuri sunt pescuitul, schi-ul nautic, inotul, plimbarile cu barca sau jet ski-ul. Majoritatea se desfășoară în cadru neorganizat, ca și activități de petrecere a timpului liber. Totuși exista și asociații cu profil sportiv care organizează periodic concursuri de înot și alte activități similare.

Copiii de 7 ani şi bătrânii de 66 au luat cu asalt lacul Tarniţa. S-au  întrecut la concurs de înot FOTO - Ştiri de Cluj

Cum s-a schimbat statutul lacurilor

Conform OG 42/1997, Fluviul Dunărea, râurile, canalele şi lacurile situate în interiorul teritoriului României, pe porţiunile lor navigabile, precum şi apele navigabile de frontieră, de la malul românesc până la linia de frontieră, constituie căile navigabile interioare ale României. Căile navigabile, precum şi administratorii acestora, din punct de vedere al navigaţiei, sunt stabilite nominal şi pe porţiuni, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerului. Controlul și navigația pe acestea fiind realizate de Ministerul Transporturilor prin Autoritatea Navală Română. Ca să scurtez povestea, anul trecut în urma unei Hotărâri a Guvernului, lacurile au fost eliminate din lista căilor navigabile interioare stabilită în 2008 devenind astfel ape naționale. În acest caz, CJ se ocupă cu administrarea bucătăriei interne în urma avizului Autorității Navale Române. 

Care sunt motivele pentru această schimbare

Conform Hotărârii CJ Cluj, lacurile Tarnița și Fântânele reprezintă zone naturale protejate de interes județean stabilită printr-o decizie a Delegației Permanente. Drept urmare, este necesară protejarea sursei de apă potabilă a județelor Cluj și Sălaj, evitarea poluărilor accidentale cu hidrocarburi precum și desfășurarea în condiții de siguranță a navigației. Se mai are în vedere reglementarea navigației ambarcațiunilor de agrement, sportive, a celor având ca scop deservirea populației, precum și supravegherea și controlul asupra acestor două zone. 

Lacul Tarnița va fi împărțit în trei zone

Zona I – imediata apropiere a barajului, la mai puțin de 200 m pe toată lățimea lacului. Zona II cuprinde plajele I-V, la o distanță de 50 m de la mal spre lac iar Zona III cuprinde celelalte enclave și aducțiuni, inclusiv coada calului. Drept urmare, este interzis accesul, navigarea și acostarea ambarcațiunilor și desfășurarea oricărei activități în zona I, deoarece la 100 m amonte de baraj, este amplasat turnul Companiei de Apă Someș care captează apa brută în vederea tratării. 

În zona II, este permisă doar plecarea/acostarea ambarcațiunilor la ponton sau la mal cu viteză redusă pentru a nu deranja celelalte ambarcațiuni sau persoanele aflate în apă. Pentru protejarea malurilor este interzisă navigația la o distanță mai mică de 20 m de acestea dacă ambarcațiunea nu are motor electric. Ambarcațiunile care utilizează carburanți fosili sunt interzise cu desăvârșire, excepție fac cele ale autorităților în condițiile legii. Mai sunt și alte aspecte punctate în regulament cum ar fi interzicerea activităților în urma cărora pot rezulta scurgeri de uleiuri, aruncarea în lac a resturilor de orice natură sau conducerea ambarcațiunii în stare de ebrietate. Pe suprafața lacului Tarnița este permisă navigația vaselor de agrement şi sportive, precum şi a celor având ca scop deservirea populaţiei, propulsate cu vâsle, vele, pedale și motoare electrice, care respectă caracteristicile tehnice de funcţionare şi prevenirea poluării mediului şi sunt conduse de personal calificat şi brevetat pentru a presta această activitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare.  

Sancțiuni contravenționale uriașe

Pentru încălcarea acestor măsuri se vor aplica contravenții de către agenții constatatori din cadrul CJ, amenzile sunt cuprinse între 1000 și 5000 mii lei pentru persoane fizice și 25.000 și 50.000 pentru persoane juridice, în cazul în care se utilizează echipament cu carburanți fosili. De exemplu, pentru accesul în Zona I sau staționarea ambarcațiunilor pe oglinda apei lacului, fără persoane la bord la distanțe mai mari de 10 m față de mal se sancționează cu amendă de la 3000 la 5000 mii lei. 

Pe lacul Fântânele situația va fi similară

Și în cazul lacului Fântânele au fost introduse o serie de măsuri similare, nici aici nu este permisă circulația cu ambarcațiunile care folosesc carburanți fosili, deteriorarea malurilor sau aruncarea de obiecte și alte substanțe în apă. 

Proprietarii vaselor sunt direct răspunzători de starea tehnică, funcţionarea corespunzătoare şi dotarea cu personal calificat şi brevetat.

Lacul Belis-Fantanele - Statiunea Fantanele - Judetul Cluj | Cluj.com

Alte reguli sunt ca ambarcațiunile de orice fel au obligația să reducă viteza până la limita evitării oricărui accident previzibil în mod rezonabil de către un conducător de ambarcațiune atent și diligent sau în caz de accident care pune în pericol persoanele aflate la bord, conducătorul ambarcațiunii trebuie să facă uz de toate mijloacele aflate la dispoziţia sa pentru a salva persoanele implicate. Orice conducător de ambarcațiune, aflată în apropierea unei alte ambarcațiuni, victimă a unui accident care pune în pericol persoane sau ameninţă să producă o obstrucţionare a navigației, este obligat, în măsura în care nu pune în pericol siguranţa propriei sale nave, să acorde asistenţă imediată. Și pe lacul Fântânele sunt aplicate aceleași cuantumuri și sancțiuni contravenționale ca în cazul lacului Tarnița.

Se pot organiza concursuri și antrenamente 

Pe suprafața ambelor lacuri pot fi organizate în continuare concursuri, antrenamente sau activități cu respectarea unui set de reguli stricte.

Concursurile nautice se vor organiza numai cu avizul concesionarului lacului care va informa autoritatea navala competentă și va stabili măsurile necesare în vederea asigurarii sigurantei navigatiei și protecției persoanelor. Odată cu avizarea acestor evenimente și publicarea informației în mass-media locală cu cel puțin 7 zile calendaristice înainte de desfășurarea evenimentului, se interzice navigarea tuturor ambarcațiunilor pe toata durata evenimentului, cu excepția celor aparținând exclusiv autorităților și instituțiilor publice, aflate în exercitarea atributiilor legale, precum și a organizatorului, în vederea supravegherii și acordării de prim ajutor. Alte manifestări a căror siguranța sau buna desfasurare poate fi afectată de navigație se pot organiza numai cu avizul autoritatii navale competente și al concesionarului lacului, care vor stabili măsurile necesare în vederea asigurării siguranței navigației și protectiei persoanelor. Asigurarea măsurilor și a logisticii necesare pentru desfășurarea concursurilor nautice revine în exclusivitate organizatorilor.

Yachting Club Tarnita | Judetul Cluj, Lacul Tarnita, Plaja 1

Antrenamentul sportivilor cu ambarcațiuni se va desfășura în baza unui program aprobat de către autoritatea navală competentă. Antrenamentul se va desfășura în prezența unui antrenor care îl va supraveghea dintr-o ambarcațiune cu motor electric,  în vederea intervenției rapide în caz de accident. Ambarcațiunile care navighează în zonele de antrenament au obligația păstrării unei distanțe și a unei viteze până la limita evitării oricărui accident previzibil în mod rezonabil de către un conducător de ambarcațiune atent și diligent.

Citește și: Medicamentele expirate nu se aruncă în lacurile clujene. Semnal de alarmă tras de experți!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here