Din dorinţa unei cât mai corecte informări a publicului cu privire la presupusele nereguli financiare depistate de Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi a judeţului Cluj în urma controlului exercitat la Consiliul Judeţean Cluj pentru anul 2015, forul administrativ judeţean formulează următoarele precizări:

”În urma comunicării Deciziei Curţii de Conturi a României nr. 21 din 24.06.2016, cuprinzând măsurile pe care Consiliul Judeţean Cluj trebuie să le ia pentru remedierea deficienţelor constatate, Consiliul Judetean a înaintat Tribunalului Cluj, în data de 8 noiembrie 2016, acţiunea în contencios administrativ nr. 25953 prin care solicită, argumentat, anularea mai multor puncte din Decizia Curţii de Conturi a României – Camera de Conturi a judeţului Cluj

În acest context, având în vedere faptul că Decizia Camerei de Conturi Cluj nu are caracter definitiv şi executoriu, Consiliul Judeţean Cluj aşteaptă soluţionarea respectivei acţiuni aflate pe rolul Tribunalului Cluj. În mod evident, conştient fiind de obligativitatea respectării întru-totul a dispoziţiilor legale şi a hotărârilor judecătoreşti, de îndată ce va exista o astfel de decizie definitivă şi irevocabilă pronunţată de instanţele abilitate, Consiliul Judeţean Cluj va trece la punerea ei în executare”.

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here