În Monitorul Oficial de luni 5 august 2019, a fost publicată OG nr. 6/2019, ce adoptă procedura anulării la plată a unor obligații bugetare, cunoscută ca ”Ordonanța amnistiei fiscale”. Aceasta prevede măsuri cu ajutorul cărora datornicii la stat vor beneficia de ştergerea unor datorii de peste 36,7 miliarde de lei. Avocații clujeni Ciprian Păun și Cosmin Costaș declarau acum un an pentru Gazeta de Cluj că această amnistie este una benefică.

Companiile de stat sau private care datorează statului peste un milion de lei pot beneficia de restructurarea obligaţiilor bugetare care merg până la ştergerea a jumătate din unele obligaţii. În cazul datoriilor sub un milion de lei vor fi anulate accesoriile, dacă obligaţiile bugetare principale sunt achitate până la 30 noiembrie 2019. Ordonanţa stabileşte două mecanisme alternative eşalonării la plată. Primul mecanism constă în măsuri de restructurare a obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 pentru debitorii care au datorii mai mari de un milion de lei, bazată pe un plan de restructurare, plată eşalonată şi supravegherea fiscală pe perioada înlesnirii.

De măsurile de restructurare propuse pot beneficia doar contribuabilii care au datorii mai mari sau egale cu un milion de lei, companii de stat sau private.  O astfel de măsură va putea fi aplicată pe o perioadă limitată de 6 luni, astfel încât contribuabilul care se află în această situaţie să ia o decizie cu privire la situaţia sa, în sensul de a-şi restructura compania şi de a plăti datoriile. Măsurile de restructurare vizează toate obligaţiile bugetare principale înscrise în certificatul de atestare fiscală, restante la 31 decembrie 2018 şi neachitate. Restructurarea vizează şi obligaţiile bugetare stabilite de alte organe decât organele fiscale, transmise spre recuperare organelor fiscale după data de 1 ianuarie 2019, precum şi amenzile de orice fel, indiferent dacă respectivele obligaţii au termenul de plată anterior sau ulterior datei de 1 ianuarie 2019.

Măsurile de restructurare a obligaţiilor bugetare care pot fi propuse prin planul de restructurare sunt: înlesniri la plata obligaţiilor bugetare, conversia în acţiuni a obligaţiilor bugetare, stingerea obligaţiilor prin dare în plată a unor bunuri imobile ale debitorului, anularea unor obligaţii bugetare principale în proporţie de maxim 30, 40% sau 50%, după caz, din totalul acestora şi care nu poate avea ca obiect obligaţii bugetare principale şi accesorii reprezentând ajutor de stat de recuperat.  

Una dintre condiţiile privind plata obligaţiilor bugetare restante este că debitorul trebuie să achite până la 30 noiembrie 2019 obligaţiile bugetare scadente în perioada 1 ianuarie 2019 – 30 noiembrie 2019, obligaţiile bugetare principale şi accesorii reprezentând ajutor de stat de recuperat, precum şi obligaţiile bugetare stabilite de alte organe decât cele fiscale, precum şi amenzile de orice fel transmise spre recuperare organelor fiscale după data eliberării certificatului de atestare fiscală.  

Al doilea mecanism constă în anularea accesoriilor în cazul datoriilor sub un milion lei, dacă obligaţiile bugetare principale se achită până la 30 noiembrie 2019.

Pentru debitorii sub un milion de lei se propun: anularea tuturor accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale datorate bugetului general consolidat, restante la 31 decembrie 2018, administrate de ANAF, anularea tuturor accesoriilor aferete obligaţiilor bugetare principale, declarate suplimentar de debitor prin declaraţie rectificativă, cu scadenţă anterioară date, anularea tuturor accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale cu termene de plată anterioare datei de 31 decembrie 2018 şi stinse până la această dată, administrate de ANAF, anularea tuturor accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale cu termene de plată până la 31 decembrie 2018, stabilite prin decizie de impunere emisă de inspecţia fiscală din cadrul ANAF, care este în curs de derulare la data intrării în vigoare a ordonanţei.  

În cazul unităţilor administrativ-teritoriale, facilităţile, acestea din urmă, se acordă de către unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, opţional, dacă consiliul local stabileşte, prin hotărâre, aplicarea acestor prevedere, precum şi procedura aplicabilă. De aceste facilităţile menţionate pot beneficia şi persoanele fizice precum şi entităţile fără personalitate juridică care au obligaţiile bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 mai mari de 1 milion de lei. În cazul contribuabililor pentru care au fost instituite popriri asiguratorii sau executorii, la data intrării în vigoare a ordonanţei, în scopul acordării posibilităţii de a beneficia de anularea accesoriilor se reglementează posibilitatea contribuabilului de a efectua plăţi din sumele indisponibilizate ca efect al popririi.

Ca urmare, măsura se va aplica temporar, pentru perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a ordonanţei – 30 noiembrie 2019. Totodată, măsura se va aplica şi pentru popririle înfiinţate înte data intrării în vigoare a ordonanţei şi 30 noiembrie 2019.

Cosmin Costaș: E o ușurare din punct de vedere fiscal

Cosmin Costaș a declara acum un an că amnistia fiscală este o măsură bună pentru multe societăţi, fiind o ușurare din punct de vedere fiscal să nu mai trebuiască să plătești toate penalităţile și toate majorările dacă îţi plătești debitul principal.

”Sincer în momentul de faţă nu am foarte multe informaţii, am văzut doar că există o intenţie pentru o amnistie fiscală, acum ce vă pot eu spune e că în ultimul deceniu Guvernul a fost relativ constant pe chestiunea asta în sensul în care dacă a dat o amnistie fiscală, prin aceasta a fost avizat penalităţi de întârziere dobânzi, o parte din dobânzi, de regulă, dacă se plătesc debitele principale. Nu am deocamdată un proiect la care să refer concret. O amnistie fiscală are calitatea de a colecta mai mulţi bani la buget, funcţionează pe același principiu al reducerilor în campaniile promoţionale. E mai ușor să convingi oamenii să-și plătească debitele principale dacă le spui că nu vor plăti o parte din penalităţi sau din majorări. E o măsură bună pentru multe societăţi, gândiţi-vă că la noi unele inspecţii fiscale se fac la cinci ani  de când  a avut loc un anumit eveniment, dacă ai greșit ceva, ţi se acumulează penalităţi și dobânzi pentru cei cinci ani de zile. E o ușurare din punct de vedere fiscal să nu mai trebuiască să plătești toate penalităţile și toate majorările dacă îţi plătești debitul principal.”, a susţinut avocatul Cosmin Costaș.

Întrebat dacă o amnistie fiscală ar stimula economia românească, avocatul a răspuns ferm că da.

”Eu zic că da, pentru că pe deoparte sunt sume de bani care se colectează în plus la buget ceea ce înseamnă disponibilităţi mai mari ale statului pentru investiţii, acolo e de obicei problema cu fondurile respective, la orice perioadă în care nu ai suficienţi bani la buget, nu ai pentru investiţii, or colectatul unor sume mai mari la buget înseamnă bani mai mulţi pentru investiţii ”, a mai declarat avocatul Cosmin Costaș anul trecut pentru Gazeta de Cluj.

Ciprian Păun: Eu sunt total de acord cu amnistiile

Avocatul Ciprian Păun, cunoscut în domeniul fiscal considera în anul precedent amnistia fiscală un proiect foarte bun.

”Este un proiect foarte bun, în primul rând ar fi al treilea proiect de amnistie fiscală, au mai fost încă două proiecte. Unul dintre ele, chiar primul proiect din 2015 a fost total incorect pentru că se adresa unei categorii specifice de persoane, este vorba de jurnaliști care aveau de plată TVA-ul din drepturile de autor, era vorba de companii care nu colectaseră contribuţii și venituri din salarii din diurne, deci e vorba de transportatori în special și mai erau alte categorii mai marginale, deci nu era o amnistie totală generală. România până acum a avut două legi de amnistie fiscală, una completă da sectorială pentru că se adresa unor categorii profesionale doar, și una generală dar doar cu privire la majorările de penalităţi. Eu cred că are nevoie România de o lege de amnistie fiscală generală, la fel cum a existat în Italia, în Statele Unite, la fel cum a existat în Rusia, în Austria, la fel cum a existat în Germania chiar. Și o altă lege de amnistie fiscală propusă de Ministerul Teodorovici ar putea să rezolve câteva probleme. Pe de altă parte în paralel cu această lege de amnistie fiscală ar trebui redefinită legea evaziunii fiscale care în acest moment este una din cele mai proaste din Europa și scopul fundamental al oricărei legi care să combată evaziunea fiscală  ar fi recuperarea prejudiciului sau o parte a prejudiciului. Deci proiectul de lege evaziune fiscală care a fost înaintat spre dezbatere publică presupunea plata integrală a întregii sume plus a încă unei penalităţi de 50% din valoarea întregii sume. Scopul fundamental al oricărui legiuitor este să găsească mecanisme eficiente, să aducă bani la bugetul de stat, deci în principiu trebuie recuperat debitul principal și trebuie alocate niște amenzi, dar amenda asta trebuie să fie rezonabilă, nu poţi să pui o amendă jumătate din sumă. Este absolut imposibil ca un contribuabil să opereze și să accesze acele legi de impuritate fiscală pentru că ar mai trebui să achite dobânzi, majorări, plus 50%, ajunge la aproape de 2.5% din valoarea debitului pe care îl datorează. Italia, de exemplu când a dat legea amnistiei fiscale, a dat o prevedere fiscală foarte interesntă prin care a stabilit că trebuie achitat jumate din debit pentru a opera amnistia fiscală generală pentru toată lumea, pentru toate datoriile fiscale, deci jumătate din suma datorată. Este enorm ca să zic așa dar acest discount social a generat totuși venituri importante pentru bugetul Italiei. Eu sunt total de acord cu amnistiile, fie că este vorba de amnistii fiscale, fie că este vorba de alte tipuri de amnistii pentru că într-o perioadă de incoerenţă legislativă ele pot corecta și pot să sprijine anumiţi oameni care din anumite considerente au interpretat greșit legea și au intrat în zona aceasta. Ar putea stimula economia și s-ar putea aduce un plus.”, a declarat avocatul Ciprian Păun pentru Gazeta de Cluj în anul precedent.

PNL va sesiza Avocatul Poporului în ce privește ordonanța pentru amnistia fiscală 

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni că „amnistia fiscală” adoptată de Guvern este neconstituţională şi a anunţat că liberalii vor sesiza în acest caz Avocatul Poporului.

„Actul normativ care a fost adoptat de Guvern este profund neconstituţional, instituie o discriminare gravă între cetăţenii care şi-au plătit taxele şi impozitele la termenul legal şi cetăţenii care nu şi-au plătit taxele şi impozitele la termenul legal din cauza lor (…) Trebuie să spunem foarte clar că prin acest act normativ de fapt este încurajată clientela politico-economică căreia i s-a tolerat comportamentul fiscal ilegal, incorect şi iată că astăzi în loc să suporte consecinţele legale este avantajată de guvernare prin emiterea acestei ordonanţe. (…) Din punctul nostru de vedere, există riscul să se permită o interpretare profund nocivă ca de pe urma acestei amnistii să beneficieze şi cei care au de achitat prejudicii la stat în urma unor hotărâri judecătoreşti definitive penale de condamnare pentru săvârşire a unor infracţiuni”, a declarat Orban la finalul şedinţei Biroului Executiv al PNL.

El a precizat că liberalii vor sesiza Avocatul Poporului pentru atacarea la CCR a acestui act normativ.

„Vom sesiza Avocatul Poporului pentru a le ataca la Curtea Constituţională. (…) Întotdeauna când am sesizat Avocatul Poporului noi am invocat temeiuri de neconstituţionalitate care stau la baza sesizării noastre (…). Ca atare, în această sesizare clar vom invoca toate temeiurile de neconstituţionalitate pe care considerăm că stau la baza unei posibile sesizări la CCR”, a spus preşedintele PNL.

Executivul a aprobat un act normativ pentru un mecanism de restructurare financiară, a declarat ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, la finalul şedinţei de Guvern din 31 iulie, subliniind că nu este vorba despre amnistie fiscală.

„Azi (n.r. 5 august), în şedinţa de Guvern s-a aprobat un act normativ pentru un mecanism de restructurare financiară. Nu este o amnistie fiscală, cum din păcate este denumită în spaţiul public. Vorbim despre o restructurare financiară ce face parte dintr-un pachet de mai multe măsuri pentru mediul mediul economic”, a spus Teodorovici.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here